Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

FERAT FINANSOWO-PODATKOWY

Skarbnik, Kierownik Referatu Finansowo-Podatkowego

Imię i nazwisko Beata Korona
Telefon 84 6153102 w. 35, nr bezpośredni 846388655

Zastępca Skarbnika

  Imię i nazwisko Jolanta Skowron
Telefon 84 6153102 w. 44, nr bezpośredni 846388644

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

  Imię i nazwisko Joanna Janczak
Telefon 84 6153102 w. 35, nr bezpośredni 846388655

Stanowisko ds. księgowości podatkowej

  Imię i nazwisko Ewelina Kołodziejczyk
Telefon 84 6153102 w. 41, nr bezpośredni 846388641

Stanowisko ds. wymiaru i ewidencji podatków

  Imię i nazwisko Karol Włoszczuk
Telefon 84 6153102 w. 42, nr bezpośredni 846388642

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kierownik Referatu  Ochrony Środowiska i Rolnictwa

  Imię i nazwisko Agnieszka Wszoła
Telefon 84 6153102, nr bezpośredni 846388643

Stanowisko ds. rolnictwa i rozliczeń

  Imię i nazwisko Kinga Dąbek
Telefon 84 6153102 w. 43, nr bezpośredni 846388643

REFERAT GOSPODARCZY, INNOWACJI, ROZWOJU I FUNDUSZU ZEWNĘTRZNYCH

Kierownik Referatu Gospodarczego, Innowacji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

  Imię i nazwisko Marek Kraczek
Telefon 84 6153102 w. 50, nr bezpośredni 846388650

Stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa, gospodarki komunalnej

  Imię i nazwisko Wojciech Łoś
Telefon 84 6153102 w. 50, nr bezpośredni 846388650

Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych, gospodarki komunalnej

  Imię i nazwisko Mariola Dubas
Telefon 84 6153102 w. 50, nr bezpośredni 846388650

 

REFERAT OGÓLNY

Kierownik Referatu, Kierownik USC

  Imię i nazwisko Anna Siek
Telefon 84 6153102, 84 6153119 w. 34, nr bezpośredni 846388654

 Zastępca Kierownika USC, sprawy organizacyjne, archiwum, obsługa Rady Gminy, OSP

Imię i nazwisko  –
Telefon 84 6153102, 84 6153113 w. 34, nr bezpośredni 846388654

 

REFERAT OŚWIATY

Kierownik Referatu Oświaty

  Imię i nazwisko Jolanta Danielewicz
Telefon 84 6153102 w. 49, nr bezpośredni 846388649

 Stanowisko ds. ekonomiczno-kadrowych

  Imię i nazwisko Krystyna Tomaszczuk
Telefon 84 6153102 w. 38, nr bezpośredni 846388658

Stanowisko ds. księgowości oświatowej i pomocy materialnej uczniom

  Imię i nazwisko Małgorzata Kąkol
Telefon 84 6153102 w. 47, nr bezpośredni 846388646

Stanowisko ds.płacowych i rozliczeń z ZUS

  Imię i nazwisko Ewa Kuśmierczuk
Telefon 84 6153102 w. 47, nr bezpośredni 846388647

 

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, URBANISTYKI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

 Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego

  Imię i nazwisko Joanna Lalik
Telefon 84 6153102 w. 45, nr bezpośredni 846388645

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

  Imię i nazwisko Justyna Margol
Telefon 84 6153102 w. 31  lub 51, nr bezpośredni 846388651

 

Informatyk

  Imię i nazwisko Andrzej Łyś
Telefon 84 6153102, nr bezpośredni 846388640
Skip to content