KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ -ROZSTRZYGNIĘTY!!!

utworzone przez | 11 marca 2024 | Działalność Domu Kultury

Młodzi mieszkańcy naszej gminy po raz kolejny pokazali nam swój talent plastyczny i wzięli udział w gminnym konkursie, który cieszył się dużym zainteresowaniem wpłynęło 61 prac. Wybór najlepszych okazał się dużym wyzwaniem. Każda kartka pokazywała talent, pracę i serce włożone w jej stworzenie. Komisja konkursowa oceniając prace szczególnie brała pod uwagę samodzielność, kreatywność oraz zgodność techniki wykonania z regulaminem konkursu. Po burzliwych obradach postanowiła przyznać jedną nagrodę główną i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej. Zwycięska kartka, którą wykonała Barbara Bakun ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie została oficjalną kartką Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie na nadchodzące święta Wielkanocne.

WYNIKI:

NAGRODA GŁÓWNA:

Barbara Bakun – klasa V Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

KATEGORIA I – PRZEDSZKOLA I KLASY 0

WYRÓŻNIENIE:

Filip Mulawa – klasa 0 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

Milena Palichleb – klasa 0 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

Joanna Rybak – Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z/s w Zubowicach

KATEGORIA IIKLASY I – III

WYRÓŻNIENIE:

Jakub Dołba – klasa III Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

Kacper Kuźma– klasa III Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce

Amelia Złomaniec – klasa III Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

KATEGORIA III – KLASY IV – VIII

WYRÓŻNIENIE:

Weronika Kościuk – klasa IV Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

Aleksandra Mulawa – klasa IV Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie

Magdalena Szewczuk – klasa VI Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace!

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content