Zaproszenie do składania ofert

utworzone przez | 12 czerwca 2017 | Projekty Unijne w Gminie

Kod CPV  71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Kod CPV   71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV  71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

Gmina Komarów-Osada w imieniu, której działa Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska zaprasza do składania ofert na „Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku usługowo mieszkalnego położonego w miejscowości Komarów-Osada, na działkach o nr ewid. 597/1, 597/2, 599”.

Szczegóły w załączonym pliku:

Zaproszenie do składania ofert

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content