Samorządowy Ośrodek Kultury

Aktualności

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie

ul. Rynek 15
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6153219, 84 6388659

www.sokkomarow.pl

BIP: www.sokkomarowosada.naszbip.pl 

Dyrektor: Iwona Pełypyszyn

______________________________________________________________________

Misja

Misją SOK jest spotkanie z drugim człowiekiem zmierzające do aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym i społecznym. Wielowymiarowe podejście do kultury łączy w sobie kulturę, edukację i sport. Istniejemy po to, aby pobudzać w ludziach chęć do działania i aktywności społecznej opartej na radości z współtworzenia i bycia razem. Naszym działaniom przyświeca hasło „Bardziej istnieć, by piękniej żyć”

Wizja

Samorządowy Ośrodek Kultury nowoczesnym centrum kultury i edukacji, pielęgnującym tradycje, otwartym na współczesność i jej zdobycze.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie powstał w 1998 roku z połączenia Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury. Organem założycielskim Samorządowego Ośrodka Kultury jest Rada Gminy Komarów-Osada. Obszarem działania jest Gmina Komarów-Osada podzielona administracyjnie się na 26 sołectw. Jest to obszar typowo rolniczy, o rozproszonym osadnictwie i bardzo słabo rozwiniętym transporcie publicznym.

Celem działania Samorządowego Ośrodka Kultury jest prowadzenie na terenie gminy Komarów-Osada wielokierunkowej działalności kulturalnej, czytelniczej, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby ludności w tym zakresie oraz upowszechnianie, ochrona i promocja kultury w kraju i za granicą, a także edukacja, utrwalanie i rozwijanie zainteresowań sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych mieszkańców gminy.

Działalność Ośrodka służąca zaspokajaniu potrzeb kulturalno-społecznych realizowana jest na dwa główne sposoby. Z jednej strony poprzez udział mieszkańców w organizowanych wydarzeniach (udział bierny) np. festyny, przeglądy, konkursy. Z drugiej strony poprzez aktywne uczestnictwo mieszkańców we współtworzeniu życia kulturalno-społecznego m.in. uczestnictwo w stałych formach pracy (zespoły śpiewacze, orkiestra, zajęcia dla seniorów) bądź włączanie się w organizację wydarzeń. SOK współpracuje z amatorskim ruchem artystycznym, prowadzi działalność wydawniczą, są to głownie tomiki wierszy lokalnych twórców ludowych.

Oprócz stałych form pracy organizowane są warsztaty plastyczne, kulinarne, wokalne, zajęcia ogólnorozwojowe dla młodzieży, seniorów i inne. W okresie letnim organizowane są  imprezy plenerowe, np. festyn Komarowski Uśmiech Lata, imprezy sportowo-rekreacyjne (np. Gminne Święto Sportu). SOK jest organizatorem uroczystości patriotycznych (upamiętnienie wysiedleń, obchody rocznicowe 3 Maja, Narodowe Święto Niepodległości) oraz wydarzeń integracyjnych, (np. Dzień Kobiet, Dzień Matki) i obrzędowych (np. Noc Świętojańska, dożynki, kiermasz „To i owo na ludowo”), a także organizatorem spotkań z ciekawymi ludźmi (cykl „Ludzie z pasją”). Ponadto SOK jest współorganizatorem obchodów rocznicowych Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem 1920, organizowanych zawsze w ostatni weekend sierpnia. Prowadzimy zajęcia wyjazdowe w świetlicach wiejskich (zajęcia muzyczne, warsztaty artystyczne, kulinarne i inne).

Poszukujemy pomysłów do wspólnych działań. Jesteśmy otwarci na współpracę z lokalną społecznością.

W skład Samorządowego Ośrodka Kultury wchodzą:

  1. Biblioteka Publiczna w Komarowie-Osadzie
  2. Dom Kultury w Komarowie-Osadzie.

 W Ośrodku zatrudnione są:

  • Dyrektor
  • Księgowa
  • Bibliotekarz
  • Instruktor amatorskiego ruchy artystycznego
  • Animator kultury i czasu wolnego

 Przy Samorządowym Ośrodku Kultury działa:

  • Klub Seniora „Legenda”
  • Chór „Pasjonata”
  • Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta.

