Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak WOOŚ.442.2.2024.KK.3

utworzone przez | 24 kwietnia 2024 | INFORMACJE I KOMUNIKATY, Ogłoszenia

Podajemy do publicznej wiadomości treść otrzymanego Zawiadomienia z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak WOOŚ.442.2.2024.KK.3, w którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie zawiadamia, że w dniu 3 kwietnia 2024 r. wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska powiadomienie w trybie art. 3 Konwencji z Espoo z Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych Ukrainy dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla przedsięwzięcia pn. „Budowa bloków energetycznych nr 5 i 6 na terenie Elektrowni Jądrowej Chmielnicki z wykorzystaniem parametrów technicznych reaktora Westinghouse Electric Company AP1000 do dalszej eksploatacji i wytwarzania energii elektrycznej”, które zostało udostępnione do zapoznania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&action=details&document_id=2014279

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie przesyła powyższy dokument celem udostępnienia ww. Zawiadomienia o czynnościach prowadzonych przez RDOŚ Lublinie w przedmiotowej sprawie.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content