Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Centrum Integracji Społecznej w Komarowie

 • Super User
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2769

Gmina Komarów-Osada utworzyła nową jednostkę organizacyjną Centrum Integracji Społecznej dającą zatrudnienie 40 osobom. Podjęte wspólne działania wielu instytucji otworzyły drogę do aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, podopiecznych Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez zatrudnienie w warunkach CIS-u przez okres do 18 miesięcy, aby po tym czasie osoby te mogły wrócić na rynek pracy.

Wojewoda Lubelski nadał dla Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej status na okres 5 lat. Na remont obiektu oraz doposażenie pięciu warsztatów i pierwsze 3 miesiące funkcjonowania jednostki środki finansowe przyznał Marszałek Województwa Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie profesjonalnie czuwał nad rozliczeniem tychże środków. Starosta Powiatu Zamojskiego i Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu współtworzył razem z Gminą Komarów-Osada tą jednostkę. Powstanie Centrum było możliwe dzięki współpracy z Fundacją Pomocy Wzajemnej BARKA.

Za całokształt działań dziękujemy z całego serca.

Pracownicy CIS twórczo spoglądają na własne możliwości, urzeczywistniają pomysły i działają na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnicy mają szansę skorzystać z programów reintegracji społecznej i zawodowej.

Jednostka ta prowadzi działalność usługową w ramach 4 warsztatów:

 • warsztat remontowo-budowlany,
 • warsztat rolno-ogrodniczy,
 • warsztat pielęgnacji terenów zielonych i leśnych,
 • warsztat gastronomiczny.

Oferuje usługi w zakresie, m.in.:

 • prac konstrukcyjno-remontowych,
 • pielęgnacji zieleni i prac polowych,
 • utrzymania porządku i czystości,
 • usług opiekuńczych,
 • obsługi imprez okolicznościowych i cateringu.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Komarów-Osada, a także okolicznych gmin do zakupu usług oferowanych przez uczestników Centrum.

Podziękowania za długoletnią pracę

 • Super User
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2426

15 stycznia 2014 roku Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska podziękowała za długoletnią pracę odchodzącej na emeryturę Pani Halinie Bednarczuk – Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyli także Sekretarz Gminy Pan Stanisław Siek, Skarbnik Gminy Jadwiga Wróblewska, pracownicy Urzędu Gminy, Samorządowego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Kultury, Centrum Integracji Społecznej.

Koleżanki i koledzy Pani Haliny serdecznie dziękowali jej za długoletnią współpracę, życzyli zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Spotkanie szkoleniowo-opłatkowe druhów OSP RP z terenu powiatu zamojskiego

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1640

 

 

9 stycznia 2014 roku w Zamościu w sali konferencyjnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie szkoleniowo-opłatkowe dla ponad 200 strażaków, prezesów jednostek OSP i przedstawicieli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które brały udział w zgrupowaniu MDP w Krasnobrodzie.

 

Przedstawiciele naszych jednostek OSP aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Zespół Wokalny „Pasjonata” i Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta uświetnili niesamowitym koncertem uroczystość przełamania się opłatkiem.

 

 
Czytaj więcej: Spotkanie szkoleniowo-opłatkowe druhów OSP RP z terenu powiatu zamojskiego

III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1821

W dniu 6 stycznia 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Zubowicach odbył się III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. W Przeglądzie wzięły udział: zespoły śpiewacze „Borowianki” z Antoniówki, „Woliczanki” z Wolicy Śniatyckiej, „Śniatyczanki” ze Śniatycz, chór Klubu Seniora Legenda, chór „Pasjonata” oraz Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Zubowic. Licznie zgromadzonej publiczności wykonawcy zaprezentowali piękne staropolskie kolędy oraz pastorałki. Przegląd dostarczył obecnym wiele radości a niepowtarzalny nastrój życzliwości udzielał się zarówno organizatorom jak również wszystkim uczestnikom.

Organizatorami Przeglądu byli: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Zubowicach i Stowarzyszenie „Aktywni w Kulturze” w Komarowie-Osadzie.

Galeria

 

XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Komarów-Osada

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2057

XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyW niedzielę 12 stycznia 2014 roku w naszej gminie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zbierali na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Pomimo kapryśnej pogody wolontariusze z Komarowskiej Orkiestry zebrali 3157,40 zł. XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Komarowie-Osadzie zakończył koncert zespołu Accord, w składzie: Andrzej Stasiak, Sebastian Stasiak, Jarosław Sokołowski, Piotr Cyc, którzy dla mieszkańców zagrali nieodpłatnie.

