Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 115

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

 1.  1. – Komarów Wieś numerem 104/4 o powierzchni 0,84 ha, cena wywoławcza 13.400,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych);
 2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 24 sierpnia 2007 roku GN/Z/II/7723/2/42/07.
 3. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić nabywca, zostanie ustalona w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu i wymagalna będzie w terminie do zawarcia aktu notarialnego.
 4. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004 r. Nr 16, poz. 483 ze zmianami, działka numer 104/4przeznaczona jest pod tereny upraw rolnych.
 5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.
 6. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.)
 7. Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, o godzinie 1000 .

Więcej informacji pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1181054

 

 

PIKNIK CZYTELNICZY „Z KSIĄŻKĄ W TLE”

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 162

Dnia 16 lipca 2017 roku (niedziela) Klub Książki,Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze w Komarowie-Osadzie, Jednostka OSP w Komarowie-Osadzie, Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Gmina Komarów-Osada zaprasza wszystkich lubiących spędzać wolny czas z książką na piknik czytelniczy „Z książką w tle”. Start o godzinie 15.00 na Rynku w Komarowie-Osadzie.

 

Mobilny Punkt Informacyjny w Komarowie-Osadzie

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 72

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 20.07.2017, konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Gminy Komarów-Osada od godziny 9.00-12.00, w siedzibie Urzędu Gminy Komarów, Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z informacji.

Czytaj więcej: Mobilny Punkt Informacyjny w Komarowie-Osadzie

WIDZISZ - REAGUJ

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 78

Gmina Komarów-Osada wraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. (PSE), będącymi spółką Skarbu Państwa, realizują kampanię informacyjną skierowanej do mieszkańców gminy, a dotyczącej promowania bezpiecznych zachowań w pobliżu linii przesyłowych najwyższych napięć tj. (220 i 400 kV).

Energia elektryczna w naszym codziennym życiu odgrywa ogromną rolę i przy zachowaniu podstawowych środków ostrożności nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Również w przypadku linii przesyłowych PSE, gdzie napięcie jest znacznie wyższe niż w domowym gniazdku, stosowanie zasad bezpieczeństwa chroni przed ewentualnym porażeniem prądem. Grupą osób, która w okresie letnim najczęściej przebywa w pobliżu linii najwyższych napięć są rolnicy wykonujący prace na polach. Poprzez kampanię informacyjną chcemy zwrócić ich uwagę na zachowanie bezpiecznej odległości maszyn rolniczych od przewodów i słupów przesyłowych podczas prac rolnych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) uruchomiły infolinię pod numerem 22 242 15 15, na którą można zgłaszać sytuacje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego, a także zagrażające prawidłowemu funkcjonowaniu sieci przesyłowej.

Szczególnym zagrożeniem są nisko wiszące przewody: WIDZISZ – REAGUJ

Więcej

Bezpłatne badanie mammograficzne

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 145

W ramach Populacyjnego Programu wczesnego wykrywania raka piersi Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje bezpłatne badania mammograficzne piersi dla kobiet. Badanie jest bezpieczne, niekłopotliwie i trwa tylko kilka minut.

Każda kobieta w wieku między 50-69 rokiem życia powinna wykonać badanie mammograficzne raz na 2 lata, co w razie potrzeby zwiększa szanse na odpowiednio wczesne podjęcie leczenia i całkowite wyzdrowienie.

We wtorek 4 lipca 2017 r. z terenu naszej gminy przebadało się 92 pań, które przywieźli zatroskani o zdrowie swoich żon mężowie.

Pamiętajmy, że tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w naszym organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany. Nie wszystkie Panie, w ręce których trafiają zaproszenia, decydują się na wykonanie badań, a w grupie ryzyka zachorowania na raka piersi znajduje się każda kobieta w wieku 50 lat i więcej. Rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na nasze samopoczucie, przez co często zostaje zdiagnozowany zbyt późno.

Dlatego wykonujmy mammografię!!!. Mammografia to proste badanie rentgenowskie, które pozwala na wczesne wykrycie guzków w piersi. Badanie mammograficzne nie chroni przed zachorowaniem na raka piersi, ale pozwala na wykrycie zmian we wczesnej fazie choroby, kiedy  leczenie jest bardziej skuteczne.

Dbajmy o nasze zdrowie!

Regularne badanie pozawala zapobiec, jak również wykryć we wczesnym etapie groźną chorobę, jaką jest nowotwór piersi.

