Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego

utworzone przez | 10 sierpnia 2011 | Projekty Unijne w Gminie

 

 logo_rpo.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Gmina Łabunie jako lider Konsorcjum 8 gmin informuje, że w dniu 21 czerwca 2011 r zawarta została umowa pomiędzy Gminą Łabunie jako liderem reprezentującym Gminy: Komarów-Osada, Krasnobród, Radecznica, Sitno, Szczebrzeszyn, Stary Zamość, Zwierzyniec a Wykonawcą projektu Firmą WASKO SA wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem umowy jest:

Rozbudowa i ujednolicenie platformy sprzętowej,

Budowa infrastruktury publicznego dostępu do Internetu /Infomaty, Hot-spoty/

Modernizacja sieci komputerowej,

Wdrożenie oprogramowania systemowego-modernizacja i ujednolicenie platformy oprogramowania komputerowego,

Wdrożenie oprogramowania umożliwiającego realizację e-Urzędu.

Całkowita wartość zamówienia po przetargu stanowi kwotę 3 076 506,25 zł;

Wartość dofinansowania stanowi kwotę 2 615 030,31 zł.

 Koszty przypadające na uczestnika projektu wynoszą;

·         Gmina Komarów-Osada –    498 285,30 PLN,

·         Gmina Krasnobród –             336 036,00 PLN,

·         Gmina Łabunie –                    464 293,75 PLN,

·         Gmina Radecznica –             445 967,25 PLN,

·         Gmina Sitno –                        319 215,75 PLN,

·         Gmina Szczebrzeszyn –       448 150,50 PLN,

·         Gmina Stary Zamość –          310 993,20 PLN,

·         Gmina Zwierzyniec –             253 564,50 PLN.

Każdy z uczestników zabezpiecza środki na wkład własny, w wysokości, co najmniej 15% kosztów przypadających na danego uczestnika. Minimalne wartości zabezpieczenia środków własnych przypadające na poszczególnych uczestników:

·         Gmina Komarów-Osada  –   74 742,80 PLN,

·         Gmina Krasnobród –             50 405,40 PLN,

·         Gmina Łabunie –                    69 644,06 PLN,

·         Gmina Radecznica –             66 895,09 PLN,

·         Gmina Sitno –                        47 882,36 PLN,

·         Gmina Szczebrzeszyn –       67 222,58 PLN,

·         Gmina Stary Zamość –          46 648,98 PLN,

·         Gmina Zwierzyniec –             38 034,68 PLN.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania -30 listopada 2011r

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.
Skip to content