Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r...

Ogłoszenia

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

16 wrzesień, 2022

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z sezonem grzewczym 2022/2023.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

09 wrzesień, 2022

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

08 wrzesień, 2022

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

07 wrzesień, 2022

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

W załączeniu komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o planowanych ochronnych szczepieniach lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI  (2)

06 wrzesień, 2022

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (2)

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI Przypominamy właścicielom nieruchomości na terenie gminy, którzy eksploatują zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [art. 6 ust. 1] oraz Prawa ochrony środowiska [art. 152 ust. 1 i art. 378 ust. 3 pkt 3].Do obowiązków właściciela nieruchomości należy w szczególności:1.    Zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Komarów-Osada.2.    Gromadzenie dokumentó...

GMINNO-PARAFIALNE ŚWIĘTO PLONÓW KOMARÓW-OSADA 2022

05 wrzesień, 2022

GMINNO-PARAFIALNE ŚWIĘTO PLONÓW KOMARÓW-OSADA 2022

„Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk …” to myśl przewodnia Gminno-Parafialnego Święta Plonów, gminy Komarów-Osada. Tradycje związane z obrzędem dożynkowym zgromadziły w tym uroczystym dniu 22 sołectwa z naszej gminy. Święto plonów rozpoczął przemarsz ulicami Komarowa-Osady korowodu dożynkowego prowadzonego przez Starostów Paulinę i Kamila Gajewskich i Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą działającą przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie pod batutą Ryszarda Gryciaka.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

01 wrzesień, 2022

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości treść Obwieszczenia Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie zawiadamiające, że dnia 29 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja (znak: DŚ-II.7430.60.2022.JPL) zatwierdzająca dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Warszawie Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą "Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki - Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska - Zamość - Tomaszów Lubelski - Bełżec", województwo lubelskie. Wójt Gminy Komarów-Osada /-/ Wiesława Sieńkowska  

INFORMACJE DOT. STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

30 sierpień, 2022

INFORMACJE DOT. STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenia tej pomocy są niezależne od typu i rodzaju szkoły, do której uczeń uczęszcza, czy też od wyników w nauce ucznia – podstawowym kryterium przyznawania jest tutaj dochód na osobę w rodzinie ucznia.

29 sierpień, 2022

Wiktoria Bitwy pod Komarowem 2022

Obchody 102 rocznicy Bitwy pod Komarowem były organizowane pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. W sobotę 27 sierpnia wieczorem, w blasku zachodzącego słońca w miejscu pamięci w Wolicy Śniatyckiej odbyła się uroczystość obchodów 102 rocznicy Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem. Koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu pod batutą Tadeusza Wicherka rozpoczął uroczystość. Orkiestrze towarzyszyła niezwykle uzdolniona solistka Katarzyna Zawada. Pełen patriotyzmu i głębokich treści występ został nagrodzony przez widzów gromkimi brawami.

Gminno-Parafialne Święto Plonów

29 sierpień, 2022

Gminno-Parafialne Święto Plonów

Rada Gminy, Wójt Gminy Komarów-Osada, Proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Komarowie-Osadzie zapraszają na Gminno-Parafialne Święto Plonów, które odbędzie się 04 września 2022 roku w Komarowie-Osadzie.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

29 sierpień, 2022

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

26 sierpień, 2022

Pomoc żywnościowa dla potrzebujących

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa CIS informuje, że w dniach: od 30.08.2022r do 01.09.2022 w godzinach 14:00 - 16:00 w pomieszczeniu pod Delikatesami ul. Rynek 6 w centrum Komarowa-Osady będzie wydawana żywność dla mieszkańców gminy oraz uchodźców z Ukrainy, zakwalifikowanych w ramach Podprogramu 2021 POPŻ 2014 – 2020.

 Komunikat meteorologiczny

25 sierpień, 2022

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30