Informacja o podmiocie odbierającym komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy i miejscach zagospodarowania odpadów

utworzone przez | 14 stycznia 2020 | Gospodarka odpadami

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Komarów-Osada od 1.01.2020 r. odbiera firma:

ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan
Kolonia Łaszczówka, Promienna 19
22-600 Tomaszów Lubelski
tel.: (84) 665 00 82

Miejsca zagospodarowywania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

1. Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu
Dębowiec 165, 22-420 Skierbieszów
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.
ul. Krucza 10, 22-400 Zamość
22-420 Skierbieszów

2. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Łaskowie
Łasków 69, 22-530 Mircze
Gminny Zakład Komunalny w Mirczu
ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze

3. Zakład Zagospodarowania Odpadów Korczów
Korczów 199, 23-400 Biłgoraj
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju
ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wpisani do rejestru działalności regulowanej w gminie Komarów-Osada

1. ECLER Wywóz Nieczystości Dariusz Gałan, Łaszczówka, ul. Promienna 19, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 846650082

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, 846619370

3. EKO-MEGA Legieć Małek Sp. Jawna, ul. Szklarniowa 1C, 22-400 Zamość, tel. 84 6399283

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia Wójta Gminy Komarów-Osada na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel. 84 6619370

2. EKO-TRANS Wywóz Nieczystości Płynnych Mirosław Szewczuk, Szopinek 104a, 22-400 Zamość, tel. 504066673

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe AXIM Miska Sylwester, ul. Hetmańska 2c, 22-630 Tyszowce, tel. 661687372

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy Śp. Kazimierę Dworniczak

Pani Kazimiera Dworniczak z domu Malec urodziła się 17 stycznia 1939 roku w Grabowicy powiat Tomaszów Lubelski. W 1958 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Szczebrzeszynie, następnie w latach 1965 – 1967 odbywała naukę w Studium Nauczycielskim w Chełmie na kierunku...

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i...

Nasza Gmina doceniona przez Samorząd Województwa Lubelskiego

29 września 2023r. w Urszulinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą „PROW wspiera lubelską wieś”. Podczas wydarzenia nagrodzono najaktywniejsze samorządy w województwie lubelskim....
Skip to content