Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest – część 2

Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest – część 2

Gmina Komarów-Osada informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest – część 2” jest dotowana na podstawie umowy nr 034/2024/D/OZ z dnia 24.06.2024 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota...
Dodatkowe pieniądze dla gminy

Dodatkowe pieniądze dla gminy

Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska podpisała z Panem Radosławem Więk Dyrektorem Biura i Panią Agnieszką Jonasz Zastępcą Dyrektora Biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę na udzielenie gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony...
Informacja o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest – część 2

Zawiadomienie o konsultacjach projektu zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2024 rok”

Komarów-Osada, 2024.06.27 OŚR.6140.2.2024 Zawiadomienie o konsultacjach projektu zmiany „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2024 rok” Stosownie do treści art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z...
APEL  do hodowców trzody chlewnej

APEL  do hodowców trzody chlewnej

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej wraz z ulotką dotyczącą zasad których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru...
Skip to content