Zaproszenie do składania ofert

utworzone przez | 12 czerwca 2017 | Projekty Unijne w Gminie

Kod CPV  71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Kod CPV   71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Kod CPV  71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

Gmina Komarów-Osada w imieniu, której działa Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska zaprasza do składania ofert na „Sporządzenie i zatwierdzenie dokumentacji budowlanej przebudowy budynku usługowo mieszkalnego położonego w miejscowości Komarów-Osada, na działkach o nr ewid. 597/1, 597/2, 599”.

Szczegóły w załączonym pliku:

Zaproszenie do składania ofert

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content