Przypominamy o zgłoszeniu do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

utworzone przez | 3 listopada 2023 | Aktualności, Gospodarka odpadami

Informujemy, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na  terenie naszej gminy, posiadający zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, którzy dotychczas nie dokonali ich zgłoszenia do gminnej ewidencji, proszeni są by zgłosili je niezwłocznie w siedzibie Urzędu Gminy, pokój 16 lub drogą elektroniczną na adres: poczta@komarow.pl lub u inkasenta.

W przypadku nie złożenia zgłoszenia, ustalenie wyposażenia nieruchomości w powyższe obiekty na nieczystości ciekłe nastąpi podczas kontroli.

Formularz zgłoszenia do pobrania

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie dzwoniąc na nr tel. 84 6153102 lub 84 6388643.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content