Zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu

utworzone przez | 14 marca 2022 | Gospodarka odpadami

Od 1 kwietnia 2022 roku zmianie ulegają zapisy regulaminu PSZOK w Zamościu, z którego właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy mogą korzystać od 2020 r. w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana polega na zobowiązaniu dostarczających odpady do okazania pracownikowi PSZOK przed przyjęciem odpadów komunalnych jako warunku ich przyjęcia, jednego z wymienionych dokumentów:

– dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– kopii deklaracji potwierdzonej przez Urząd o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi,

– dowodu uiszczenia opłaty lub dokumentu potwierdzającego naliczenie opłaty, obowiązujące w danym roku.

Powyższe jest spowodowana nasileniem przypadków przywożenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu różnego rodzajów odpadów z działalności gospodarczej (firm) pod pretekstem, że są to odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców na terenie nieruchomości zamieszkałych, co niewątpliwie wpływa na wysokość kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez gminy.

 

W załączeniu:

Treść Regulaminu

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content