Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Dzień Seniora 2018

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 33

Siła i mądrość Wasza napędza wszystko …Dziękujemy!

To słowa wypowiedziane przez Panią Wójt, która podkreśliła ogromny potencjał, jaki stanowią seniorzy w naszej społeczności, ich doświadczenie i zasługi w pracy dla dobra i rozwoju naszej gminy. W imieniu organizatorów podziękowała licznie zebranym seniorom za to, że są dla nas ciągle inspiracją i wzorem, życzyła im długich lat życia w dobrym zdrowiu i radości.

Czytaj więcej: Dzień Seniora 2018

RADOSNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 358

W słoneczny niedzielny dzień przed Urzędem Gminy licznie zgromadzili się mieszkańcy, poczty sztandarowe szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i partii politycznych.

W marszowym brzmieniu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej wszyscy przeszli do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny. Po Mszy w miejscach pamięci złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Czytaj więcej: RADOSNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 89

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

- Antoniówka numerem 232 o powierzchni 3,52 ha, cena wywoławcza 127.000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

- Antoniówka numerem 378 o powierzchni 0,58 ha, cena wywoławcza 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Przedmiotowa działka jest w posiadaniu osoby trzeciej na podstawie umowy dzierżawy, która wygasa z dniem 31 maja 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1316341

Planowane wyłączenia prądu

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 148

Informujemy że planowane jest wyłączenie prądu w miejscowościach:

- Wolica Brzozowa-Kolonia (stacja: Wolica Brzozowa-Kolonia 1 ) w dniu 14 listopada (środa) w godzinach od 7:30 do 8:00,
- Janówka Wschodnia (stacja: Janówka 3) w dniu 14 listopada (środa) w godzinach od 8:30 do 9:00.

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie PGE Dystrybucja S.A. pod adresem: https://pgedystrybucja.pl/Informacje-o-wylaczeniach/Lista-wylaczen?rejon=Tomasz%C3%B3w-Lubelski

Więcej artykułów…

 1. Planowane wyłączenia prądu
 2. Serdecznie dziękuję wyborcom!
 3. Wybraliśmy naszych przedstawicieli
 4. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego
 5. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
 6. Nowy sprzęt ratowniczy dla Jednostek OSP
 7. Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie gruntów Wspólnoty wsi Śniatycze
 8. Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Śniatycze
 9. Wspólnota Gruntowa Wsi Śniatycze dla wszystkich mieszkańców Śniatycz
 10. Wybory samorządowe
 11. Decyzja Wojewody Lubelskiego dotycząca ustalenia działek stanowiących grunty Wspólnoty Gruntowej wsi Śniatycze
 12. Decyzja Wojewody Lubelskiego dotycząca Wspólnoty wsi Śniatycze
 13. Aktywni seniorzy w Gminie Komarów-Osada
 14. Sto Serduszek na Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
 15. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
 16. Dzień Edukacji Narodowej
 17. Izba Tradycji w Śniatyczach ma swoją stałą lokalizację
 18. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 19. Duże pieniądze na drogi
 20. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 21. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 22. Dotacja dla Ciebie na wymianę pieca i … .
 23. Nowy samochód dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
 24. Święto Pieczonego Ziemniaka
 25. Kroniki strażackie wyróżnione w Warszawie
 26. Program "Czyste Powietrze" – spotkanie informacyjne w dniu 08.10.2018 dotyczące możliwości otrzymania wsparcia
 27. Zapraszamy na Święto Pieczonego Ziemniaka
 28. Podziękowano Skarbnikowi Gminy za wieloletnią pracę
 29. Złote Gody 2018 – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 30. Informacja Komisarza Wyborczego Zamość I z dnia 25 września 2018 r. dotycząca terminu losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 31. RODO Klauzula informacyjna
 32. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji wyborczych
 33. Uczczono pamięć ofiar wojennych w Dubie
 34. Zarządzenie Nr 39/18 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 35. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie składu, miejsca, dni i godzin pełnienia dyżurów przez Wojewódzką Komisje Wyborczą w Lublinie
 36. Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie
 37. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących wznowienie pasa drogowego drogi gminnej nr 116078L
 38. Skutecznie dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców!
 39. Usuwamy azbest!
 40. Podziękowanie dla dowódcy płk. Marcina Maja
 41. Gminno-Parafialne Święto Plonów Komarów-Osada 2018
 42. Ostrzeżenie meteorologiczne
 43. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 44. Podpisano umowę na zakup sprzętu dla strażaków ochotników
 45. 98 Rocznica Bitwy pod Komarowem
 46. Zapraszamy na Gminno-Parafialne Święto Plonów
 47. Wesołe niedzielne popołudnie ze strażakami
 48. Rodzinny Piknik Strażacki w Antoniówce
 49. Ostrzeżenie meteorologiczne
 50. Krajobrazowy Szlak Rowerowy Gminy Komarów-Osada otwarty
 51. Ostrzeżenie meteorologiczne
 52. Zapraszamy na obchody 98 Rocznicy Bitwy pod Komarowem
 53. Zapraszamy na piknik turystyczny
 54. Zapraszamy do udziału w konkursie na "Najładniejszy Ogród Przydomowy w Gminie Komarów-Osada 2018 r."
 55. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 56. Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej realizuje projekt „Aktywność i Integracja na Ludowo”.
 57. Sołecka rywalizacja
 58. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło mapę żłobków i klubów dziecięcych
 59. Zatrudnianie pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych
 60. Zakończenie roku przedszkolnego
 61. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 62. Ostrzeżenie meteorologiczne
 63. Dni Komarowa
 64. Zostało opublikowane zapytanie ofertowe na wykonanie „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 65. Spotkania w Śniatyckiej Izbie Tradycji
 66. Obwieszczenie Starosty Zamojskiego
 67. Ostrzeżenie meteorologiczne
 68. Uwaga na barszcz Sosnowskiego!
 69. Ostrzeżenie meteorologiczne
 70. Poezja Pokoleń
 71. Dotyczy stosowania środków dezynfekcyjnych do zwalczania ASF
 72. Zawiadomienie
 73. Zawiadomienie
 74. Zapraszamy na "Komarowski Uśmiech Lata"
 75. Trwa konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika - III edycja
 76. Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Janówce Zachodniej obchodziło Jubileusz 5-lecia działalności
 77. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 78. Informacje dotyczące świadczeń w okresie zasiłkowym 2018/2019
 79. Ostrzeżenie IMGW – burze z gradem
 80. „Na zdrowie” Piknik Rodzinny
 81. Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 82. Rządowy program "Dobry Start" - 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów niezależnie od wysokości osiąganego dochodu
 83. ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
 84. Piknik Sołecki 2018
 85. Bezpłatne badania kolonoskopowe
 86. Zarządzenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów
 87. „Szkoły XXI wieku w Gminie Komarów-Osada”
 88. Wakacyjne impresje malarskie „Malowany Komarów”
 89. Mieszkańcy ze sportowym duchem
 90. Magiczna Noc Świętojańska w Gminie Komarów-Osada
 91. Izba tradycji przy OSP w Śniatyczach
 92. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych
 93. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 94. Gmina Komarów-Osada została objęta "strefą żółtą - obszar ochronny" w związku z wystapieniem afrykańskiego pomoru świń
 95. Ostrzeżenie meteorologiczne
 96. Przegląd Piosenki Dziecięcej u przedszkolaków w Zubowicach
 97. Pożarniczo – sportowe zmagania mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 98. Uwaga Rolnicy!!! Można zgłaszać straty w uprawach spowodowanych suszą
 99. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 100. Wakacyjne impresje malarskie "Malowany Komarów"
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30