STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenia z Gminy Komarów-Osada

STOWARZYSZENIE „W DOBREJ WIERZE”

Adres:

Wolica Brzozowa 21

22-435 Komarów-Osada

tel. 846154024

KRS

0000306063

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Mazur Dorota

Wiceprezes Zarządu

Panas Justyna

Skarbnik

Saputa Halina

Sekretarz

Pełypyszyn Iwona Teresa

Członek Zarządu

Bzówka Justyna

Zakres działalności: wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i ruchową ich rodzinom
i opiekunom oraz integracja ze społecznością lokalną.

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KOMARÓW – OSADA „RAZEM”

Adres:

Ul. Piłsudskiego 5

22-435 Komarów-Osada

tel. 84 6153143

KRS

0000306106

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Kupiec-Niedźwiedź Anna Jolanta

Wiceprezes Zarządu

Baryła Lucyna

Skarbnik

Danielewicz Jolanta Jadwiga

Sekretarz

Janczak Joanna

Członek Zarządu

Wojciechowska Ewa

 

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNI W KULTURZE

Adres:

Ul. Kościuszki 2

22-435 Komarów-Osada

tel. 84 6153102 wew.43

sakkomarow@wp.pl

KRS

0000492608

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Pełypyszyn Iwona Teresa

Wiceprezes Zarządu

Kwika Justyna

Skarbnik

Masłowska Aneta Danuta

Sekretarz

Janczak Joanna Maria

Członek Zarządu

Sendecki Andrzej

Zakres działalności: działania na rzecz aktywizowania mieszkańców w życie społeczne i kulturalne. Gminy Komarów-Osada Stowarzyszenie powstało przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie i swoją dzielność prowadzi od stycznia 2014 roku.

 

STOWARZYSZENIE „SPOŁECZNA INICJATYWA CIS”

Adres:

Janówka Zachodnia 23

22-435 Komarów-Osada

Tel. 84 6153122

KRS

0000511726

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Skiba Justyna

Wiceprezes Zarządu

Podgórska-Kanikuła Ewelina

Skarbnik

Pietras Rudy Beata Elżbieta

 

Zakres działalności: wszechstronne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, a w szczególności:

  • Inicjatywy na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia i osób bezrobotnych.
  • Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości społecznej.
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
  • Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi działalności gospodarczej osób.
  • Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-zawodowych oraz wymiany doświadczeń zawodowych
    i gospodarczych.
  • Integracja środowiska lokalnego.
  • Działalność wspomagająca rozwój oraz szeroka integracja wspólnot i społeczności lokalnych.
Skip to content