Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Zapraszamy na uroczystości związane z obchodami 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 228

Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie zapraszają na uroczystości związane z obchodami 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędą się 11 listopada 2019 roku.  Początek o  godz.10.00.

Czytaj więcej: Zapraszamy na uroczystości związane z obchodami 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 171

Marszałek Województwa Lubelskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie.

Czytaj więcej: Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku...

Podziękowano Księgowej GOPS za wieloletnią pracę

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 425

Wczorajszy dzień był zwieńczeniem pracy Pani Jadwigi Białowolskiej Księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komarowie-Osadzie, która zdecydowała się przejść na zasłużoną emeryturę.

Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska i Kierownik GOPS Marzanna Mikuła dziękowały Pani Jadwidze Białowolskiej za zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków zawodowych, za rozważne i odpowiedzialne dysponowanie środkami finansowymi, za życzliwość i otwartość na drugiego człowieka. Dziękując za dotychczasową współpracę życzyły dużo dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd zamierzeń. Do życzeń dołączyli się wszyscy pracownicy współpracujący z Panią Jadzią.

Pani Jadzia ze wzruszeniem podziękowała wszystkim za wspólną wieloletnią pracę, za życzenia i kwiaty.

Czytaj więcej: Podziękowano Księgowej GOPS za wieloletnią pracę

Minister dofinansował nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 323

10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Komarów-Osada: OSP Antoniówka, OSP Dub, OSP Janówka, OSP Kadłubiska, OSP Komarów-Osada, OSP Księżostany, OSP Ruszczyzna, OSP Śniatycze, OSP Tomaszówka, OSP Zubowice otrzymało dofinansowanie w kwocie 5.000,00 zł każda na działania poprawiające funkcjonowanie i ochronę przeciwpożarową.

Druhowie zdecydowali o zakupie:

 • dwóch torów startowych dla MDP,
 • kompletnych mundurów wyjściowych,
 • ubrania koszarowego,
 • butów koszarowych,
 • pasów bojowych,
 • zbiornika wodnego,
 • sprzętu audio.

Cieszymy się, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zobaczył potrzebę wsparcia jednostek i doprowadził do zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która pozwala wspierać druhów ochotników.

Dziękujemy Komendantowi Miejskiemu st. bryg. Jackowi Sobczyńskiemu i pracownikom Państwowej Straży pożarnej w Zamościu za profesjonalną pomoc w tym przedsięwzięciu.

Czytaj więcej: Minister dofinansował nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Dzień Edukacji Narodowej

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 602

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich osób zaangażowanych w kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży. Jest to  szczególny dzień dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Praca nauczyciela pełni niezwykle ważną rolę w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Edukacja to nie tylko nauka, to postrzeganie potrzeb innych i wychodzenie im naprzeciw, to kształtowanie postaw szlachetnych, to kształcenie w kierunku rozwoju najlepszych ludzkich wartości. Niezależnie od dziejowych zmian i reform zawsze najważniejsza jest w edukacji postawa nauczycieli, ich wiedza, oddanie i zaangażowanie. To dzięki ofiarności nauczycieli i umiłowaniu przez nich zawodu kolejne pokolenia mogą zdobywać nową wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje pasje, zainteresowania, szlifować talenty. Dzień Edukacji Narodowej to czas składania podziękowań wszystkim pracownikom oświaty za codzienną pracę, za przekazywanie wiedzy i umiejętności, za naukę szacunku i tolerancji, za kształtowanie osobowości młodego człowieka. Ten szczególny dzień jest okazją do uhonorowania tych, którzy na co dzień służą wiedzą i umiejętnościami, aby w młodych ludziach zaszczepiać potrzebę poznawania świata i rozwijania drzemiących talentów. Którzy swoje obowiązki dydaktyczno – wychowawcze wykonują z pasją i podejmują dodatkowe działania, przyczyniające się do promocji szkoły i gminy, oraz służą pracą na rzecz rozwoju  lokalnej społeczności. Doceniając działalność i zaangażowanie Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkół.

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Narodowej

Poświęcono obelisk "Kolos" w Kraczewie

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 830

W ostatnią niedzielę września, w miejscowości Kraczew odbyło się poświęcenie obelisku „Kolos”, który poświecił Proboszcz Parafii Wożuczyn ks. Bogdan Jaworowski. W uroczystości wzięli udział mieszkańcy miejscowości Kraczew i Sosnowa -Dębowa, władze gminy oraz zaproszeni goście. Obelisk upamiętnia powstanie miejscowości Kraczew. Został ufundowany przez Jana Kraczewskiego w 1808 roku. W roku 1937 ówczesny właściciel posesji Ignacy Wolczyszyn obelisk wyremontował. W trakcie remontu zwieńczono obelisk krzyżem usuwając pierwotne zwieńczenie w postaci kuli.  Niestety, czas nie oszczędził obelisku i w ostatnim okresie jego stan znacznie się pogorszył. Na początku roku 2018, Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze działające przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie, wystąpiło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska o przyznanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Na renowację obelisku  w budżecie gminy na 2018 rok zabezpieczono kwotę 60 000 zł. 

Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze pozyskało środki w kwocie 9 981,23 zł w formie dotacji od Gminy Komarów-Osada oraz 39 923,00 zł dotacji ze środków unijnych które Gmina poręczyła w formie pożyczki udzielonej Uchwałą Rady Gminy. Gmina Komarów-Osada zleciła również  opracowanie dokumentacji projektowej prac konserwatorskich obiektu. Wójt Gminy uzgodniła z właścicielem posesji Panem Andrzejem Walczyszynem nieodpłatną dzierżawę działki, na której usytuowany jest obelisk. Dziękujemy Panu Andrzejowi za życzliwość i wspólne działanie w projekcie.

Czytaj więcej: Poświęcono obelisk "Kolos" w Kraczewie

Więcej artykułów…

 1. Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych
 2. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 3. Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 4. Ostrzeżenie meteorologiczne
 5. OGŁOSZENIE o przetargu Śniatycze, Huta Komarowska
 6. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami na rok 2020
 7. Złote Gody 2019 – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 8. Postanowienia nr 181/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 październik
 9. Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób, które chcą pozyskać dofinansowanie na modernizację własnego domu
 10. Złóż wniosek o świadczenie uzupełniające
 11. Zapraszamy do Kraczewa na Święto Pieczonego Ziemniaka
 12. Uczczono pamięć poległych w II Wojnie Światowej
 13. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 września 2019 r. o terminie losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (2)
 14. Mała Książka-Wielki Człowiek- ruszył projekt
 15. Startuje Masz Głos - ogólnopolska akcja szkoleniowa
 16. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 10 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania ...w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 17. Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 w Gminie Komarów-Osada
 18. Nasze dziedzictwo
 19. Nasz gmina została objęta strefą czerwoną - obszarem z ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 20. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 21. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - Wyciąg z Obwieszczenia PKW z dni
 22. GMINNO-PARAFIALNE ŚWIĘTO PLONÓW KOMARÓW-OSADA 2019
 23. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 24. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 25. Komunikat dotyczący nowego prawa UE w zakresie zdrowia roślin - Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowania roślin
 26. Ostrzeżenie meteorologiczne
 27. Obchody 99 rocznicy Bitwy pod Komarowem
 28. Ostrzeżenie meteorologiczne
 29. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 30. Ostrzeżenie meteorologiczne
 31. Zapraszamy na Gminno-Parafialne Święto Plonów
 32. Powiatowe Święto Plonów
 33. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 34. Podpisana umowa na dofinansowanie zakupu nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 35. Wykaz nieruchomości - lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu
 36. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 37. Ostrzeżenie meteorologiczne
 38. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 39. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 40. STODOŁAPARTY
 41. Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
 42. Przedszkolaczki wyruszyły na wakacje
 43. Zapraszamy na „Stodołaparty”
 44. Dni Komarowa – Komarowski Uśmiech Lata
 45. Zwrot podatku akcyzowego
 46. Ostrzeżenie meteorologiczne
 47. Ostrzeżenie meteorologiczne
 48. Komunikat meteorologiczny
 49. Nowe Biuro Rządowego Programu Czyste Powietrze w Zamościu
 50. Obwieszczenie w sprawie wyników głosowania i wyniku wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim
 51. Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 52. Informacja dla rolników!!!
 53. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 54. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 55. Zapraszamy na Piknik Rodzinny "Komarowski Uśmiech Lata"
 56. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 57. Zapraszamy na obchody 99 Rocznicy Bitwy pod Komarowem
 58. 100 Urodziny Pani Józefy Małysz
 59. Pomoc dla rolników gospodarujących na terenach objętych ASF
 60. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 61. Sprawni w Pracy - Projekt dla osób niepełnosprawnych
 62. Odjazdowo-Rowerowo
 63. Zapraszamy na bezpłatną mammografię
 64. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 65. Zapraszamy na Piknik Sołecki
 66. Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 200 w sprawie listy kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie zamojskim okręgu nr 200 w Komarowie-Osadzie
 67. Aktywna niedziela w Komarowie-Osadzie
 68. Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Komarów-Osada
 69. Gmina Komarów-Osada została objęte obszarem ochronnym (strefa żółta) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 70. Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Komarów-Osada
 71. PIKNIK RODZINNY W ZUBOWICACH
 72. Ostrzeżenie meteorologiczne
 73. Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych!!!
 74. Zapraszamy do udziału w Rajdzie Rowerowym
 75. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 76. Ostrzeżenie meteorologiczne
 77. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 78. Od lipca 2019 roku zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 79. Przypomnienie o obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami na terenie gminy
 80. Jak bezpiecznie przetrwać upały
 81. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 82. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 83. ZAWODNICY Z GMINY KOMARÓW-OSADA NA XX JUBILEUSZOWYCH POWIATOWYCH IGRZYSKACH LZS W ZWIERZYŃCU
 84. Gminne zawody sportowo pożarnicze grupy A
 85. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu zaprasza na spotkanie informacyjne
 86. Debata społeczna – porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ
 87. Ostrzeżenie meteorologiczne
 88. Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Komarów-Osada
 89. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 90. Ostrzeżenie meteorologiczne
 91. Ostrzeżenia meteorologiczne
 92. Ostrzeżenie meteorologiczne
 93. Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic
 94. Obwieszczenie o składzie osobowym Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 200 w Komarowie-Osadzie powołanej przez Wojewódzką Komisję Wyborczą do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim
 95. KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT „W POSZUKIWANIU SIEBIE”
 96. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 97. APEL DO MIESZAŃCÓW DOTYCZĄCY OGRANICZENIA ZUŻYCIA WODY
 98. Zapraszamy na debatę społeczną
 99. Informacja dotycząca prognozowanych upałów
 100. Ostrzeżenie meteorologiczne
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30