Projekty Unijne

Zaproszenie do składania ofert na realizację projektu

Zaproszenie do składania ofert na realizację projektu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów - Osada "RAZEM" zaprasza do składania ofert na realizację projektu pn.: "Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Zubowice w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych". Więcej informacji pod...

Zaproszenie na warsztaty w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Zaproszenie na warsztaty w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka Termin: od 2020-08-19 10:00 Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska Zapraszamy na warsztaty, które odbywały się będą w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do...

Zaproszenie na wieczór literacki w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Zaproszenie na wieczór literacki w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka Termin: 2020-08-27 17:00 Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska Zapraszamy na wieczór literacki, który odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 17.00....

Zaproszenie na warsztaty plastyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Zaproszenie na warsztaty plastyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka Termin: 2020-08-26 10:00 Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska Zapraszamy na warsztaty plastyczne, które odbędą się 26 sierpnia 2020 r. (środa) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00....

Zaproszenie na ognisko muzyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Zaproszenie na ognisko muzyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka Termin: 2020-08-25 10:00 Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska Zapraszamy na ognisko muzyczne, które odbędzie się 25 sierpnia 2020 r. (wtorek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00....

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Gmina Komarów-Osada w imieniu, której działa Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na „Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji budowlanej „Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada” wybrana została oferta złożona przez...

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Gmina Komarów-Osada w imieniu, której działa Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska zaprasza do składania ofert na Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji budowlanej „Rewitalizacja miejscowości Komarów-Osada”. Szczegóły w załączonych plikach: Kod CPV  71220000-6 Usługi...

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Gmina Komarów-Osada w imieniu, której działa Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska informuje, że w wyniku zaproszenia do składania ofert na „Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku usługowo-mieszkalnego położonego w miejscowości Komarów-Osada”...

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Kod CPV  71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego Kod CPV   71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV  71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych Gmina Komarów-Osada w imieniu, której działa...

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu naszej gminy

Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu naszej gminy

Gmina Komarów-Osada otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie, Śniatyczach, Dubie i Antoniówce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata...

Gmina Komarów-Osada w Projekcie partnerskim pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Gmina Komarów-Osada w Projekcie partnerskim pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na...

Zaangażowani i pomocni

Zaangażowani i pomocni

Stowarzyszenie „DLA CIEBIE” w okresie od 01 czerwca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. realizuje projekt pt. „Zaangażowani i pomocni” dofinansowany w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w...

Szkolenie stacjonarne „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

Szkolenie stacjonarne „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”   Informujemy, że w dniach 27.01.2014 r. do 02.02.2014 r. będą prowadzone...

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada

      Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ..Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”    Z przyjemnością informujemy, że Gmina Komarów-Osada przystępuje do...

Od listopada 2012 roku trwają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach

Od listopada 2012 roku trwają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach

                                               Tytuł projektu: „Moja szkoła-tu się uczę, bawię, rozwijam” Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych...

Trwają prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach

Trwają prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach

              Trwają prace związane  z realizacją projektu pn. „Remont remizo-świetlicy w Śniatyczach. Projekt dofinansowany  na podstawie umowy nr  00444-6922-UM0300471/10 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego  dnia 16 grudnia   2010 roku.   Całkowity koszt...

Trwają prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce

Trwają prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce

              Trwają prace związane  z realizacją projektu pn. „Remont remizo-świetlicy w Antoniówce". Projekt dofinansowany  na podstawie umowy nr  00444-6922-UM0300469/10 zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego  dnia 16 grudnia   2010 roku. Całkowity koszt...

Piknik Edukacyjny Cyberświat  Przestrzeń Dla Nas

Piknik Edukacyjny Cyberświat  Przestrzeń Dla Nas

          W niedzielne popołudnie  08.07.2012 na Rynku w Komarowie – Osadzie rozpoczął się otwarty dla wszystkich chętnych, mieszkańców gminy Komarów-Osada piknik edukacyjny pod hasłem „Cyberświat – Przestrzeń Dla Nas”. Niedzielne spotkanie było jednym z elementów...

