Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1728

Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz w zakresie oświaty i wychowania - zapewnienie niepełnosprawnym uczniom z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego. Ofert można składać w terminie do dnia 27 grudnia 2013 roku. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po tym terminie będą odrzucone.

Więcej informacji o konkursie pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=759310

 

Oddana do użytu świetlica wiejska w Krzywymstoku

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2603

 

Oddana do użytku świetlica wiejska w Krzymymstoku30 listopada 2013 roku w miejscowości Krzywystok została oddana do użytkowania piękna nowoczesna świetlica wiejska wraz z bogato wyposażonym placem zabaw. Nowo otwarty obiekt zyskał społeczne uznanie, będzie to miejsce spotkań, aktywizacji i integracji międzypokoleniowej mieszkańców Krzywegostoku, Krzywegostoku Kolonii i okolicznych miejscowości. Marszałek Województwa Krzysztof Hetman przyznał gminie dyplom uznania za wytrwałą pracę, podejmowanie skutecznych decyzji na rzecz poprawy infrastruktury społecznej. To już 9 nowo wyremontowana świetlica na miarę XXI wieku na terenie gminy.

W dalszej części uroczystości wręczono odznaczenia za działalność na rzecz społeczności lokalnej „Zasłużony dla Gminy Komarów-Osada”. Odznaczeni zostali: Ryszard Kasprzak, Józef Obuchowicz, Adam Cirut, Maria Balicka, Jan Bakun, Henryk Mazurek. Kazimiera Medak, Zbysław Medak, Zygmunt Obuchowicz, Janina Gołębiowska, Anna Bronikowska, Kazimierz Bronikowski, Mateusz Śmiech, Karol Bałuta, Piotr Grząśko.

Uroczystość uświetniły występy uczniów ze Szkoły Podstawowej w Komarowie. Organizatorzy cieszyli się, że goście dopisali. Obecny był Poseł do Parlamentu Europejskiego Arkadiusz Bratkowski, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, Starosta Zamojski Henryk Matej i wielu innych znakomitych gości. Panie z nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały wyśmienity poczęstunek a i zabawa andrzejkowa była przednia.

Konkurs Zdrowa Gmina rozstrzygnięty!

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2312

 

Zdrowa GminaInformujemy, że został rozstrzygnięty Konkurs Zdrowa Gmina. Spośród 506 gmin, które zgłosiły się do Konkursu do drugiego etapu zakwalifikowało się 14 gmin (w tym nasza gmina, jako jedyna z woj. lubelskiego), które ramie w ramię stanęły w walce o nagrodę główną czyli 100 tyś. złotych, przeznaczoną na  działania propagujące prewencję chorób nowotworowych. 50% oceny stanowiło głosowanie internautów natomiast drugie 50% stanowiła ocena projektu wykorzystania nagrody głównej przez Jury Konkursowe. W wyniku przeprowadzonego głosowania oraz oceny Jury, Gmina Komarów-Osada  ostatecznie zajęła 7 miejsce w Polsce.

Ideą Konkursu Zdrowa Gmina jest podkreślenie wagi badań profilaktycznych oraz zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania mające na celu wczesne wykrycie raka piersi, raka szyjki macicy oraz jelita grubego.

Dziękuję Wszystkim Mieszkańcom i sympatykom Gminy Komarów-Osada, którzy uczestniczyli z pełnym zaangażowaniem w głosowaniu na nasz projekt.

XI Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych - Komarów 2013

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1596

XI Przegląd Pieśni Religijnej Osób NiepełnosprawnychKolejny jedenasty raz w dniu 20 listopada 2013 roku odbył się Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Świetlica wiejska w Wolicy Brzozowej wypełniła się znakomitymi artystami i dostojnymi gośćmi.

Zaproszeni goście i artyści zostali powitani przez gospodarzy uroczystości: Wójta Gminy Komarów-Osada Wiesławę Sieńkowską oraz Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej Dorotę Mazur. Wśród gości uroczystości był Biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Marian Rojek oraz Kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. dr Michał Maciołek. Odbyło się krótkie nabożeństwo pod przewodnictwem ks. Kanonika Tomasza Bomba. Następnie głos został oddany występującym 13 zespołom z warsztatów terapii zajęciowej i ośrodka szkolno-wychowawczego z czterech powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego.

Doświadczyliśmy wzruszającego, głębokiego przeżycia artystycznego i duchowego. Ogromne zaangażowanie, entuzjazm występujących artystów, ich żywe emocje współodczuwaliśmy z chęcią i radością śpiewając razem z nimi. Wszyscy artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w Przeglądzie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej, Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej, Parafię Rzymsko-Katolicką w Komarowie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Lubelskie.

