Program Intergacji Społecznej

ednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich jest Program Integracji Społecznej

Będzie realizowany w 500 gminach całej Polski, również w Gminie Komarów-Osada. Pieniądze podzielono pomiędzy gminy proporcjonalnie do liczby osób i rodzin, do których adresowane są działania: ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, rodzin z dziećmi. Mając powyższe na uwadze Gminie Komarów-Osada przydzielono 81 100 Euro. Środki te w całości zostaną przeznaczone na rozwiązywanie problemów społecznych w okresie najbliższych dwóch lat.

Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez gminy strategii rozwiązywania problemów społecznych. Gmina Komarów-Osada dokument taki posiada.

Działania podjęte w ramach Programu mają się przyczynić do budowy potencjału gmin wiejskich w zakresie strategicznego planowania i realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym. Ponadto ma służyć lepszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców poprzez budowanie sieci usługodawców. Potencjał instytucjonalny i społeczny gmin stworzony w ramach Programu Integracji Społecznej pozwoli w przyszłości wykorzystywanie innych programów w podobnym obszarze, i nie tylko.

Uczestnictwo Gminy Komarów-Osada w Poakcesyjnym Programie Wsparcia Obszarów Wiejskich, a co za tym idzie możliwość wykorzystania zewnętrznych środków finansowych jest realną szansą na rozwiązywanie problemów społecznych.

Skip to content