Podziękowanie za wieloletnią pracę

Podziękowanie za wieloletnią pracę

W dniu 27 lutego 2024 roku na zasłużoną emeryturę zdecydowała się przejść Pani Marzanna Mikuła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie Pani Marzanna Mikuła przepracowała 41 lat 10 miesięcy i 22 dni. Pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w...
Izba Tradycji w Śniatyczach

Izba Tradycji w Śniatyczach

Wójt Gminy zainicjowała aplikowanie o środki zewnętrzne na rozwój Izby Tradycji w Śniatyczach, którą prowadzi pani Lucyna Baryła. Ochotnicza Straż Pożarna w Śniatyczach we współpracy z Gminą realizuje projekt pn. „Izba Pamięci w Śniatyczach” dofinansowanego...
Izba Tradycji w Śniatyczach

Tworzymy Izbę Rolnika w Wolicy Śniatyckiej

Wójt Gminy zainicjowała utworzenie Izby Rolnika w budynku po byłej szkole podstawowej w Wolicy Śniatyckiej. Wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel złożył Samorządowy Ośrodek Kultury we współpracy z Gminą i Stowarzyszeniem W Dobrej Wierze....
Skip to content