Odbyły się szkolenia strażaków-ratowników OSP

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 3270

 

 

Szkolenia strażaków-ochotników OSPW dniach 12- 15 listopada 2013 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu oraz na terenie jednego ze złomowisk w Zamościu  prowadzone było szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków – ratowników OSP. W szkoleniu uczestniczyło 5 strażaków – ochotników z ochotniczej straży pożarnej w Zubowicach (Jakubiak Wojciech, Jakubiak Kamil, Wołk Krzysztof) i Komarowa-Osady (Moździerski Mateusz, Zarębska Kamila).  Celem szkolenia było nabycie przez strażaków – ratowników OSP umiejętności prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. W szkoleniu uczestniczyli druhowie z tych jednostek OSP , które posiadają sprzęt ratownictwa technicznego.

 

W dniach od 13 kwietnia 2013 r do 16 listopada 2013 r. na terenie Gminy Komarów-Osada zostało przeprowadzone szkolenie podstawowe dla strażaków – ratowników z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. W szkoleniu uczestniczyło 49 strażaków- ratowników. W dniu 16 listopada został przeprowadzony egzamin przez komisję egzaminacyjną Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu pod przewodnictwem młodszego brygadiera Tomasza Burcona. Egzamin składał się z dwóch części pisemnej i ustnej. Do egzaminu przystąpiło 22 strażaków, wszyscy zdali egzamin i otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Konkurs Zdrowa Gmina

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1875

Konkurs Zdrowa Gmina Informujemy, że Gmina Komarów-Osada zakwalifikowała się do II etapu Konkursu Zdrowa Gmina. Ideą Konkursu Zdrowa Gmina jest podkreślenie wagi badań profilaktycznych oraz zachęcanie ludzi do zgłaszania się na badania mające na celu wczesne wykrycie raka piersi, raka szyjki macicy oraz jelita grubego.  Przez kilka miesięcy trwania Konkursu Gmina Komarów-Osada organizowała bezpłatne badania mammograficzne, cytologiczne, natomiast w szkołach odbywały się spotkania  dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat zdrowego odżywiana, nałogów itp. Dzięki tym działaniom, Gmina Komarów-Osada, spośród 504 gmin które zgłosiły się do Konkursu znalazła się w pierwszej 10 i będzie walczyć o nagrodę główną czyli 100 tyś złotych, które wykorzystane będą na profilaktykę zdrowotną.  

 

"Dla Ciebie Polsko" 95 lat niepodległości

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1869
Dla Ciebie Polsko

Tegoroczne obchody 95 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości mieszkańcy gminy rozpoczęli uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny i żołnierzy, którzy oddali życie w jej obronie.

Homilię wygłosił ks. Krystian Bordzań  Dyrektor Katolickiego Radia Zamość. Po Mszy Św. poczty sztandarowe szkół, kombatantów, strażaków OSP  i partii politycznych oraz uczestnicy uroczystości przeszli na miejscowy cmentarz, gdzie złożyli wieńce  m.in. na mogiłach żołnierzy poległych w 1920 i 1939 roku oraz w innych miejscach pamięci.


Czytaj więcej: "Dla Ciebie Polsko" 95 lat niepodległości

Nałogi złudna wolność- rozstrzygnięcie konkursu

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2017
250_wykrzyknik.jpgKonkurs został zorganizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komarowie-Osadzie.
Druga  edycja konkursu plastycznego "Nałogi złudna wolność" została rozstrzygnięta. Wpłynęło 40 prac uczniów ze szkół z terenu Gminy Komarów-Osada a w szczególności ze Szkół Podstawowych z: Komarowa-Osady  i  Antoniówki.

Czytaj więcej: Nałogi złudna wolność- rozstrzygnięcie konkursu

Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1732

Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikomGmina Komarów-Osada po raz trzeci  została wyróżniona statuetką  „Samorząd  przyjazny oświacie i jej pracownikom”. Statuetkę z rąk Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomira Broniarza i Prezesa Lubelskiego ZNP Janusza Różyckiego otrzymała Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada. Ranking gmin organizowany jest przez Związek Nauczycielstwa Polskiego  Zarząd Okręgu Lubelskiego. Przy ocenie gmin kapituła bierze pod uwagę między innymi wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację zadań oświatowych, liczbę placówek oświatowych o małej liczbie uczniów, pozyskiwanie środków zewnętrznych, średnie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, inwestycje na rzecz oświaty, przyjazny klimat w stosunkach międzyludzkich. Honorowy patronat nad rankingiem ZNP objęła Wojewoda Lubelski Pani Jolanta Szołno-Koguc. W bieżącym roku statuetką wyróżniono 6 gmin z województwa lubelskiego.

