Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 15

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny ograniczony (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie...

Ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 11
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.) w związku z § 16 i § 17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz.U.2014 r. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:

- Zubowice numerem 504 o powierzchni 1,28 ha (powierzchnia ogólna działki 2,01 ha).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o III pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada o wydaniu w dniu 22.01.2020 r. decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 13
Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada o wydaniu w dniu 22.01.2020 r. decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 2 chlewni o maksymalnej obsadzie 252 DJP, na działkach o numerach ewidencyjnych 263 i 264 w miejscowości Wolica Śniatycka, gmina Komarów-Osada”.

Treść obwieszczenia i decyzji w załączeniu

Plik:

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 177

W załączeniu treść Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada w zakresie wycofania przez wnioskodawców wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na „Budowie 2 chlewni o maksymalnej obsadzie 252 DJP, na działkach o numerach ewidencyjnych 263 i 264 w miejscowości Wolica Śniatycka, gmina Komarów-Osada” w związku z podjęciem decyzji o zmianie lokalizacji ww. inwestycji na inną, która nie będzie kolidowała z interesem mieszkańców miejscowości Wolica Śniatycka.

Treść Obwieszczenia Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 20.01.2020 r.

„WIATR W ŻAGLACH” PODCZAS 28. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 343

W niedzielę 12 stycznia 2020 r. cała Polska grała 28 raz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, w Gminie Komarów-Osada zagrała już po raz 19 i tym razem ofiarodawcy pokazali, że mają gorące serca, którymi pragną się dzielić by nieść pomoc potrzebującym. Kolejny rekord został pobity!!!

Czytaj więcej: „WIATR W ŻAGLACH” PODCZAS 28. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Propozycje na ferie zimowe w Gminie Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 187

W województwie lubelskim ferie zimowe rozpoczną się 13 stycznia 2020 roku i potrwają dwa tygodnie tj. do 24 stycznia.

Szkoły funkcjonujące na terenie naszej gminy oraz Samorządowy Ośrodek Kultury przygotowały dla uczniów bogatą ofertę zajęć na czas ferii.

Uczniowie będą mogli uczestniczyć w wielu ciekawych zajęciach między innymi: sportowych, plastycznych, komputerowych, odbędą się projekcje filmów, gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Serdecznie zapraszamy młodzież szkolną do korzystania z oferty przygotowanej przez szkoły  i Samorządowy Ośrodek Kultury.

Czytaj więcej: Propozycje na ferie zimowe w Gminie Komarów-Osada

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 174

Komarów-Osada, 2020-01-10

RGO.V.524.1.2020

 

  INFORMACJA

 

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2020 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym z terminem składania ofert do 7 stycznia 2020 roku został rozstrzygnięty. Realizację zadań objętych konkursem ofert powierzono:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Stowarzyszenie Klub Sportowy „Legion” Komarów –kwota dotacji 10.000,00 zł.

- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym – Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze – kwota dotacji 8.023,50zł.

 

 

