Zakończono Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada

utworzone przez | 10 października 2011 | Projekty Unijne w Gminie

logo_rpo.jpg 

 

dsc08931.jpg 

Zakończona została realizacja projektu pn: „Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Ochrona Zdrowia. W dniu 28 września 2011 roku sporządzony został końcowy protokół odbioru. Zgodnie z harmonogramem wykonane zostały remont i Termomodernizacja obiektu (w tym zmiana konstrukcji i pokrycia dachu, prace wykończeniowe wewnętrzne, remont schodów), kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych (instalacja elektryczna, wod-kan., c.o., gazowa, wentylacji mechanicznej), podjazd dla niepełnosprawnych oraz wybudowano i zamontowano windę. Całkowita wartość projektu 2.259.297,52 zł, w tym kwota dofinansowania 835.514,02 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr 06/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-042/09-00-0159 zawarta w dniu 18.03.2010 roku pomiędzy Województwem  Lubelskim a Gminą Komarów-Osada.

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content