Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Ogólnopolski Konkurs Testowy w KRUS

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 54

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje II Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym w załączeniu plakat.

Ogłoszenie o unieważnieniu ustnego przetargu ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 118

Komarów-Osada, 2021-10-21

GNUPP.6840.2.2021

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Komarów-Osada

o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu przetargu ustnego ograniczonego przeprowadzonego w dniu 4 czerwca 2021 roku o godzinie 13 00 na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada (na podstawie Decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 31 października 2017 roku znak GN-Z.7510.1.50.2017,MG), oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Janówka numerem 504/22, o powierzchni 0,40 ha.

Po skompletowaniu dokumentacji wymaganej do sporządzenia aktu notarialnego wyszły na jaw okoliczności, które uniemożliwiały sporządzenie na ich podstawie aktu  notarialnego. Po wyjaśnieniu zaistniałych okoliczności zostanie ponownie ogłoszony przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Komarowie-Osadzie

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 268

W niedzielę 17 października 2021 roku w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy delegatów Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Komarowie-Osadzie.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście: Kazimierz Mielnicki - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Mieczysław Skiba – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, st. kpt. Mateusz Kozłowski – przedstawiciel Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Wiesława Sieńkowska - Wójt Gminy Komarów-Osada.

Czytaj więcej: Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Komarowie-Osadzie

Dzień Edukacji Narodowej

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 239

Dzień Edukacji Narodowej, to szczególne święto całej społeczności szkolnej. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów należy do najtrudniejszych, ale jednocześnie do najpiękniejszych i zaszczytnych zadań. Wymaga umiejętności, szczególnego talentu i zaangażowania. Jesteście Państwo przewodnikami w życiu młodych ludzi, inspirujecie i motywujecie do podejmowania wyzwań, rozbudzacie ciekawość świata, wspieracie radą i przykładem. Pomagacie przezwyciężać trudności, motywujecie, budzicie wiarę w posiadane siły i talent, w trudnych życiowych sprawach doradzacie jak przyjaciele. W tym dniu każdy z nas może docenić ogromną pracę i wielkie zaangażowanie Nauczycieli, Wychowawców i Pedagogów włożone w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Apel Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego w sprawie szczepień

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 181

Szanowni Państwo

Szczepienia są kluczowym elementem walki z COVID-19. Szczepiąc się chronimy nie tylko siebie, ale także swoich najbliższych, osoby starsze. Dlatego bardzo gorąco namawiam państwa do zaszczepienia się, korzystajmy z dobrodziejstw nowoczesnej medycyny. Drodzy Państwo, nie czekajmy. Zaufajmy nauce, zaufajmy medykom, bądźmy wszyscy ambasadorami szczepień! – Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Link: https://fb.watch/8zWOQWwCQA/

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 2. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia
 3. MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
 4. Ogólnopolski konkurs kronik OSP
 5. Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 6. Nowy dowód osobisty
 7. Weź udział w grze terenowej
 8. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
 9. Rozsmakuj się w Ziemi Zamojskiej
 10. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 11. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 12. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 13. Rozporządzenie nr 24 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego i zamojskiego
 14. Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej
 15. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 16. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 17. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 18. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 19. Wyścig kolarski
 20. WSPANIAŁY JUBILEUSZ
 21. „Uchwała antysmogowa” dla Województwa Lubelskiego
 22. Dżoja szuka przyjaciela!
 23. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 24. Wiktoria Bitwy pod Komarowem
 25. Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 26. Szczepieniobus w gminie
 27. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 28. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 29. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 30. UWAGA!!!
 31. Informacja o zakażeniach koronawirusem
 32. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 33. Dobry Start 300+ dla ucznia
 34. Powiatowe Święto Plonów 2021
 35. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 36. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 37. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo
 38. Ostrzeżenie meteorologiczne
 39. 101 ROCZNICA ZWYCIĘSKIEJ BITWY POD KOMAROWEM
 40. Plakat 101 Rocznica Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem
 41. Szczepieniobus w gminie Komarów-Osada
 42. Zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi
 43. Ostrzeżenie meteorologiczne
 44. Ostrzeżenie meteorologiczne
 45. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 46. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 47. 101 ROCZNICA ZWYCIĘSKIEJ BITWY POD KOMAROWEM
 48. Zgłaszanie szkód w uprawach spowodowanych przez grad oraz deszcz nawalny w dniu 9.08.2021 r.
 49. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 50. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 51. Ostrzeżenie meteorologiczne
 52. Szczepimy się!
 53. Przemoc w rodzinie - bazy teleadresowe
 54. Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie
 55. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 56. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 57. KOMUNIKAT dotyczący zaświadczeń do programu "CZYSTE POWIETRZE"
 58. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 59. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 60. Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego
 61. Przypomnienie – Dobry Start 300+ dla ucznia
 62. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 63. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 64. Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego
 65. Ostrzeżenie meteorologiczne
 66. Wniosek o dowód możesz złożyć elektronicznie do 26 lipca
 67. Planowane wyłączenia prądu
 68. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 69. Dbajmy o nasze zdrowie!
 70. Planowane wyłączenia prądu
 71. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 72. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 73. Ostrzeżenie meteorologiczne
 74. Informacje o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów
 75. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 76. Ostrzeżenie o burzach z gradem
 77. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 78. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 79. Ostrzeżenie meteorologiczne
 80. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 81. Decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów
 82. Dobry Start 300+ dla ucznia
 83. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 84. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 85. Projekt "Bitwa pod Komarowem 1920 - Tożsamość i dziedzictwo"
 86. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 87. Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących tych dokumentów
 88. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce
 89. Projekt "Mieszkania treningowe drogą ku samodzielności II" realizowany z dofinansowania z PFRON
 90. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 91. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 92. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 93. Komunikat meteorologiczny
 94. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 95. Ostrzeżenie meteorologiczne
 96. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 97. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 98. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 99. Pieniądze na drugi etap remontu WTZ
 100. Ostrzeżenie meteorologiczne
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30