Wkrótce odbędą się następne bezpłatne badania. Zachęcamy do przyjęcia zaproszenia i skorzystania z badań.

Czytaj więcej: Bezpłatne badanie mammograficzne

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 322

Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza konkursy na stanowisko dyrektora:

 1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce, Antoniówka 78, 22-435 Komarów-Osada,
 2. Szkoły Podstawowej w Zubowicach, Zubowice 19, 22-435 Komarów-Osada
 3. Samorządowe Przedszkole w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach,  Zubowice 19, 22-435 Komarów-Osada

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pokój 6 (sekretariat) w zamkniętych kopertach  z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej, dyrektora samorządowego przedszkola (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 17 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów - Osada oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy  Komarów-Osada - www.komarow.pl, tj. do dnia 21 lipca 2017 roku do godz. 15:00 lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Komarów-Osada, Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada

Pełna treść informacji o konkursach dostępna w załączeniu:

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce, dyrektora Szkoły Podstawowej w Zubowicach, dyrektora Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach

 

Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych na terenie naszej gminy

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 247

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje że Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu ogłosił przetarg na remonty dróg powiatowych w 2017 roku. Zakończenie remontów planowane jest do 29 września 2017r.

Na terenie naszej gminy zostaną wykonane zostaną następujące odcinki dróg powiatowych:

1. Droga Nr 3279L Śniatycze - Dub o długości 650 mb. (w miejscowości Kadłubiska);

2. Droga Nr 3274L Miączyn - Niewirków - Dub o długości 530 mb. (w miejscowości Tomaszówka);

3. Droga Nr 3265L Boża Wola - Namule - Majdan Krynicki - Janówka o długości 350 mb. (w miejscowości Huta Komarowska);

4. Droga Nr 3275L Kotlice - Zubowice o długości 520 mb. (w miejscowości Dub);

5. Droga Nr 3280L Komarów-Osada - Karolówka o długości 100 mb. (w miejscowości Janówka Wschodnia).

 

 

Dobra informacja dla mieszkańców Swaryczowa, Tuczap, Duba i Tomaszówki

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 263

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje że w wyniku działań Starosty Zamojskiego Pana Henryka Mateja, droga powiatowa nr 3275L Zubowice-Kotlice w dniu 29 maja 2017r. została zakwalifikowana do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 pod nazwą projektu: „Improvement of border region road infrastructure in the following districts: Zamosc (Poland) and Sokal (Ukraine), combined with promotion of pro-ecology solutions.” (tłumaczenie: Poprawa dostępności przygranicznej infrastruktury drogowej w powiatach zamojskim (Polska) i sokalskim (Ukraina) połączona z promowaniem rozwiązań proekologicznych).

Planowane dofinansowanie wynosi 2 249 712,90 Euro co stanowi około 9,5 miliona złotych*.

Obecnie Starosta Zamojski zlecił wykonanie projektu budowlanego na realizację przedmiotowej inwestycji.

O dalszych działaniach podejmowanych przez Starostę Zamojskiego dotyczących drogi przebiegającej przez teren Naszej gminy, mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

W załączeniu lista projektów które zostały zakwalifikowane (projekt dotyczący Naszej drogi jest pod poz. 4)

* W ramach przedmiotowego projektu planowany jest remont drogi powiatowej nr 3275L (Kotlice – Zubowice) o długości 10,6 km oraz drogi nr 3276L (Horyszów – Przewale) o długości 0,4 km a także budowa i przebudowa 3 km drogi na Ukrainie.

