Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Uczczono pamięć ofiar wojennych w Dubie

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 147

Od wielu lat w trzecią niedzielę września na cmentarzu parafialnym w Dubie odprawiana jest uroczysta Msza św. w intencji pomordowanych i poległych w czasie II wojny światowej. Tę piękną uroczystość zainicjował Śp. Ks. Józef Tucki, miejscowy proboszcz wraz z Dyrektorami szkół w Dubie i Kotlicach. Delegacje złożyły biało czerwone wiązanki kwiatów i zapaliły symboliczne znicze.

 

Czytaj więcej: Uczczono pamięć ofiar wojennych w Dubie

Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 203

Data dyżuru

Dyżurujący członkowie Komisji

Godziny dyżuru

 

13.09.2018r.

Ferszt Alicja

Skowyra Piotr

Dmitroca Paweł

Brudnowski Karol Wojciechowska Ewa

Dec-Kontek Jolanta

Zarębska-Jachymek Beata

 

7.30-15.30

 

14.09.2018 r.

Zarębska-Jachymek Beata

Kraczek Adam

Brudnowski Karol

Dec-Kontek Jolanta

Wojciechowska Ewa

Budzyńska-Szram Julita

7.30-15.30

 

15.09.2018 r.

Ferszt Alicja

Zarębska-Jachymek Beata

Budzyńska-Szram Julita

Kraczek Adam

Wojciechowska Ewa

9.00-12.00

 

17.09.2018 r.

Ferszt Alicja

Zarębska-Jachymek Beata

Budzyńska-Szram Julita

Skowyra Piotr

Kraczek Adam

Dmitroca Paweł

Wojciechowska Ewa

Brudnowski Karol

Dec-Kontek Jolanta

7.30-24.00

 

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących wznowienie pasa drogowego drogi gminnej nr 116078L

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 106

1. Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących:

-  wznowienie pasa drogowego drogi gminnej nr 116078L.

2. Wymagany termin realizacji prac objętych zamówieniem do 31.12. 2018 r.

3. Kryterium wyboru oferty jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

4.  Warunki płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania faktury

5. Ofertę należy:

a)  ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie  pisemnej:

b) ofertę należy złożyć w  terminie do dnia 18.09.2018 r. do godz.13:00 na formularzu ofertowym

c) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Oferta na wykonanie prac geodezyjnych,

d) zaoferowana cena musi obejmować całość zamówienia i powinna zawierać wszelkiego rodzaju opłaty.

6.Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, pokój 17 w dniu 18.09.2018 r. do godz.13:15.

7. O Wyborze wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

 

                                            Wójt Gminy

                                     (-) Wiesława Sieńkowska

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1297777

Skutecznie dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 253

Z inicjatywy przewodniczącej komisji oświaty – Pani Beaty Zarębskiej – Jachymek oraz radnych gminy dla wszystkich dzieci i młodzieży ze szkół  z terenu Gminy Komarów - Osada zostały zakupione odblaskowe gadżety. Taki profesjonalny odblask z pulsacyjnym światłem trafi również do każdego gospodarstwa opłacającego wywóz odpadów komunalnych. Dzięki tej pięknej inicjatywie piesi i rowerzyści wieczorami będą widoczni dla wszystkich użytkowników dróg.

5 września 2018 r. odblaskowe gadżety trafiły do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie, a wręczyła je Pani Wójt Wiesława Sieńkowska wraz z pomysłodawczynią akcji – Panią Beatą Zarębską – Jachymek oraz dyrektorami szkół.

Inicjatorzy akcji mają nadzieję, że podniesie to poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg publicznych, zarówno pieszych, jak i kierowców.

Czytaj więcej: Skutecznie dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców!

Usuwamy azbest!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 69

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Regionalne Biuro Projektu "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego" informuje, że na stronie www.azbest.lubelskie.pl w zakładce WYNIKI zostały zamieszczone listy osób, których Zgłoszenia lokalizacji zostały zatwierdzone do realizacji.

Natomiast osoby, które znalazły się na  liście rezerwowej otrzymają wsparcie automatycznie po uwolnieniu kolejnych funduszy.

Jak korzystać z zakładki WYNIKI? W celu weryfikacji Zgłoszenia lokalizacji, należy wpisać nazwisko danej osoby.

Ponadto informujemy, że listy osób fizycznych zakwalifikowanych do wsparcia w zakresie usunięcia wyrobów i odpadów zawierających azbest zostały przekazane Wykonawcom, którzy sukcesywnie będą kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi celem ustalenia terminów realizacji prac.