W zbiórkę zaangażowani byli wolontariusze: Joanna Trześniowska, Gabriela Szyper, Laura Mikuła, Aleksandra Gałka, Karolina Zając, Natalia Skiba, Anna Biszczan, Aleksandra Bałuta, Agnieszka Tokarska, Angelika Różaniecka, Damian Nadłonek, oraz opiekunowie: Jolanta Hańdziuk, Magdalena Bąk, Urszula Pakuła, Iwona Pełypyszyn, Beata Korona, Anna Kupiec – Niedźwiedź, Józef Pawliszak, którym dziękujemy za zaangażowanie, wytrwałość, optymizm i wiarę w drugiego człowieka.

Dziękujemy sponsorom Państwu Zdzisławie i Piotrowi Cyc oraz Państwu Małgorzacie i Ryszardowi Szymków za pomoc i wsparcie akcji.

Wszystkim, którzy okazali swoją hojność dziękujemy za wielkość serca, za to, że byliście z nami.

Organizatorzy tegorocznej akcji byli: Samorządowy Ośrodek Kultury, Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Komarowa-Osady, Gmina Komarów-Osada. 

Sztuka świątecznegio zdobienia z Komarowa

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2507

Sztuka świątecznego zdobieniaPani Urszula Pakuła Starszy instruktor amatorskiego ruchu artystycznego w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie, zaprezentowała naszą gminę oraz cały Region Lubelski podczas Wigilii Polskiej, która odbyła się w Ambasadzie RP w Królestwie Belgii. Podczas spotkania Pani Urszula Pakuła pokazała zagranicznym gościom jak zdobić świece i bombki choinkowe metodą tradycyjną i decoupage, jej stoisko cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem. W trakcie całego wieczoru zaproszeni goście mogli podziwiać prace artystów z regionów Polski Wschodniej, którzy prezentowali tradycyjną sztukę zdobienia domów na święta. Pani Marta Smulkowska w imieniu Biura Regionalnego Województwa Lubelskiego w Brukseli oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli – Przedstawicielstwa pięciu regionów Polski Wschodniej na ręce Wójta Gminy Komarów-Osada przesłała specjalne podziękowania.

 

Gmina Komarów-Osada przykładem dobrych praktyk

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1815

Forum dla Rodziny16 grudnia 2013 roku w Lublinie odbyła się konferencja „Przedszkole i szkoła – nowy rozdział w życiu dziecka” organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy między innymi z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznikiem Praw Dziecka, Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Urzędem Miasta Lublin,  Agencją Rynku Rolnego.

Konferencja została zorganizowana  w ramach  „Forum dla Rodziny” zainicjowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Było to kolejne spotkanie z cyklu poświęconego polityce prorodzinnej w Polsce, na którym przedstawiono działania wspierające edukację i rodzinę w ramach realizowanych programów rządowych i inicjatyw podejmowanych przez samorządy. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki zaprosił Panią Wójt Wiesławę Sieńkowską do zaprezentowania działań Gminy Komarów-Osada dotyczących opieki nad małym dzieckiem i polityki prorodzinnej jako przykład dobrych praktyk. Treść wystąpienia Pani Wójt i zdjęcia obrazujące przykład dobrych praktyk na terenie Gminy Komarów-Osada w załączeniu oraz galerii.

Treść prezentacji Prezentacja.pdf 

Oddano do użytku remizo-świetlicę w Kadłubiskach

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2290

Remizo-świetlica w Kadłubiskach12 grudnia 2013 roku w miejscowości Kadłubiska została oddana do użytkowania już 10 na terenie gminy, piękna, nowoczesna remizo-świetlica wraz z bogato wyposażonym placem zabaw. Nowo otwarty obiekt zyskał społeczne uznanie, bo właśnie dzięki takim miejscom społeczność lokalna ma możliwość integracji, aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania swoich zainteresowań bez względu na wiek, wykształcenie czy status społeczny. Budzi to też poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro społeczne.

