Zaproszenie do składania ofert

utworzone przez | 12 czerwca 2017 | Projekty Unijne w Gminie

Kod CPV  71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Kod CPV   71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV  71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

Gmina Komarów-Osada w imieniu, której działa Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska zaprasza do składania ofert na „Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku usługowo mieszkalnego położonego w miejscowości Komarów-Osada, na działkach o nr ewid. 597/1, 597/2, 599”.

Szczegóły w załączonym pliku:

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content