(-) Wiesława Sieńkowska

Wójt Gminy

Więcej artykułów…

 1. Ostrzeżenie meteorologiczne
 2. Wiatr w żagle
 3. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 4. Prośba o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsłudze drobiu
 5. Hej kolęda, kolęda
 6. Odbiór odpadów komunalnych w styczniu 2020 roku
 7. Rozporządzenie Porządkowe Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie organiczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego
 8. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 9. Ostrzeżenie meteorologiczne
 10. Warsztaty plastyczne i konkurs świąteczny
 11. Przedsiębiorco do 31.12.2019 r. dokonaj wpisu do BDO
 12. Sukcesy zawodników Karate Kyokushin z naszej gminy
 13. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
 14. Twórcze warsztaty dla Seniorów
 15. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 16. Międzynarodowy sukces karateków z Komarowa
 17. Paczka marzeń
 18. Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej
 19. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
 20. Serdeczne życzenia
 21. Mikołaj w Przedszkolu
 22. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 23. Odbyła się zbiórka krwi dla Alicji
 24. Ostrzeżenie meteorologiczne
 25. Możliwość pozyskania dotacji
 26. Świąteczna Paczka
 27. Dotacja na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
 28. Andrzejki Seniora
 29. Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych ma już swoją siedemnastoletnią tradycję
 30. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 31. Zapraszamy na spotkanie informacyjne
 32. Dzień pracownika socjalnego
 33. Uroczyste otwarcie drogi Zubowice-Kotlice
 34. Pasjonat eksponatów z przeszłości
 35. Ciekawa wystawa graficzna Oli Biszczan
 36. Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 37. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 38. Zapraszamy na Andrzejki Seniorów
 39. ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE KOMARÓW-OSADA
 40. Wielka radość dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
 41. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie
 42. Bezpłatne szkolenia komputerowe
 43. Podziękowano Księgowej GOPS za wieloletnią pracę
 44. Ostrzeżenie meteorologiczne
 45. Minister dofinansował nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
 46. Dzień Edukacji Narodowej
 47. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 48. Poświęcono obelisk "Kolos" w Kraczewie
 49. Prognoza niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych
 50. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 51. Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 52. Ostrzeżenie meteorologiczne
 53. OGŁOSZENIE o przetargu Śniatycze, Huta Komarowska
 54. Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu zmiany programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami na rok 2020
 55. Złote Gody 2019 – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 56. Postanowienia nr 181/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 październik
 57. Zaproszenie na spotkanie informacyjne dla osób, które chcą pozyskać dofinansowanie na modernizację własnego domu
 58. Złóż wniosek o świadczenie uzupełniające
 59. Zapraszamy do Kraczewa na Święto Pieczonego Ziemniaka
 60. Uczczono pamięć poległych w II Wojnie Światowej
 61. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 września 2019 r. o terminie losowania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (2)
 62. Mała Książka-Wielki Człowiek- ruszył projekt
 63. Startuje Masz Głos - ogólnopolska akcja szkoleniowa
 64. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 10 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania ...w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 65. Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 w Gminie Komarów-Osada
 66. Nasze dziedzictwo
 67. Nasz gmina została objęta strefą czerwoną - obszarem z ograniczeniami w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 68. Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 69. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. - Wyciąg z Obwieszczenia PKW z dni
 70. GMINNO-PARAFIALNE ŚWIĘTO PLONÓW KOMARÓW-OSADA 2019
 71. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 72. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 73. Komunikat dotyczący nowego prawa UE w zakresie zdrowia roślin - Rejestracja podmiotów profesjonalnych i paszportowania roślin
 74. Ostrzeżenie meteorologiczne
 75. Obchody 99 rocznicy Bitwy pod Komarowem
 76. Ostrzeżenie meteorologiczne
 77. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
 78. Ostrzeżenie meteorologiczne
 79. Zapraszamy na Gminno-Parafialne Święto Plonów
 80. Powiatowe Święto Plonów
 81. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 82. Podpisana umowa na dofinansowanie zakupu nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 83. Wykaz nieruchomości - lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu
 84. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 85. Ostrzeżenie meteorologiczne
 86. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 87. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 88. STODOŁAPARTY
 89. Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
 90. Przedszkolaczki wyruszyły na wakacje
 91. Zapraszamy na „Stodołaparty”
 92. Dni Komarowa – Komarowski Uśmiech Lata
 93. Zwrot podatku akcyzowego
 94. Ostrzeżenie meteorologiczne
 95. Ostrzeżenie meteorologiczne
 96. Komunikat meteorologiczny
 97. Nowe Biuro Rządowego Programu Czyste Powietrze w Zamościu
 98. Obwieszczenie w sprawie wyników głosowania i wyniku wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim
 99. Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 100. Informacja dla rolników!!!
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30