Dodatkowe pieniądze dla gminy – prawie 3 miliony złotych!

utworzone przez | 26 marca 2024 | Aktualności

Wójt Gminy wystarała się o dodatkowe środki dla naszej gminy.
Jest to kwota 2 miliony 882 tysiące złotych.
Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 20 marca 2024 r. podjął stosowną uchwałę dzięki której, Gmina w roku bieżącym otrzyma 1 milion złotych, a w kolejnym roku – 1 milion 882 tysiące 325 złotych.
Dodatkowe pieniądze przyznano nam na realizację „Rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie.”
Ogromnie cieszymy się z przyznanych środków.

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content