Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Komarów-Osada w 2023 r.

utworzone przez | 19 lutego 2024 | Aktualności, Gospodarka odpadami

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej poniżej ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym w 2023 r., w której prosimy o wskazanie szacunkowej rocznej ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie.

Pozyskane od Państwa dane posłużą wyłącznie do celów sprawozdawczych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 r. i będą wykorzystane przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

O wypełnienie ankiety prosimy osoby, które kompostują bioodpady a w szczególności osoby, które zadeklarowały posiadanie przydomowego kompostownika i kompostowanie w nim odpadów bioodpadów oraz korzystają z tego tytułu z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy Komarów-Osada w terminie do 10 marca 2024 r.  lub wysłać na adres: Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 84 6388643 lub w pokoju nr 16.

Druk ankiety można pobrać poniżej lub w  budynku Urzędu Gminy Komarów-Osada, p. 16.

Do pobrania ankieta: https://komarow.pl/wp-content/uploads/2024/02/ANKIETA-kompostowniki-strona.pdf

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content