Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Komarów-Osada w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych”

utworzone przez | 12 października 2021 | Projekty Unijne w Gminie

Informujemy, że w dniu 12 października 2021 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Komarów-Osada w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych” w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 38 178,00 zł. środki finansowe gminy 21 982,20 zł. Ogółem budżet projektu wynosi 60 160,20 zł.

Celem operacji jest rozwój oferty kulturalnej i społecznej w miejscowości Komarów-Osada co przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, aktywnego spędzania wolnego czasu, promocji obszarów wiejskich.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącej altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanej na działce nr ewid. 720 położonej w miejscowości Komarów-Osada, Gmina Komarów-Osada. Planowana do realizacji operacja obejmuje zagospodarowanie części działki w postaci budowy altany z koszami na śmieci, utwardzeniem terenu oraz wykonaniem nasadzeń.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

ZBIÓRKA OPON

Szanowni Państwo, Grupa RECYKL zajmująca się odzyskiem i recyklingiem zużytych opon w związku z ogólnopolską akcją skierowaną głównie do rolników prosi o podanie informacji dotyczących ilości zalegających opon w gospodarstwach rolnych na terenie gminy. Osoby...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Mamy rekord!!!

„Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich: małych i dużych”. Pod tym hasłem w niedzielę 29 stycznia 2023 r. odbyła się w całej Polsce zbiórka w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W naszej gminie WOŚP zagrała już po raz 22. Zbiórka przerosła nasze...
Mamy rekord!!!

Mamy rekord!!!

„Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich: małych i dużych”. Pod tym hasłem w niedzielę 29 stycznia 2023 r. odbyła...

Skip to content