Mamy to!

utworzone przez | 25 marca 2024 | Aktualności

Z wielką radością informuję, że nasz wniosek na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej został wybrany do dofinansowania przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Uczniowie będą mieli możliwość dodatkowego wzbogacenia swojego słownictwa w języku angielskim. Wartość projektu wynosi 220 622,78 zł, w tym wkład własny gminy  23 000,00 zł. Cieszymy się z tego sukcesu.

Wójt Gminy

Wiesława Sieńkowska

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content