Samorządowy Ośrodek Kultury

Aktualności

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie

ul. Rynek 15
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6153219, 84 6388659

www.sokkomarow.pl

BIP: www.sokkomarowosada.naszbip.pl 

Dyrektor: Iwona Pełypyszyn

______________________________________________________________________

Misja

Misją SOK jest spotkanie z drugim człowiekiem zmierzające do aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym i społecznym. Wielowymiarowe podejście do kultury łączy w sobie kulturę, edukację i sport. Istniejemy po to, aby pobudzać w ludziach chęć do działania i aktywności społecznej opartej na radości z współtworzenia i bycia razem. Naszym działaniom przyświeca hasło „Bardziej istnieć, by piękniej żyć”

Wizja

Samorządowy Ośrodek Kultury nowoczesnym centrum kultury i edukacji, pielęgnującym tradycje, otwartym na współczesność i jej zdobycze.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie powstał w 1998 roku z połączenia Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Organem założycielskim Samorządowego Ośrodka Kultury jest Rada Gminy Komarów-Osada. Obszarem działania jest Gmina Komarów-Osada podzielona administracyjnie się na 26 sołectw. Jest to obszar typowo rolniczy, o rozproszonym osadnictwie i bardzo słabo rozwiniętym transporcie publicznym.

Celem działania Samorządowego Ośrodka Kultury jest prowadzenie na terenie gminy Komarów-Osada wielokierunkowej działalności kulturalnej, czytelniczej, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby ludności w tym zakresie oraz upowszechnianie, ochrona i promocja kultury w kraju i za granicą, a także edukacja, utrwalanie i rozwijanie zainteresowań sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych mieszkańców gminy.

Działalność Ośrodka służąca zaspokajaniu potrzeb kulturalno-społecznych realizowana jest na dwa główne sposoby. Z jednej strony poprzez udział mieszkańców w organizowanych wydarzeniach (udział bierny) np. festyny, przeglądy, konkursy. Z drugiej strony poprzez aktywne uczestnictwo mieszkańców we współtworzeniu życia kulturalno-społecznego m.in. uczestnictwo w stałych formach pracy (zespoły śpiewacze, orkiestra, zajęcia dla seniorów) bądź włączanie się w organizację wydarzeń. SOK współpracuje z amatorskim ruchem artystycznym, prowadzi działalność wydawniczą, są to głownie tomiki wierszy lokalnych twórców ludowych.

Oprócz stałych form pracy organizowane są warsztaty plastyczne, kulinarne, wokalne, zajęcia ogólnorozwojowe dla młodzieży, seniorów i inne. W okresie letnim organizowane są  imprezy plenerowe, np. festyn Komarowski Uśmiech Lata, imprezy sportowo-rekreacyjne (np. Gminne Święto Sportu). SOK jest organizatorem uroczystości patriotycznych (upamiętnienie wysiedleń, obchody rocznicowe 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości) oraz wydarzeń integracyjnych, (np. Dzień Kobiet, Dzień Matki) i obrzędowych (np. Noc Świętojańska, dożynki, kiermasz „To i owo na ludowo”), a także organizatorem spotkań z ciekawymi ludźmi (cykl „Ludzie z pasją”). Ponadto SOK jest współorganizatorem obchodów rocznicowych Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem 1920, organizowanych zawsze w ostatni weekend sierpnia. Prowadzimy zajęcia wyjazdowe w świetlicach wiejskich (zajęcia muzyczne, warsztaty artystyczne, kulinarne i inne).

Poszukujemy pomysłów do wspólnych działań. Jesteśmy otwarci na współpracę z lokalną społecznością.

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzą:

  1. Biblioteka Publiczna w Komarowie-Osadzie
  2. Dom Kultury w Komarowie-Osadzie.

 W Ośrodku zatrudnione są:

  • Dyrektor
  • Księgowa
  • Bibliotekarz
  • Instruktor amatorskiego ruchy artystycznego
  • Animator kultury i czasu wolnego

 Przy Samorządowym Ośrodku Kultury działa:

  • Klub Seniora „Legenda”
  • Chór „Pasjonata”
  • Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta.

Dane teleadresowe:

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie; ul. Rynek 15; 22-435 Komarów-Osada;

Samorządowy Ośrodek Kultury – Biblioteka: ul. Kościuszki 2; 22-435 Komarów-Osada,

WARSZTATY 5X EKO

WARSZTATY 5X EKO

Współfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #NoweFio@Komitet do spraw Pożytku Publicznego UWAGA !!! Pierwszeństwo mają osoby po raz pierwszy biorące udział w warsztatach z cyklu "5 x EKO" Warsztaty „EkoApteka – moc ziół” - polegają na zapoznaniu się...

Rowerowy sierpień

Rowerowy sierpień

W pierwszą niedzielę sierpnia, rajdem rowerowy z Komarowa-Osady do Kolonii Wolica Brzozowa, rozpoczęliśmy akcję „Rowerowy Sierpień”. Na trasę wyruszyło 26 rajdowiczów, ludzi w różnym wieku, których łączy chęć aktywnego wypoczynku, integracji i wspólnego spędzania...

„Komarowski Uśmiech Lata”

„Komarowski Uśmiech Lata”

W ostatnią niedzielę lipca na pięknie zrewitalizowanym Rynku Komarowskim odbył się rodzinny piknik ekologiczny - Komarowski Uśmiech Lata, który na stałe wpisał się w tradycje kulturalne gminy. Słoneczna aura sprzyjała uczestnikom i organizatorom. Przygotowane atrakcje...

WESOŁA ROWEROWA NIEDZIELA W KRACZEWIE

WESOŁA ROWEROWA NIEDZIELA W KRACZEWIE

W minioną, niedzielę w słoneczne popołudnie w gminie Komarów-Osada odbył się kolejny rajd rowerowy w ramach akcji „”Rowerowy Lipiec. Miłośnicy dwóch kółek, w różnym wieku wyruszyli w trasę do urokliwej miejscowości Kraczew. Uczestnicy przed startem otrzymali kamizelki...

WARSZTATY „EKOZAPACHY – AROMATERAPIA”

WARSZTATY „EKOZAPACHY – AROMATERAPIA”

Warsztaty „Ekozapachy” zostały zorganizowane w ramach cyklu warsztatów ekologicznych 5XEKO. Uczestnicy podczas spotkania poznali tajniki aromaterapii i stosowania olejków eterycznych dla użytku domowego.  W miłej atmosferze dowiedzieli  się m.in. czym są...

Rowerowa niedziela w Komarowie-Osadzie

Rowerowa niedziela w Komarowie-Osadzie

W minione, niedzielne popołudnie w gminie Komarów-Osada odbył się rajd rowerowy. Miłośnicy jazdy na rowerze, w różnym wieku, mieli do pokonania ok. 25. kilometrową trasę, która stanowiła pętlę wiodącą z Komarowa-Osady przez Antoniówkę, Śniatycze, Kadłubiska,...

Skip to content