Zakończono Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada

utworzone przez | 10 października 2011 | Projekty Unijne w Gminie

logo_rpo.jpg 

 

dsc08931.jpg 

Zakończona została realizacja projektu pn: „Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Ochrona Zdrowia. W dniu 28 września 2011 roku sporządzony został końcowy protokół odbioru. Zgodnie z harmonogramem wykonane zostały remont i Termomodernizacja obiektu (w tym zmiana konstrukcji i pokrycia dachu, prace wykończeniowe wewnętrzne, remont schodów), kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych (instalacja elektryczna, wod-kan., c.o., gazowa, wentylacji mechanicznej), podjazd dla niepełnosprawnych oraz wybudowano i zamontowano windę. Całkowita wartość projektu 2.259.297,52 zł, w tym kwota dofinansowania 835.514,02 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr 06/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-042/09-00-0159 zawarta w dniu 18.03.2010 roku pomiędzy Województwem  Lubelskim a Gminą Komarów-Osada.

 

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...
Skip to content