Więcej artykułów…

 1. V Konkurs Grantowy
 2. Dzień Edukacji Narodowej
 3. Badania profilaktyczne
 4. Uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 5. Z wizytą u uczestnika bitwy pod Komarowem
 6. Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta dobrą praktyką
 7. Letni piknik sportowo-rekreacyjny
 8. Bezpłatne wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin
 9. Spotkanie partnerskie
 10. Wspólna promocja gmin
 11. Dożynki gminno-parafialne 2013 r.
 12. 93 rocznica Bitwy pod Komarowem
 13. Pierwsi ułani już w Komarowie
 14. Odbyły się bezpłatne badania mammograficzne
 15. Plenerowe warsztaty ludowe- Piknik integracyjny
 16. Żyj z podniesioną głową
 17. Goci w Komarowie-Osadzie
 18. Odbyły sie bezpłatne badania mammograficzne
 19. Efekt zbiórki zużytych opon
 20. Gminne Święto Sportu
 21. Prośba o poparcie Sylwii
 22. Koncert charytatywny dla Natalki Saczek
 23. Międzygminne zawody OSP
 24. Kolejny dar życia
 25. Zdobył brązowy medal
 26. Dzień Matki w Śniatyczach
 27. 90-lecie OSP Ruszczyzna i Gminny Dzień Strażaka
 28. Spotkanie z cyklu Ludzie z pasją - Pani Lidia Boguszewska-Więcek i Pan Adam Więcek
 29. Partnerstwo na rzecz społecznej gospodarki rynkowej i utworzenia Centrum Integracji Społecznej
 30. Konkurs fotograficzny Ziemia Zamojska w obiektywie II edycja
 31. Konkurs literacki Wiersze i legendy Ziemi Zamojskiej
 32. Gminny Dzień Kobiet w Antoniówce
 33. Warsztaty plastyczne dla dorosłych
 34. Odbyły się bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne
 35. "Wieś czy globalna wioska?"
 36. Wernisaż wystawy Waldemara Leszczyńskiego
 37. Prośba o przekazanie 1% podatku!
 38. Nie dla czadu!
 39. Warsztaty kulinarne
 40. Igrzyska Zimowe Jacnia 2013
 41. Gotowanie Atrakcją Regionu zaproszenie
 42. Memoriał Mariana Cecha
 43. Odbyły się szkolenia dla rolników
 44. Spotkanie autorskie z cuklu "Ludzie z pasją" z Panią Danutą Potrzeszcz
 45. Dzień Babci i Dziadka w Komarowie-Osadzie
 46. Antoniówka- uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej
 47. Uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Śniatyczach
 48. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 49. II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Wolica Śniatycka 2013 r.
 50. Kulig Susiec 2012
 51. Spotkanie opłatkowe
 52. Kiermasz bożonarodzeniowy
 53. X Przegląd Religijny Osób niepełnosprawnych
 54. 11 listopada w gminie Komarów-Osada
 55. Gmina Komarów-Osada przyjazna oświacie i jej pracownikom
 56. Biegi przełajowe o Puchar Wójta Gminy Komarów-Osada
 57. Informacje dotyczące badań profilaktycznych
 58. Dożynki Gminno-Parafialne 2012
 59. 92 Rocznica Bitwy pod Komarowem
 60. Edukacja To Zdrowie i Sprawność piknik edukacyjny
 61. "Komarowski Uśmiech Lata"
 62. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
 63. Zakończenie projektu Tanecznym krokiem w świat wiedzy
 64. Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom
 65. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 66. II Gminny Festiwal Baśni
 67. Marian Karczmarczyk- spotkanie autorskie
 68. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komarów-Osada
 69. Gminne Świeto Sportu 2012
 70. Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 71. Zawody sportowo-pożarnicze
 72. Pokonać bariery to możliwe
 73. Dzień Matki w Ruszczyźnie
 74. Podsumowanie VI edycji programu Trzymaj Formę
 75. Zagrajmy o sukces
 76. Cała Polska Biega
 77. Dyplom zawodowy szansą na rynku pracy
 78. Gminne Święto Sportu
 79. Bitwa - plan sytuacyjny
 80. Święto 3 Maja i OSP Komarów-Osada
 81. Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania
 82. PROJEKT "PARASOL DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO POWIATU ZAMOJSKIEGO - II EDYCJA"
 83. VIII Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 84. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Twórczość ks. Jana Twardowskiego
 85. Kiermasz Wielkanocny
 86. Warsztaty Wielkanocne 2012
 87. Dzień Kobiet w Antoniówce
 88. Gminny Dzień Kobiet w Komarowie-Wsi
 89. Pomoc przy opracowaniu wniosków i planów działalności rolnośrodowiskowej
 90. Konkurs plastyczny Nałogi - złudna wolność
 91. Zimowe Igrzyska LZS Jacnia 2012 r.
 92. Zagrajmy o sukces
 93. Mobilne Punkty Informacyjne
 94. Nabór na szkolenie dla kandydatów na pilotów wycieczek.
 95. Dzień Babci i Dziadka
 96. 70 rocznica pożycia małżeńskiego
 97. Otwarcie świetlicy wiejskiej w Janówce
 98. Nałogi - złudna wolność
 99. XIV Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych
 100. I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30