Dane teleadresowe:

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie; ul. Rynek 15; 22-435 Komarów-Osada;

Samorządowy Ośrodek Kultury – Biblioteka: ul. Kościuszki 2; 22-435 Komarów-Osada,

Konkurs „Laurka dla Babci i Dziadka” rozstrzygnięty

Konkurs „Laurka dla Babci i Dziadka” rozstrzygnięty

W Samorządowym Ośrodku Kultury zorganizowany został konkurs plastyczny  na „Laurkę dla Babci i Dziadka”. Wpłynęło 45 pięknych wielobarwnych laurek, wykonanych przez dzieci z Publicznego Przedszkola w Zubowicach, ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i Szkoły...

Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych

Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych

18 stycznia 2024 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbył się XXIII Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych. W wydarzeniu wzięły udział zespoły ze szkół podstawowych z terenu gminy. Zespół „Jasełkowe Gwiazdy” ze Szkoły Podstawowej...

Świąteczny Koncert Kolęd

Świąteczny Koncert Kolęd

Radośnie rozbrzmiały piękne polskie kolędy podczas „Koncertu kolęd”, który odbył się 14 stycznia 2024 r. w świetlicy Wolicy Śniatyckiej. Kolędy, to nieprzebrany skarbiec najlepszych wartości ze spotkań rodzinnych z najcieplejszymi wspomnieniami z minionych świąt, to...

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W SAMORZĄDOWYM OŚRODKU KULTURY

Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany z pokolenia na pokolenie. Kultywując te tradycje, co roku Samorządowy Ośrodku Kultury organizuje warsztaty bożonarodzeniowe adresowane do mieszkańców naszej gminy....

81 ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

81 ROCZNICA WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

14 grudnia 2023 roku obchodziliśmy 81 rocznicę niemieckiej akcji przymusowych wysiedleń mieszkańców gminy Komarów-Osada. Na przełomie grudnia 1942 r. i stycznia 1943 r., Niemcy wypędzili setki mieszkańców gminy Komarów-Osada z ich domów i gospodarstw, skazując ...

Warsztaty Bożonarodzeniowe

Warsztaty Bożonarodzeniowe

W miniony poniedziałek grupa „Senior z wigorem” wzięła udział w warsztatach bożonarodzeniowych prowadzonych przez Panią Justynę Kwikę. Podczas warsztatów powstały pełne pomysłów stroiki bożonarodzeniowe, które dzięki bardzo dobrze przekazywanym przez Panią Justynę...

Pani Krystyna Kozak dołączyła do grona „Ludzi z Pasją”

Pani Krystyna Kozak dołączyła do grona „Ludzi z Pasją”

W piękne śnieżne popołudnie, w sali Samorządowego Ośrodka Kultury rozgościły się białe szydełkowe gwiazdki, dzwonki i ażurowe bombki. O pięknej pasji i o zamiłowaniu do szydełkowania opowiadała pani Krystyna Kozak z Kadłubisk, autorka spotkania „Ludzie z Pasją”. Był...

Piękny Jubileusz 20-lecia Klubu Seniora „Legenda”

Piękny Jubileusz 20-lecia Klubu Seniora „Legenda”

Pełni energii, zaangażowani w życie kulturalne, zawsze gotowi do działania, dbający o rozwój i integrację lokalnej społeczności – tacy są seniorzy, którzy od 20 lat prężnie działają w Klubie Seniora „Legenda” przy Samorządowym Ośrodku Kultury w...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „MÓJ PUPIL”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „MÓJ PUPIL”

Październik jest miesiącem, w którym szczególnie staramy się pamiętaćo zwierzętach. Został on ustanowiony MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT. Przypominają nam o tym obchodzone dni: - 4 października Światowy Dzień Ochrony Zwierząt; - 4-11 października– Tydzień Zwierząt....

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „CZŁOWIEK PRZYJACIELEM PRZYRODY”

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „CZŁOWIEK PRZYJACIELEM PRZYRODY”

Znamy już zwycięzców konkursu ekologicznego „Człowiek przyjacielem przyrody” zorganizowanego  przez Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze w ramach projektu  „Ekozorientowani” współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju...

Skip to content