Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 48

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) § 4 Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737 z późn. zm.) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy przetargu jest uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej) na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy...

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (2)

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 359

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCIAMI CIEKŁYMI NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
 
Przypominamy właścicielom nieruchomości na terenie gminy, którzy eksploatują zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [art. 6 ust. 1] oraz Prawa ochrony środowiska [art. 152 ust. 1 i art. 378 ust. 3 pkt 3].

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy w szczególności:
1.    Zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z podmiotami posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Komarów-Osada.
2.    Gromadzenie dokumentów w formie umowy i dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości (rachunki, faktury).
3.    W przypadku korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków zgłoszenie jej eksploatacji do Wójta Gminy Komarów-Osada, zgodnie z treścią art. 152 ust. 1, w związku z art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.).

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia Wójta Gminy Komarów-Osada na prowadzenie działalności na terenie gminy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1.    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce, tel. 84 6619370,
2.    EKO-TRANS Wywóz Nieczystości Płynnych Mirosław Szewczuk, Szopinek 104A, 22-400 Zamość, tel. 504066673,
3.    Odprowadzanie i Oczyszczanie Ścieków Anna Szajba, Borowina 4a, 22-417 Stary Zamość, tel. 84 6163734,
4.    P.P.H.U. AXIM Miska Sylwester, ul. Hetmańska 2c, 22-630 Tyszowce, tel. 661687372.

Czytaj więcej: NIECZYSTOŚCI CIEKŁE - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI (2)

GMINNO-PARAFIALNE ŚWIĘTO PLONÓW KOMARÓW-OSADA 2022

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 774

„Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk …” to myśl przewodnia Gminno-Parafialnego Święta Plonów, gminy Komarów-Osada. Tradycje związane z obrzędem dożynkowym zgromadziły w tym uroczystym dniu 22 sołectwa z naszej gminy. Święto plonów rozpoczął przemarsz ulicami Komarowa-Osady korowodu dożynkowego prowadzonego przez Starostów Paulinę i Kamila Gajewskich i Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą działającą przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie pod batutą Ryszarda Gryciaka.

Czytaj więcej: GMINNO-PARAFIALNE ŚWIĘTO PLONÓW KOMARÓW-OSADA 2022

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 342
Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości treść Obwieszczenia Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie zawiadamiające, że dnia 29 sierpnia 2022 r. została wydana decyzja (znak: DŚ-II.7430.60.2022.JPL) zatwierdzająca dla Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Warszawie Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych panujących w rejonie projektowanej inwestycji pod nazwą "Budowa linii kolejowej nr 54 Trawniki - Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska - Zamość - Tomaszów Lubelski - Bełżec", województwo lubelskie.
Wójt Gminy Komarów-Osada
/-/ Wiesława Sieńkowska
 

Więcej artykułów…

 1. INFORMACJE DOT. STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 2. Wiktoria Bitwy pod Komarowem 2022
 3. Gminno-Parafialne Święto Plonów
 4. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 5. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
 6. Komunikat meteorologiczny
 7. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pożytku publicznego na rok 2022
 8. Akcja Krwiodawstwa
 9. Dożynki Powiatowo-Gminne w Miączynie
 10. Plakat 102 Rocznica Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem
 11. Informacja o dodatku węglowym
 12. Odkrywamy historię naszej gminy
 13. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 14. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 15. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 16. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 17. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 18. Ostrzeżenie meteorologiczne
 19. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 20. „Weekend z historią” - warsztaty historyczno-kulturowe
 21. Komarowski Uśmiech Lata – Rodzinny Piknik Historyczny
 22. Przemoc w rodzinie - bazy teleadresowe
 23. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 24. „Szlakiem historii i kultury”- cykl warsztatów historyczno-kulturowych
 25. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 26. Pomagamy z sercem!
 27. Śliczny, przyjazny kotek szuka domu
 28. Zapraszamy na Piknik Rodzinny "Komarowski Uśmiech Lata"
 29. Wesołe zabawy podwórkowe w Ruszczyźnie
 30. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 31. Piknik w Ruszczyźnie
 32. Informacja dla rolników
 33. Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 34. Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych
 35. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego
 36. Piknik Strażacki i Warsztaty historyczne w Antoniówce
 37. Pieniądze na modernizację WTZ
 38. Ostrzeżenie meteorologiczne
 39. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 40. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 41. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie
 42. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
 43. Komunikat meteorologiczny
 44. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 45. Piknik Strażacki w Antoniówce
 46. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 47. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 48. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 49. Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
 50. Skuteczność w pozyskaniu środków finansowych
 51. Parada Kapeluszy
 52. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 53. Promocja gminy w Zwierzyńcu
 54. Ważna informacja dla rolników w sprawie wystąpienia suszy w 2022 roku
 55. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 56. GRA TERENOWA „AKTYWNE WAKACJE”
 57. Piknik Rodzinny w Ruszczyźnie - prawdziwa radość dzieci
 58. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 59. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 60. Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL
 61. Nowy facebook gminy Komarów-Osada
 62. WAŻNA INFORMACJA - przydomowe oczyszczalnie ścieków
 63. Projekt „Cyfrowa Gmina – Zakup komputerów dla uczniów z rodzin PPGR” z dofinansowaniem unijnym
 64. Aktualizacja harmonogramu spotkań konsultacyjnych nt. planowanej strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Zamojskana na lata 2021-2027
 65. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 66. Niedziela rowerowa w Komarowie
 67. Ostrzeżenie meteorologiczne
 68. Ostrzeżenie meteorologiczne
 69. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 70. Tropem przeszłości Gminy Komarów-Osada
 71. Zakończenie roku przedszkolnego
 72. Zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Komarowie-Osadzie
 73. Zaproszenie na konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Zamojska
 74. „Niezwykła integracja seniorów”
 75. Podpisanie umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 76. Wyjątkowy Gość
 77. Stypendia Wójta Gminy za rok szkolny 2021/2022 przyznane
 78. Podziękowania Wójta Gminy
 79. Dzień Ojca
 80. Europejski sukces karateków!
 81. Piknik Rodzinny
 82. Ostrzeżenie meteorologiczne
 83. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 84. Dzień Otwartych Drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
 85. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 86. Uwaga Rolnicy - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej nabór od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 roku
 87. Nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej
 88. W naszej gminie będą nowe przydomowe oczyszczalnie
 89. Ostrzeżenie meteorologiczne
 90. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 91. Komunikat meteorologiczny
 92. Krew to najcenniejszy dar, jaki możesz ofiarować drugiemu człowiekowi!
 93. Uwaga !!! Został już tylko niecały miesiąc na złożenie deklaracji czym ogrzewamy nasze domy.
 94. Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 95. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 96. Zdrowo bo sportowo
 97. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 98. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie
 99. Komunikat meteorologiczny
 100. Najlepsze życzenia dla Wszystkich Dzieci!!!
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30