Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Komarów-Osada w 2023 r.

utworzone przez | 19 lutego 2024 | Aktualności, Gospodarka odpadami

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Pozyskane od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. i będą wykorzystane przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

O wypełnienie ankiety prosimy osoby, które kompostują bioodpady a w szczególności osoby, które zadeklarowały posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim odpadów bioodpadów oraz korzystają z tego tytułu z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy Komarów-Osada w terminie do 10 marca 2024 r.  lub wysłać na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 6388643 lub w pokoju nr 16.

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w  budynku Urzędu Gminy Komarów-Osada, p. 16.

Do pobrania ankieta: https://komarow.pl/wp-content/uploads/2024/02/ANKIETA-kompostowniki-strona.pdf

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content