Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Wójt Gminy Komarów-Osada, informuje, że do dnia 24.05.2019 r. w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pok. 6 (sekretariat) będą przyjmowane wnioski osób fizycznych - właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Komarów-Osada na  nieodpłatne usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru Zgłoszeń oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy, oraz na stronie www.azbest.lubelskie.pl

W zakładce "Usuń Azbest - PRZEWODNIK KROK PO KROKU" dostępne są aktualne obowiązujące dokumenty, a także wskazówki dotyczące przygotowanie kompletnego Zgłoszenia.

W związku z tym zachęcamy mieszkańców gminy do złożenia stosownych wniosków.

all4web
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie Rady Gminy Komarów-Osada dotyczące wyboru Ławników na kadencję 2020 - 2024

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 78

OGŁOSZENIE

Rady Gminy Komarów-Osada

 
Informuję, że w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników sądów powszechnych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz.52 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 roku Nr 121, poz.693) rady gmin dokonują w roku bieżącym wyboru ławników na nową kadencję 2020-2024.

Czytaj więcej: Ogłoszenie Rady Gminy Komarów-Osada dotyczące wyboru Ławników na kadencję 2020 - 2024

Wyciąg z Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 17 maja 2019 roku o unieważnieniu rejestracji Listy nr 8 Komitetu Wyborczego Ruch Prawdziwa Europa-Europa Christi

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 70
Wyciąg z Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 17 maja 2019 roku o unieważnieniu rejestracji Listy nr 8 Komitetu Wyborczego Ruch Prawdziwa Europa-Europa Christi

Treść w załączeniu

Plik:

Świetlica w Ruszczyźnie do odnowy!!!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 198

15 maja 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska odebrała z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Michała Mulawy, członków Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastiana Trojaka i Zdzisława Szweda oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewy Szałachwiej umowę w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Dofinansowanie wynosi 500 000 zł i przeznaczone zostanie na zrealizowanie operacji pn. „Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna”. W ramach projektu planowana jest całkowita przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ruszczyźnie. Przewidziane jest również doposażenie w stoliki, krzesła, stół do tenisa i bilarda, telewizor i konsolę z czujnikiem ruchu. W odnowionym budynku planowane są warsztaty ogólnorozwojowe, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich, Ognisko Muzyczne, warsztaty plastyczne, próby orkiestry dętej oraz wieczory literackie.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy powyższego zadania. Wierzymy, że zakończy się dla nas pomyślnie.

Czytaj więcej: Świetlica w Ruszczyźnie do odnowy!!!

Zapraszamy do udziału w zmaganiach podczas Gminnego Święta Sportu

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 166

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Komarów-Osada do udziału w zmaganiach sportowych podczas Gminnego Święta Sportu dnia 2 czerwca 2019 roku (niedziela) na  boisku przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie. Oficjalne rozpoczęcie zawodów:

 • Zawody Sportowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o godz. 11.00,
 • Gminne Święto Sportu o godz. 13.00

Uwaga!!! Mecze w Siatkówkę i Piłkę Ręczną oraz Tenis Stołowy rozpoczną się o godz.900 .Drużyny i zawodników w grach zespołowych oraz w tenisie stołowym można zgłosić w dniu zawodów do  godz. 845

Regulamin zawodów, oświadczenie zawodnika wraz z klauzulą RODO w załączeniu.

Regulamin

Oświadczenie zawodnika

JUBILEUSZ 95-LECIA OSP W ŚNIATYCZACH I GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 325

12  maja 2019 roku, strażacy ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Śniatyczach obchodzili jubileusz 95-lecia istnienia jednostki połączony z Gminnym Dniem Strażaka.

Uroczystość rozpoczęto przemarszem pododdziałów w asyście Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej do kościoła w Śniatyczach na Mszę Świętą, którą celebrował ks. Witold Mikulski – proboszcz parafii w Dubie. Po Mszy kolumna strażaków wraz z pocztami sztandarowymi w paradnym szyku przemieściła się na plac przed świetlicą wiejską, gdzie zgodnie z ustalonym programem kontynuowano oficjalną część uroczystości.

