UWAGA WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI!

utworzone przez | 17 listopada 2023 | Aktualności, Gospodarka odpadami

Informuję, że od miesiąca listopada br. pracownicy Urzędu Gminy prowadzą kontrole wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości, nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (szambach) lub w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczani ścieków.

Kontrole prowadzone są w siedzibie Urzędu lub na terenie nieruchomości.

W związku z powyższym zapraszam Państwa do Urzędu Gminy Komarów-Osada do pokoju 16, w celu okazania dokumentów:

– umowy zawartej z firmą asenizacyjną posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie naszej gminy,

– dowodów opłat za wykonane usługi (faktury, rachunki, paragony).

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów do Urzędu, kontrola zostanie przeprowadzona na nieruchomości.

Z poważaniem

Wójt Gminy Komarów-Osada

/-/ Wiesława Sieńkowska

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content