Lista powiatów i firm:

 • Region 1 powiat: łukowski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski, bialski, Miasto Biała Podlaska– firma DELTA Tomasz Wejman
 • Region 2 powiat: puławski, opolski, lubelski, Miasto Lublin, świdnicki, łęczyński, krasnostawski, włodawski, chełmski, Miasto Chełm - Środowisko i Innowacje sp. z o.o.
 • Region 3 powiat: kraśnicki, janowski, biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski, zamojski i Miasto Zamość - Środowisko i Innowacje sp. z o.o.

Podziękowanie dla dowódcy płk. Marcina Maja

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 258

Wójt Gminy Komarów-Osada Pani Wiesława Sieńkowska uczestniczyła w uroczystości przekazania obowiązków dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im.  mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Dziękowała płk. Marcinowi Majowi i wojsku za 5 letnią współpracę przy organizacji Bitwy pod Komarowem  - 1920 r.  Podkreśliła, że współpraca z wojskiem i dowódcą była prawdziwą przyjemnością, zawsze profesjonalnie, zgodnie z założonym planem współpracy.

Dowódca awansował do Warszawy, a jego obowiązki przejął płk Artur Jakubczak. Pani wójt złożyła gratulacje nowemu dowódcy.

Czytaj więcej: Podziękowanie dla dowódcy płk. Marcina Maja

Gminno-Parafialne Święto Plonów Komarów-Osada 2018

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 809

 „Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk”

                                                     Jan Paweł II 22 VI 1999r.

 

Staropolskim zwyczajem, 2 września 2018 r. w niedzielę, mieszkańcy Gminy Komarów- Osada uroczyście świętowali zakończenie żniw. Święto plonów wpisało się już na stałe w kalendarium każdej wsi naszej gminy. Reprezentacje poszczególnych sołectw z przepięknymi wieńcami dożynkowymi  przemaszerowały w barwnym korowodzie do kościoła parafialnego. Główne uroczystości rozpoczęły się wystąpieniem Wójta Gminy Komarów-Osada Pani Wiesławy Sieńkowskiej, która powitała wszystkich zebranych mieszkańców gminy  oraz zaproszonych gości. W swoim przemówieniu dziękowała rolnikom za trud ich ciężkiej pracy. Równocześnie podkreśliła, że praca rolnika w bieżącym roku odbywała się w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych a w szczególności przy 2 miesięcznym braku opadów. Spowodowało to zmniejszenie ilości i jakości plonów, a tym samym miało wpływ na sytuację ekonomiczną rolników i ich rodzin. Wystąpiły również problemy w zakresie zbycia owoców miękkich a ich drastycznie niska cena spowodowała, że zbiór tych owoców stał się ekonomicznie nieopłacalny. Gmina w miarę swoich instrumentów prawnych udzielała pomocy rolnikom, ale należy podkreślić, że w tej sytuacji najważniejsza jest pomoc państwa, któro posiada odpowiednie warunki i możliwości, aby wesprzeć rolników. Mimo tak trudnych warunków gospodarowania cała społeczność gminy stanęła na wysokości zadania i z tego też względu należą się im serdeczne gratulacje i podziękowania. Następnie poprosiła o odprawienie uroczystej mszy świętej w intencji rolników z terenu naszej Gminy. Nabożeństwo odprawił ksiądz proboszcz Franciszek Nieckarz i ksiądz wikariusz Marcin Migas.