Więcej artykułów…

 1. Planowane wyłączenia prądu
 2. Niezwykła integracja mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 3. Gmina na Igrzyskach w Krasnobrodzie
 4. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
 5. Badanie Wzroku i Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego
 6. Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023
 7. Weź udział w IV Gminnych Mistrzostwach Grillowania i zdobądź tytuł Mistrza Grillowania.
 8. Zawody sportowo pożarnicze MDP już za nami
 9. Umowa już podpisana
 10. Gminne Święto Sportu
 11. Dzień Matki 2017
 12. Dyplom Uznania dla Wójta Gminy Komarów-Osada
 13. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”
 14. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
 15. OGŁOSZENIE
 16. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 17. Pani Kamila Skroban – kobieta z pasją
 18. Biegamy dla zdrowia
 19. Darmowa pomoc prawna
 20. Zapraszamy do udziału w akcji Polska Biega
 21. Informacja o spadku temperatur!
 22. Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 23. W Gminie Komarów-Osada startuje projekt „Strefa 60+”
 24. 100 lat Pani Janiny Gmitruk vel Dmitruk
 25. Zniesiono zakaz wypuszczania kur z kurników
 26. Darmowa Pomoc Prawna
 27. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 28. Zdobądź aż 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!
 29. Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+
 30. Komunikat
 31. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
 32. Komunikat w sprawie pomocy producentom mleka i świń
 33. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży
 34. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 35. Szkolenie dla rolników!
 36. Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. „spoKREWnieni służbą”
 37. Gimnazjalni Matematyczni Geniusze
 38. 8 Marca Międzynarodowy Dzień Kobiet = Równouprawnienie
 39. Spotkanie Zarządu Gminnego ZOSP RP
 40. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 41. Będą wydawane paczki żywnościowe
 42. AZBEST 2017
 43. Pomysł + dotacja - sukces na rynku pracy!
 44. Otwarto Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny z Rehabilitacją w Komarowie-Osadzie
 45. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 46. Zapraszamy do współtworzenia projektu "Moje dziedzictwo"
 47. Bartek Zarębski - poszukujący fotograf
 48. Odbył się Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych
 49. Dawcy Krwi - Dawcami Życia
 50. Preferencyjna pożyczka na instalację odnawialnych źródeł energii
 51. Memoriał Mariana Cecha
 52. Zebrania strażackie – zakończono
 53. Bezpłatne porady prawne
 54. Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada
 55. Memoriał Mariana Cecha Narciarski Piknik Rekreacyjny Komarów-Osada 29 stycznia 2017
 56. Chrońmy się przed zatruciem czadem
 57. Rozstrzygnięto konkurs na realizację w 2017 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 58. Będą prowadzone statystyczne badania rolnicze
 59. 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 60. Strzelcy manewrują...
 61. Druhowie strażacy uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo-opłatkowym
 62. Program na Ferie Zimowe z Domem Kultury w Komarowie-Osadzie
 63. Wywiad z Wójtem Gminy Komarów-Osada Wiesławą Sieńkowską
 64. Z kolędą w Śniatyczach
 65. 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 66. Zmiana zasad wycinki drzew
 67. Razem po dotacje
 68. Na terenie gminy Komarów-Osada odbędzie się trening praktyczny organizacji proobronnych
 69. Warsztaty plastyczne i konkurs bożonarodzeniowy
 70. Zasłużeni dla Gminy Komarów-Osada
 71. Wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania
 72. Uroki zimy w gminie
 73. 100 lat Pani Jadwigi Leszczyńskiej
 74. Radosne spotkanie ze świętym Mikołajem
 75. XIV Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych - Komarów 2016
 76. Wymiary Kultury
 77. Wspólne starania samorządów o środki unijne
 78. XIV Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych-Komarów 2016
 79. Dzień Pracownika Socjalnego
 80. Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia ul. Rynek 12 w Komarowie-Osadzie
 81. Gmina otrzymała środki na usuwanie skutków klęsk na drogach gminnych
 82. Trwa nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska
 83. Dzień radości z Odzyskania Niepodległości
 84. Zapraszamy do udziału w „Marszu Niepodległości ku zdrowiu i radości”.
 85. Zaproszenie na uroczystości związane z obchodami 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 86. Piękna inicjatywa Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie i Szkoły Podstawowej w Śniatyczach
 87. Pani Lucyna Baryła dołączyła do grona „Ludzi z Pasją”
 88. Podziękowania dla nauczycieli, wychowawców i pracowników oświaty
 89. Odbyła się konferencja „Lubelszczyzna i Komarów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku"
 90. Życzenia z okazji Święta Edukacji Narodowej
 91. Festiwal Gier Dawnych
 92. Pożyczka dla producenta mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
 93. Zaproszenie do udziału w Konferencji historycznej "Lubelszczyzna i Komarów w Wojnie Polsko-Bolszewickiej 1920 roku"
 94. Dni Dobrosąsiedztwa na Ukrainie
 95. 77 Rocznica wybuchu II wojny światowej
 96. Odbyła się gra trenowa „Azymut na historię”
 97. Święto Plonów 2016
 98. Odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 99. Poznaj historię, która zmieniła losy ludzkości. Obudź w sobie dumę do Polskości!
 100. Folder informacyjny dotyczący Bitwy pod Komarowem 1920
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30