Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczy: „Przebudowy drogi powiatowej Nr 3280L Komarów Osada – Karolówka na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 3267L"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczy: „Przebudowy drogi powiatowej…

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., po...

Ogłoszenia

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczy: „Przebudowy drogi powiatowej Nr 3280L Komarów Osada – Karolówka na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 3267L"

15 wrzesień, 2014

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzająceg…

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 us...

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dotyczy „Przebudowy drogi powiatowej Nr 3265L Boża Wola - Namule – Majdan Krynicki – Janówka na odcinku od skrzyżowania z

15 wrzesień, 2014

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzająceg…

 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 4...

Gra terenowa „Bajkowym szlakiem” już 24 września !

15 wrzesień, 2014

Gra terenowa „Bajkowym szlakiem” już 24 września !

15 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu zamojskiego ma okazję uczestniczyć w grze terenowej „Bajkowym szlakiem”. Trzy pięcioosobowe grupy osób niepełnosprawn...

W najbliższym czasie planowane wyłączenia prądu

15 wrzesień, 2014

W najbliższym czasie planowane wyłączenia prądu

Urząd Gminy Komarów – Osada informuje że na stronie PGE Dystrybucja zawarte są informacje odnośnie planowanych wyłączeń prądu na terenie Naszej Gminy. ...

Obowiązkowe odblaski zadbają o nasze bezpieczeństwo

15 wrzesień, 2014

Obowiązkowe odblaski zadbają o nasze bezpieczeństwo

31 sierpnia 2014 roku weszły zmiany w przepisach, wg których każdy pieszy poruszający się po zmierzchu, po drodze, poza obszarem zabudowanym musi używać element...

Zaproszenie dla mieszkanek Gminy Komarów-Osada na  bezpłatne badanie mammograficzne

12 wrzesień, 2014

Zaproszenie dla mieszkanek Gminy Komarów-Osada na b…

Wójt Gminy Komarów-Osada serdecznie zaprasza na bezpłatne (bez skierowania) badanie mammograficzne wszystkie Panie w wieku od 50-69 lat, które w ciągu ostatnich...

Selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych

05 wrzesień, 2014

Selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych

W związku z planowanym uruchomieniu we wrześniu bieżącego roku Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu gdzie kierowane są odpady komunalne z ter...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3280L Komarów Osada – Karolówka na odcinku od skrzyżowania z drogą Nr 3267L” ...

01 wrzesień, 2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd…

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3265L Boża Wola – Namule – Majdan Krynicki – Janówka ...

01 wrzesień, 2014

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wyd…

 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia i wystąpieniu do o...

Spotkanie grupy roboczej

01 wrzesień, 2014

Spotkanie grupy roboczej

W związku z udziałem Gminy Komarów-Osada w projekcie "Wspólnie na Zamojszczyźnie" realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES w partnerstwie z Po...

Zapraszamy na bezpłatne kursy/szkolenia

28 sierpień, 2014

Zapraszamy na bezpłatne kursy/szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne kursy/szkoleniaw ramach Projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramac...

REGULAMINY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ „BITWA POD KOMAROWEM 1920 ROKU DZIEDZICTWO HISTORYCZNE GMINY KOMARÓW-OSADA”

27 sierpień, 2014

REGULAMINY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZY MASOWEJ „BI…

Zasady zachowania się osób obecnych w charakterze widza na wydarzeniu "Bitwa pod Komarowem 1920 roku dziedzictwo historyczne Gminy Komarów-Osada" oraz wszystkic...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

27 sierpień, 2014

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na naj…

Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, wymienionego w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w ...

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30