Raport o gotowości ochotniczych straży pożarnych do uroczystego apelu odebrał Prezes ZOG ZOSP RP Krzysztof Romańczuk od Komendanta Gminnego Piotra Grząśko, po czym przy dźwiękach hymnu narodowego nastąpiło podniesienie flagi państwowej. Poczet flagowy tworzyli: Druh Jarosław Piskorz, Druh Andrzej Sokołowski, Druh Karol Brudnowski.

Przybyłych gości i mieszkańców Śniatycz powitali: Wiesława Sieńkowska – Wójt Gminy Komarów-Osada, Krzysztof Romańczuk – Prezes ZOG ZOSP RP i Andrzej Jednac – Prezes OSP w Śniatyczach.

Czytaj więcej: JUBILEUSZ 95-LECIA OSP W ŚNIATYCZACH I GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA

Zaproszenie do składnia ofert

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 162

Komarów-Osada, 2019-05-13

RGO.V.6840.1.2019

    ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

1. Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących:
- podział działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 753 położonej w miejscowości Komarów-Osada, obręb Komarów Osada;
- podział działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 827 położonej w miejscowości Komarów Osada
- rozgraniczenie działek  oznaczonych  numerami ewidencyjnymi  147/2, 148 i 147/1 oraz 112/2, 112/1 i  113  położonych w miejscowości Komarów Dolny, obręb Komarów Dolny.
2. Wymagany termin realizacji prac objętych zamówieniem do 31 grudnia 2019 roku.
3. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.
4.  Warunki płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania faktury
5. Ofertę należy:
a)  ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie  pisemnej:
b) ofertę należy złożyć w  terminie do dnia 3 czerwca 2019 roku do godz.13:00 na formularzu ofertowym
c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na wykonanie prac geodezyjnych,
d) zaoferowana cena musi obejmować całość zamówienia i powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty
6.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój 17 w dniu 3 czerwca 2019 roku o godz.13:15.
7. O Wyborze wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
Załączniki:

