Gospodarka odpadami

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI!

UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI!

Informuję, że od miesiąca listopada br. pracownicy Urzędu Gminy prowadzą kontrole wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości, nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach) lub w osadnikach...

Jeżeli masz odpady rolnicze, to zgłoś je do bezpłatnego odbioru!

Jeżeli masz odpady rolnicze, to zgłoś je do bezpłatnego odbioru!

Wójt Gminy Komarów-Osada prosi rolników zainteresowanych pozbyciem się w sposób ekologiczny folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej o zgłoszenie ich ilości w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2023 roku, pokój nr...

ZBIÓRKA OPON

ZBIÓRKA OPON

Szanowni Państwo, Grupa RECYKL zajmująca się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon w związku z ogólnopolską akcją skierowaną głównie do rolników prosi o podanie informacji dotyczących ilości zalegających opon w gospodarstwach rolnych na terenie gminy. Osoby...

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2023 – AKTUALNE INFORMACJE

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2023 – AKTUALNE INFORMACJE

Gmina Komarów-Osada systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. OBOWIĄZEK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zobowiązują wszystkich...

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE – OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI Przypominamy właścicielom nieruchomości na terenie gminy, którzy eksploatują zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowe...

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2022  – AKTUALNE INFORMACJE

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2022 – AKTUALNE INFORMACJE

Gmina Komarów-Osada systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. OBOWIĄZEK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH Obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zobowiązują wszystkich...

Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze (2)

Wspólnie zadbajmy o czyste powietrze (2)

Problem zanieczyszczenia powietrza doskwiera wszystkim szczególnie w sezonie grzewczym. Spalając plastik nie tylko marnujemy cenny surowiec do recyklingu, ale emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia...

Piątka za segregację

Piątka za segregację

„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Klimatu i Środowiska mającej na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Z materiałami dotyczącymi prawidłowego postępowania z odpadami...

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – AKTUALNE INFORMACJE

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – AKTUALNE INFORMACJE

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku wprowadzona we wrześniu 2019 roku zobowiązała gminy do dostosowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do obowiązujących przepisów prawa. Zmienione przepisy zobowiązują wszystkich do segregacji...

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Od 1.01.2020 r. mieszkańcy gminy Komarów-Osada mogą korzystać z:Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Zamościu,ul. Droga Męczenników Rotundy 2,22-400 Zamośćprowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość...

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bieżące informacje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bieżące informacje

GMINA KOMARÓW-OSADA SYSTEMEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI OBJĘŁA WSZYSTKIE NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY. WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH (FIRMY, INSTYTUCJE, PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ), NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ...

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informacje

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – informacje

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dniem 1 lipca 2013 r. zmieniła dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami. Utrzymanie czystości i porządku w gminach stało się obowiązkowym zadaniem własnym gminy, przenosząc w całości odpowiedzialność...

Jak segregować odpady!

Jak segregować odpady!

PAPIER Wrzucamy gazety i czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, książki i zeszyty, papier szkolny i biurowy, torebki papierowe, tektura i opakowania tekturowe, papier pakowy.. Nie wrzucamy zabrudzony i zatłuszczony papier, papier z folią, kartony po mleku i napojach,...

Skip to content