Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Komarów-Osada w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych”

utworzone przez | 12 października 2021 | Projekty Unijne w Gminie

Informujemy, że w dniu 12 października 2021 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Urządzenie i porządkowanie terenu zielonego w miejscowości Komarów-Osada w celu nadania funkcji kulturalnych i społecznych” w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 38 178,00 zł. środki finansowe gminy 21 982,20 zł. Ogółem budżet projektu wynosi 60 160,20 zł.

Celem operacji jest rozwój oferty kulturalnej i społecznej w miejscowości Komarów-Osada co przyczyni się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, aktywnego spędzania wolnego czasu, promocji obszarów wiejskich.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącej altany wraz z infrastrukturą towarzyszącą, usytuowanej na działce nr ewid. 720 położonej w miejscowości Komarów-Osada, Gmina Komarów-Osada. Planowana do realizacji operacja obejmuje zagospodarowanie części działki w postaci budowy altany z koszami na śmieci, utwardzeniem terenu oraz wykonaniem nasadzeń.

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content