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 2. Odbyło się zebranie Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych
 3. Radosne święto 3 Maja
 4. Prognoza niebezpiecznych zjawisk
 5. Nie truj pszczół!
 6. Rozpoczynamy trzeci nabór zgłoszeń na usunięcie azbestu
 7. Postanowienie Nr 121/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (wyciąg)
 8. Postanowienie Nr 122/19 Komisarza Wyborczego w Zamościu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 9. Rolniku, wyślij wniosek o dopłaty już teraz! Skorzystaj sam z internetu lub przyjdź po pomoc do placówki ARiMR
 10. Wywieś flagę!
 11. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 12. WAŻNE! AKTUALIZACJA INFORMACJI W ZAKRESIE DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO KOMISJI WYBORCZYCH W GMINIE KOMARÓW-OSADA!!!
 13. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 26 kwietnia 2019 r. o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczej Nr 4, w liczbie 3
 14. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 26 kwietnia 2019 r. dotycząca terminu losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Komarów-Osada
 15. Zaproszenie na uroczystości związane z obchodami 228 Rocznicy Uchwalenia Komstytucji 3 Maja
 16. Ostrzeżenie meteorologiczne
 17. Uwaga mieszkańcy! Kto dociepla budynek mieszkalny może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej
 18. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 19. Konsumencie znaj swoje prawa
 20. Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Komarów-Osada
 21. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. (2)
 22. Serdeczne życzenia dla Mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 23. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 24. Kiermasz Wielkanocny
 25. Wizyta Bus-a „Nowej Piątki” w gminie
 26. Czwartkowe spotkania z książką i plastyką
 27. Wielkanocne warsztaty dla seniorów
 28. Zapraszamy na kiermasz świąteczny
 29. Dodatkowe pieniądze dla naszej gminy!!!
 30. Będzie wydawana żywność unijna
 31. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie
 32. GMINNY DZIEŃ SOŁTYSA
 33. Wybory ponowne do Rady Powiatu w Zamościu rozstrzygnięte!
 34. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 18 marca 2019 r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Powiatu w Zamościu przeprowadzonych w dniu 17 marca 2019 r.
 35. INKUBATOR WYOBRAŹNI
 36. Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 37. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 38. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczanych do dzierżawy
 39. Dodatkowe pieniądze na drogi
 40. Kobiety Lubelszczyzny
 41. Życzenia dla sołtysów
 42. Informacja o bezpłatnym szkoleniu "OZA - Szansa na innowacyjne rolnictwo"
 43. "Oddając krew ratujesz czyjeś życie…”
 44. Dbajmy o nasze zdrowie!
 45. Przeciwdziałajmy nieuczciwym praktykom
 46. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczy
 47. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 48. Postanowienie Nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej Nr 3 ds. Przeprowadzenia Glosowania w obwodzie w gminie Komarów-Osada
 49. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu na dokonanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Komarowie-Osadzie, w wyborach ponownych do Rady Powiatu w Zamościu zarządzonych na dzień
 50. Ostrzeżenie meteorologiczne
 51. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie terminu losowania do składu obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Komarowie-Osadzie.
 52. „ŚWIADKOWIE CZASU”- DZIAŁAŃ CIĄG DALSZY
 53. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA PROJEKTU „INKUBATOR WYOBRAŹNI”
 54. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I dotycząca wyborów ponownych do Rady Powiatu w Zamościu zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.
 55. Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada – wodociąg Komarów-Osada i Janówka
 56. Obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 14 lutego 2019 roku o okręgu,wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zamościu w wyborach ponownych do Rady Powiatu w Zamośc
 57. Zarządzenie Nr 30 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie wyborów ponownych do Rady Powiatu w Zamościu
 58. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 59. Ostrzeżenie meteorologiczne
 60. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Komarów-Osada rozstrzygnięte!
 61. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 10 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
 62. Konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Świadkowie czasu”
 63. Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie
 64. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań
 65. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
 66. Fundusze na rozwój działalności gospodarczej dla MŚP
 67. Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 68. 77 rocznica wysiedleń mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 69. Propozycje na ferie zimowe w Gminie Komarów-Osada
 70. Ostrzeżenie materorologiczne
 71. Zawiadomienie o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2019 rok”
 72. Fundusze na rozwój działalności gospodarczej dla MŚP
 73. Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 74. Nie narażaj życia - Nie pal śmieci
 75. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 22 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. (2)
 76. Podziękowanie za długoletnią pracę Pani Alicji Wysłockiej
 77. Sto lat niech żyją nam Babcie i Dziadkowie!
 78. Postanowienie Nr 5/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Komarów-Osada (2)
 79. Ostrzeżenie meteorologiczne
 80. 77 Rocznica Wysiedleń Gminy Komarów-Osada
 81. Będzie wydawana żywność unijna
 82. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 83. Wyrazy głębokiego współczucia
 84. 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Komarów-Osada
 85. Rozmawiamy o bezpieczeństwie - Debata społeczna – porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ
 86. Komunikat dla rolników
 87. Ostrzeżenia meteorologiczne
 88. Zmiany w 2019 r. Karta Dużej Rodziny dla rodziców dzieci dorosłych!
 89. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie terminu losowania kandydatów do składu komisji obwodowej Nr 8 z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Śniatyczach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada zarządz
 90. Nieodpłatna pomoc prawna
 91. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych
 92. Informacja o naborze członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
 93. 27 Finał WOŚP w Gminie Komarów-Osada
 94. Informacja o terminie losowania numeracji list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
 95. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 96. 100 Urodziny Pana Bronisława Michaliny
 97. Wspólne kolędowanie
 98. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 99. Ostrzeżenie meteorologiczne
 100. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30