Czytaj więcej: Oddano do użytku remizo-świetlicę w Kadłubiskach

Więcej artykułów…

 1. Twoja krew moje życie!
 2. Spotkanie ze Świętym Mikołajem
 3. Odbyło się seminarium upamiętniające 71 Rocznicę Wysiedleń Gminy Komarów-Osada
 4. Zmarł kpt. Józef Kowalski - uczestnik Bitwy pod Komarowem
 5. Nie dla czadu!
 6. Program - Na własne konto
 7. "40 tysięcy możliwości dla 50+"- dotacje na rozpoczęcie działalności
 8. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
 9. Oddana do użytu świetlica wiejska w Krzywymstoku
 10. Konkurs Zdrowa Gmina rozstrzygnięty!
 11. XI Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych - Komarów 2013
 12. Odbyły się szkolenia strażaków-ratowników OSP
 13. Konkurs Zdrowa Gmina
 14. "Dla Ciebie Polsko" 95 lat niepodległości
 15. Nałogi złudna wolność- rozstrzygnięcie konkursu
 16. Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom
 17. V Konkurs Grantowy
 18. Dzień Edukacji Narodowej
 19. Badania profilaktyczne
 20. Uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 21. Z wizytą u uczestnika bitwy pod Komarowem
 22. Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta dobrą praktyką
 23. Letni piknik sportowo-rekreacyjny
 24. Bezpłatne wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin
 25. Spotkanie partnerskie
 26. Wspólna promocja gmin
 27. Dożynki gminno-parafialne 2013 r.
 28. 93 rocznica Bitwy pod Komarowem
 29. Pierwsi ułani już w Komarowie
 30. Odbyły się bezpłatne badania mammograficzne
 31. Plenerowe warsztaty ludowe- Piknik integracyjny
 32. Żyj z podniesioną głową
 33. Goci w Komarowie-Osadzie
 34. Odbyły sie bezpłatne badania mammograficzne
 35. Efekt zbiórki zużytych opon
 36. Gminne Święto Sportu
 37. Prośba o poparcie Sylwii
 38. Koncert charytatywny dla Natalki Saczek
 39. Międzygminne zawody OSP
 40. Kolejny dar życia
 41. Zdobył brązowy medal
 42. Dzień Matki w Śniatyczach
 43. 90-lecie OSP Ruszczyzna i Gminny Dzień Strażaka
 44. Spotkanie z cyklu Ludzie z pasją - Pani Lidia Boguszewska-Więcek i Pan Adam Więcek
 45. Partnerstwo na rzecz społecznej gospodarki rynkowej i utworzenia Centrum Integracji Społecznej
 46. Konkurs fotograficzny Ziemia Zamojska w obiektywie II edycja
 47. Konkurs literacki Wiersze i legendy Ziemi Zamojskiej
 48. Gminny Dzień Kobiet w Antoniówce
 49. Warsztaty plastyczne dla dorosłych
 50. Odbyły się bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne
 51. "Wieś czy globalna wioska?"
 52. Wernisaż wystawy Waldemara Leszczyńskiego
 53. Prośba o przekazanie 1% podatku!
 54. Nie dla czadu!
 55. Warsztaty kulinarne
 56. Igrzyska Zimowe Jacnia 2013
 57. Gotowanie Atrakcją Regionu zaproszenie
 58. Memoriał Mariana Cecha
 59. Odbyły się szkolenia dla rolników
 60. Spotkanie autorskie z cuklu "Ludzie z pasją" z Panią Danutą Potrzeszcz
 61. Dzień Babci i Dziadka w Komarowie-Osadzie
 62. Antoniówka- uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej
 63. Uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Śniatyczach
 64. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 65. II Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek Wolica Śniatycka 2013 r.
 66. Kulig Susiec 2012
 67. Spotkanie opłatkowe
 68. Kiermasz bożonarodzeniowy
 69. X Przegląd Religijny Osób niepełnosprawnych
 70. 11 listopada w gminie Komarów-Osada
 71. Gmina Komarów-Osada przyjazna oświacie i jej pracownikom
 72. Biegi przełajowe o Puchar Wójta Gminy Komarów-Osada
 73. Informacje dotyczące badań profilaktycznych
 74. Dożynki Gminno-Parafialne 2012
 75. 92 Rocznica Bitwy pod Komarowem
 76. Edukacja To Zdrowie i Sprawność piknik edukacyjny
 77. "Komarowski Uśmiech Lata"
 78. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
 79. Zakończenie projektu Tanecznym krokiem w świat wiedzy
 80. Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom
 81. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
 82. II Gminny Festiwal Baśni
 83. Marian Karczmarczyk- spotkanie autorskie
 84. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Komarów-Osada
 85. Gminne Świeto Sportu 2012
 86. Zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
 87. Zawody sportowo-pożarnicze
 88. Pokonać bariery to możliwe
 89. Dzień Matki w Ruszczyźnie
 90. Podsumowanie VI edycji programu Trzymaj Formę
 91. Zagrajmy o sukces
 92. Cała Polska Biega
 93. Dyplom zawodowy szansą na rynku pracy
 94. Gminne Święto Sportu
 95. Bitwa - plan sytuacyjny
 96. Święto 3 Maja i OSP Komarów-Osada
 97. Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania
 98. PROJEKT "PARASOL DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO POWIATU ZAMOJSKIEGO - II EDYCJA"
 99. VIII Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
 100. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Twórczość ks. Jana Twardowskiego
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30