Czytaj więcej: Gminno-Parafialne Święto Plonów Komarów-Osada 2018

Więcej artykułów…

 1. Ostrzeżenie meteorologiczne
 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 3. Podpisano umowę na zakup sprzętu dla strażaków ochotników
 4. 98 Rocznica Bitwy pod Komarowem
 5. Zapraszamy na Gminno-Parafialne Święto Plonów
 6. Wesołe niedzielne popołudnie ze strażakami
 7. Rodzinny Piknik Strażacki w Antoniówce
 8. Ostrzeżenie meteorologiczne
 9. Krajobrazowy Szlak Rowerowy Gminy Komarów-Osada otwarty
 10. Ostrzeżenie meteorologiczne
 11. Zapraszamy na obchody 98 Rocznicy Bitwy pod Komarowem
 12. Zapraszamy na piknik turystyczny
 13. Zapraszamy do udziału w konkursie na "Najładniejszy Ogród Przydomowy w Gminie Komarów-Osada 2018 r."
 14. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 15. Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej realizuje projekt „Aktywność i Integracja na Ludowo”.
 16. Sołecka rywalizacja
 17. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło mapę żłobków i klubów dziecięcych
 18. Zatrudnianie pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych
 19. Zakończenie roku przedszkolnego
 20. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 21. Ostrzeżenie meteorologiczne
 22. Dni Komarowa
 23. Zostało opublikowane zapytanie ofertowe na wykonanie „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 24. Spotkanie w Śniatyckiej Izbie Tradycji
 25. Obwieszczenie Starosty Zamojskiego
 26. Ostrzeżenie meteorologiczne
 27. Uwaga na barszcz Sosnowskiego!
 28. Ostrzeżenie meteorologiczne
 29. Poezja Pokoleń
 30. Dotyczy stosowania środków dezynfekcyjnych do zwalczania ASF
 31. Zawiadomienie
 32. Zawiadomienie
 33. Zapraszamy na "Komarowski Uśmiech Lata"
 34. Trwa konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika - III edycja
 35. Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Janówce Zachodniej obchodziło Jubileusz 5-lecia działalności
 36. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 37. Informacje dotyczące świadczeń w okresie zasiłkowym 2018/2019
 38. Ostrzeżenie IMGW – burze z gradem
 39. „Na zdrowie” Piknik Rodzinny
 40. Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 41. Rządowy program "Dobry Start" - 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów niezależnie od wysokości osiąganego dochodu
 42. ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
 43. Piknik Sołecki 2018
 44. Bezpłatne badania kolonoskopowe
 45. Zarządzenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów
 46. „Szkoły XXI wieku w Gminie Komarów-Osada”
 47. Wakacyjne impresje malarskie „Malowany Komarów”
 48. Mieszkańcy ze sportowym duchem
 49. Magiczna Noc Świętojańska w Gminie Komarów-Osada
 50. Izba tradycji przy OSP w Śniatyczach
 51. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych
 52. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 53. Gmina Komarów-Osada została objęta "strefą żółtą - obszar ochronny" w związku z wystapieniem afrykańskiego pomoru świń
 54. Ostrzeżenie meteorologiczne
 55. Przegląd Piosenki Dziecięcej u przedszkolaków w Zubowicach
 56. Pożarniczo – sportowe zmagania mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 57. Uwaga Rolnicy!!! Można zgłaszać straty w uprawach spowodowanych suszą
 58. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 59. Wakacyjne impresje malarskie "Malowany Komarów"
 60. Ostrzeżenie meteorologiczne
 61. ,,Dzień Rodziny” w Samorządowym Przedszkolu w Zubowicach
 62. Gminne zawody sportowo pożarnicze grupy A
 63. Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie- Osadzie rozpoczęła realizację projektu „W poszukiwaniu siebie”
 64. Informacja o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy Komarów-Osada
 65. Prognoza niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
 66. Promujemy zdrowy styl życia
 67. Zapraszamy pasjonatów czynnego wypoczynku do udziału w Gminnym Święcie Sportu
 68. Debata społeczna – porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ
 69. Matka – to słowo, które oznacza miłość
 70. Ankietowe Badania Rolne
 71. Serdeczne życzenia z okazji Dnia Matki
 72. 27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
 73. Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „100 lat Polski Niepodległej”
 74. Gminny Dzień Strażaka połączony z 60-leciem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubiskach
 75. Akcja Cała Gmina Biega 2018
 76. Ostrzeżenie o burzach z gradem
 77. Ostrzeżenie o burzach z gradem
 78. Trening mieszkaniowy – drogą ku samodzielności
 79. „POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych
 80. Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu
 81. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
 82. Uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 83. Spotkanie historyczne „Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”
 84. BEZPŁATNE BADANIA USG DLA KOBIET
 85. Odbyły sie bezpłatne badania mammograficzne
 86. Zapisy do Samorządowego Przedszkola w Zubowicach
 87. Przedszkolaki powitały wiosnę
 88. Źródliskowe torfowisko kopułowe Śniatycze/Komarów – unikalny w skali europejskiej obiekt przyrodniczy
 89. Warsztaty kulinarne w Samorządowym Przedszkolu
 90. Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny
 91. APEL O POMOC DLA RODZINY POSZKODOWANEJ W WYNIKU POŻARU DOMU
 92. Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada o uchyleniu decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r., znak GKN.6824.2.536.2016 Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Antoniówka
 93. A wszystko z myślą o kobietach ...
 94. „Festiwal smaków” w Komarowie-Osadzie
 95. Dzień Dawcy Szpiku w Komarowie-Osadzie
 96. Ostrzeżenie o opadach marznących
 97. Spotkanie warsztatowe u przedszkolaków
 98. "Dar Juniora dla Seniora”
 99. Pamiętamy! 76 Rocznica Wysiedleń Gminy Komarów-Osada
 100. Pasja Pani Jadwigi Kaczor
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30