Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

GMINNY DZIEŃ SOŁTYSA

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 261

W pierwszy dzień wiosny 21 marca w sali Samorządowego Ośrodka Kultury Sołtysi naszej gminy zostali uhonorowani grawertonami za pełną zaangażowania służbę na rzecz samorządu gminy Komarów-Osada.

Pani Wójt Wiesława Sieńkowska wyraziła słowa wdzięczności dla Pań Sołtysek i Panów Sołtysów. Podkreśliła ich szczególną rolę w społecznościach lokalnych, która wymaga dużego społecznego zaufania i zaangażowania, albowiem ich postawa buduje aktywność i pozytywne nastawienie do życia, a efekty pracy są dowodem trudu jaki został wniesiony w rozwój gminy.

Czytaj więcej: GMINNY DZIEŃ SOŁTYSA

Wybory ponowne do Rady Powiatu w Zamościu rozstrzygnięte!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 197

W niedzielę 17 marca 2019 roku w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w  Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie obejmującej miejscowości: Komarów Dolny, Kraczew, Krzywystok, Krzywystok-Kolonia, Sosnowa-Dębowa, Wolica Brzozowa, Wolica Brzozowa-Kolonia odbyły się wybory ponowne do Rady Powiatu w Zamościu.

Frekwencja wyborcza wynosiła 37,80%.

Radnymi w okręgu nr 6 obejmującym Gminy: Sitno, Miączyn i Komarów-Osada zostali wybrani:

 1. Stanisław Barteczko z listy nr 2 Komitet Wyborczy PSL
 2. Janusz Brzozowski z listy nr 10 KW Prawo i Sprawiedliwość
 3. Jerzy Piotr Marucha z listy nr 10 KW Prawo i Sprawiedliwość
 4. Zenon Leszek Kupiec z listy nr 15 KW Zamojskie Stowarzyszenie Samorządowe.

Naszą gminę w powiecie reprezentować będą: Pan Stanisław Barteczko i Pan Jerzy Piotr Marucha.

Gratulujemy.

INKUBATOR WYOBRAŹNI

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 216

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie Osadzie w Komarowie-Osadzie rozpoczął realizację projektu „Inkubator Wyobraźni”, realizowanego ramach programu „Równać Szanse” 2018. Uczestnicy projektu to grupa 12 młodych ludzi z terenu gminy Komarów-Osada w wieku 14-18 lat, którzy będą m.in. nadawać "nowe życie starym rzeczom" podczas warsztatów odnawiania starych przedmiotów, które sami muszą znaleźć, przygotują plenerowy turniej gier planszowych, a także będą mogli puścić wodze fantazji i zrealizować własne pomysły, nawet te jeszcze nie sprecyzowane. Większość grupy stanowią osoby, które w ubiegłym roku brały udział w projekcie "Krajobrazowy Szlak Rowerowy", realizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie,  także w ramach programu "Równać szanse". Do nich dołączyły osoby chcące dobrze się bawić w grupie przyjaciół, poznawać ciekawych ludzi i swoje środowisko, rozwijać kreatywność oraz poznawać swoje możliwości poprzez tworzenie i uczenie się czegoś nowego.
W projekcie biorą udział: Brajan Bajwoluk, Krzysztof Bulicz, Kinga Całka, Marek Całka, Paweł Kukiełka, Sylwia Leśniowska, Sebastian Malon, Gabriela Masłowska, Adam Masłowski, Dominik Masłowski, Klaudia Wlaź, Wiktoria Wróbel.

Czytaj więcej: INKUBATOR WYOBRAŹNI

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 154
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz.U.2014 r. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej) na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

- Komarów Osada numerem 80 o powierzchni 0,51 ha (powierzchnia ogólna działki 22,50 ha);

- Komarów-Osada numerem 57 o powierzchni 1,30 ha (powierzchnia ogólna działki 60,57 ha);

- Dub numerem 25 o powierzchni 0,29 ha.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 160
Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 13 marca 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży:
-  Antoniówka numerem 4 o powierzchni 0,24 ha;
- Śniatycze numerem 1030 o powierzchni 0,25 ha;
- Śniatycze numerem 1031 o powierzchni 0,25 ha.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z póz. zm.) upływa z dniem 1 maja 2019 roku.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.
Treść informacji dostępna jest również pod adresem https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1362271

                                             Wójt Gminy Komarów-Osada
                                              (-) Wiesława Sieńkowska
                                         

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczanych do dzierżawy

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 141
Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 13 marca 2019 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy:
- działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Dub numerem 93 o powierzchni 2,76 ha;
- działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Śniatycze numerem 190 o powierzchni 0,39 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 13.03.2019 roku do dnia 03.04.2019 roku.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.
Treść informacji dostępna jest również pod adresem https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1362266

                                                           Wójt Gminy Komarów-Osada
                                                             (-) Wiesława Sieńkowska

Dodatkowe pieniądze na drogi

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 290

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało naszej gminie środki finansowe w kwocie 721 000,00 na odbudowę dróg uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych.
W dniu 11 marca 2019 r. Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska otrzymała z rąk Marszałek Sejmu Pani Beaty Mazurek i Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, promesy na odbudowę dróg gminnych:

 • Odbudowa drogi gminnej nr 116058L od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Zubowice, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.
 • Odbudowa drogi gminnej nr 110917L od km 0+000 do km 0+880 w miejscowości Ruszczyzna, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.

Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków, gdyż z pewnością przyczynią się one do poprawy stanu infrastruktury drogowej w naszej gminie.
Na najbliższej sesji Rady Gminy, radni zdecydują o wprowadzeniu tych zadań do budżetu gminy i zabezpieczeniu udziału własnego.

Czytaj więcej: Dodatkowe pieniądze na drogi

Więcej artykułów…

 1. Kobiety Lubelszczyzny
 2. Życzenia dla sołtysów
 3. Informacja o bezpłatnym szkoleniu "OZA - Szansa na innowacyjne rolnictwo"
 4. "Oddając krew ratujesz czyjeś życie…”
 5. Dbajmy o nasze zdrowie!
 6. Przeciwdziałajmy nieuczciwym praktykom
 7. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczy
 8. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 9. Postanowienie Nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej Nr 3 ds. Przeprowadzenia Glosowania w obwodzie w gminie Komarów-Osada
 10. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu na dokonanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Komarowie-Osadzie, w wyborach ponownych do Rady Powiatu w Zamościu zarządzonych na dzień
 11. Ostrzeżenie meteorologiczne
 12. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie terminu losowania do składu obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Komarowie-Osadzie.
 13. „ŚWIADKOWIE CZASU”- DZIAŁAŃ CIĄG DALSZY
 14. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA PROJEKTU „INKUBATOR WYOBRAŹNI”
 15. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I dotycząca wyborów ponownych do Rady Powiatu w Zamościu zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.
 16. Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada – wodociąg Komarów-Osada i Janówka
 17. Obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 14 lutego 2019 roku o okręgu,wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zamościu w wyborach ponownych do Rady Powiatu w Zamośc
 18. Zarządzenie Nr 30 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie wyborów ponownych do Rady Powiatu w Zamościu
 19. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 20. Ostrzeżenie meteorologiczne
 21. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Komarów-Osada rozstrzygnięte!
 22. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 10 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
 23. Konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Świadkowie czasu”
 24. Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie
 25. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań
 26. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
 27. Fundusze na rozwój działalności gospodarczej dla MŚP
 28. Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 29. 77 rocznica wysiedleń mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 30. Propozycje na ferie zimowe w Gminie Komarów-Osada
 31. Ostrzeżenie materorologiczne
 32. Zawiadomienie o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2019 rok”
 33. Fundusze na rozwój działalności gospodarczej dla MŚP
 34. Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 35. Nie narażaj życia - Nie pal śmieci
 36. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 22 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. (2)
 37. Podziękowanie za długoletnią pracę Pani Alicji Wysłockiej
 38. Sto lat niech żyją nam Babcie i Dziadkowie!
 39. Postanowienie Nr 5/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Komarów-Osada (2)
 40. Ostrzeżenie meteorologiczne
 41. 77 Rocznica Wysiedleń Gminy Komarów-Osada
 42. Będzie wydawana żywność unijna
 43. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 44. Wyrazy głębokiego współczucia
 45. 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Komarów-Osada
 46. Rozmawiamy o bezpieczeństwie - Debata społeczna – porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ
 47. Komunikat dla rolników
 48. Ostrzeżenia meteorologiczne
 49. Zmiany w 2019 r. Karta Dużej Rodziny dla rodziców dzieci dorosłych!
 50. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie terminu losowania kandydatów do składu komisji obwodowej Nr 8 z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Śniatyczach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada zarządz
 51. Nieodpłatna pomoc prawna
 52. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych
 53. Informacja o naborze członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
 54. 27 Finał WOŚP w Gminie Komarów-Osada
 55. Informacja o terminie losowania numeracji list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
 56. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 57. 100 Urodziny Pana Bronisława Michaliny
 58. Wspólne kolędowanie
 59. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 60. Ostrzeżenie meteorologiczne
 61. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 62. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 63. Ostrzeżenie meteorologiczne
 64. Pasja twórcza Seniorów
 65. Ostrzeżenie meteorologiczne
 66. Spotkanie opłatkowe w przedszkolu w Zubowicach
 67. Serdeczne życzenia dla Mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 68. Barwny kiermasz Bożonarodzeniowy 2018
 69. Ostrzeżenie meteorologiczne
 70. Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
 71. Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Przedszkolu
 72. Świąteczna paczka
 73. Świąteczne warsztaty dla Seniorów
 74. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Komarów-Osada w 2019 roku
 75. „Śpiew prosto z serca”
 76. Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny
 77. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 78. Informacje dla rolników utrzymujących świnie
 79. Obelisk z Kraczewa odnowiony
 80. Pierwsza sesja nowej VIII kadencji Rady Gminy Komarów-Osada
 81. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 272 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
 82. Dzień pracownika socjalnego
 83. Chwyć czerwoną nitkę, żeby nigdy nie zabrakło krwi!
 84. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 85. Ostrzeżenie meteorologiczne
 86. Transmisja obrad Rady Gminy Komarów-Osada
 87. „ŚWIADKOWIE CZASU” EDUKACJA HISTORYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
 88. Dzień Seniora 2018
 89. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 90. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Śniatyczach na podium powiatowego konkursu języka angielskiego
 91. RADOSNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
 92. Informacja o pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Komarów-Osada
 93. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 94. Ostrzeżenie meteorologiczne
 95. Planowane wyłączenia prądu
 96. Ostrzeżenie meteorologiczne
 97. Będzie wydawana żywność unijna
 98. Planowane wyłączenia prądu
 99. Serdecznie dziękuję wyborcom!
 100. Wybraliśmy naszych przedstawicieli
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30