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 8 gmin informuje, że zrealizowała projekt ”Budowa Społeczeństwa...

Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub

Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub

                    Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zakończone zostały prace remontowe zwiazane z realizacją projektu "Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub". Projekt realizowano na...

Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej

Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej” . Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla...

Tanecznym krokiem w świat wiedzy

Tanecznym krokiem w świat wiedzy

          Przez dziesięć miesięcy w Szkołach Podstawowych w Antoniówce, Dubie, Komarowie-Osadzie, Śniatyczach i Zubowicach realizowany będzie projekt „Tanecznym krokiem w świat wiedzy”. Na realizację projektu Gmina Komarów-Osada środki pozyskała z Europejskiego...

Remont świetlicy wiejskiej w Janówce

Trwają prace związane z remontem Świetlicy Wiejskiej w Janówce. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Obecnie prowadzone są prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wartość...

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dubie

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dubie

 Zakończona została realizacja projektu pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie”. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. W dniu 5 października został...

Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub

Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub

          Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Rozpoczęte zostały prace związane z realizacją projektu "Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub". Postępy prac związanych z remontem kapliczki można...

Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub

Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub

          Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie Gmina Komarów-Osada ogłosiła przetarg na remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub. Oferty można składać do 13 września 2011 roku.  Projekt realizowany...

Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub

Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub

        Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Gmina Komarów-Osada ogłosiła przetarg na remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub. Oferty można składać do 29 sierpnia 2011 roku.  Projekt realizowany ze...

Trwa budowa sieci wodociągowej

Trwa budowa sieci wodociągowej

          Trwają prace związane z realizacją projektu pn: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ujęciem wody i modernizacją stacji wodociągowej w miejscowościach: Janówka Wschodnia, Janówka Zachodnia, Huta Komarowska, Komarów Wieś, Gmina Komarów-Osada”....

Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie

Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie

Trwa realizacja projektu pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie”. Na ukończeniu są prace budowlane i wykończeniowe. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”. Wartość inwestycji 491.700,05 zł....

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej

Trwają roboty budowlane związane z realizacją projektu pn: „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej”. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które...

Remont świetlicy wiejskiej w Janówce

Remont świetlicy wiejskiej w Janówce

Rozpoczęte zostały prace związane z remontem Świetlicy Wiejskiej w Janówce. Obecnie prowadzone są prace wewnątrz budynku. Wartość inwestycji 357.753,32 zł. Dofinansowanie 178.659,00 zł

Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada

       Aktualnie trwają dalsze prace związane z realizacją projektu „Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Kolejna świetlica do remontu

Kolejna świetlica do remontu

Władze Gminy Komarów-Osada podpisały w czwartek 14 kwietnia umowę na remont świetlicy wiejskiej w Janówce. Prace będą kosztować niespełna 340 tysięcy złotych, a potrwają do połowy października. Budynek zostanie gruntownie wyremontowany. Firma z Zamościa, która wygrała...

Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej

  Gmina Komarów-Osada  w dniu 22 stycznia 2011 roku o zamieściła ogłoszenie o zamówieniu na portalu Urzędu Zamówień Publicznych  w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej”. Projekt...

Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie

  Gmina Komarów-Osada w dniu 18 stycznia 2011 roku o zamieściła ogłoszenie o zamówieniu na portalu Urzędu Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie. Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju...

Nowa świetlica w Komarowie Wsi

Nie jesienią, jak przewidywano, lecz już od początku lata mieszkańcy miejscowości Komarów Wieś w Gminie Komarów-Osada mogą korzystać z nowej świetlicy wiejskiej. Remont obiektu miał potrwać do połowy października, ale prace udało się wykonać kilka miesięcy wcześniej....

Remont budynku remizo-świetlicy w Zubowicach

7.11.2009 r. Budynek remizo-świetlicy w Zubowicach w gminie Komarów – Osada w powiecie zamojskim zyska nowy wygląd. Kapitalny remont będzie możliwy dzięki unijnemu wsparciu. 75 procent środków gmina uzyska z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach planowanych...

Skip to content