Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 110

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2057 z późn. zm.), Uchwały  XXXII/251/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2022” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 r., poz. 5992) oraz Zarządzenia Nr 2/2022 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada, w zakresie oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego  w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym

Czytaj więcej: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezp

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 158

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego   oraz z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym Wójt Gminy zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Komarów-Osada do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej: Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych...

79 rocznica wysiedleń mieszkańców Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 252

30 grudnia 2021 roku upamiętniliśmy 79 rocznicę wysiedleń 12 miejscowości z gminy Komarów-Osada. Delegacja w składzie: Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński, Proboszcz Parafii w Komarowie-Osadzie Ksiądz Franciszek Nieckarz, Sekretarz Gminy Stanisław Siek, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury Iwona Pełypyszyn, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Antoniówce Anna Powroźnik, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie Ewelina Dołba wraz z wychowawcami oraz delegacją młodzieży szkolnej i przedstawicielami rodziców: Pauliną Gajewską, Anną Schab,  Agnieszką Palonką złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach poległych żołnierzy z 1939 r., przy tablicy upamiętniającej zamordowanych w czasie II wojny światowej oraz przy pomniku ofiar lat wojny i okupacji w centrum miejscowości. W ten sposób uczczono pamięć mieszkańców naszej gminy, którzy zginęli w czasie wysiedleń, w obozach koncentracyjnych czy na przymusowych robotach w Niemczech.

Czytaj więcej: 79 rocznica wysiedleń mieszkańców Gminy Komarów-Osada

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 120

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie oraz Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego podają ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo  dla województwa lubelskiego oraz ostrzeżenie o opadach marznących. 

Czytaj więcej: Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Więcej artykułów…

 1. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.
 2. Wigilia dniem wolnym
 3. ZOSTAŃ ŚNIEŻNYM ANIOŁEM
 4. Ostrzeżenie meteorologiczne
 5. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 6. Bezpłatne poszerzenie kwalifikacji w zawodach medycznych
 7. Nagrody kapitana Mieczysława Kostrubca przyznane
 8. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 9. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 10. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 11. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 12. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 13. Ostrzeżenie meteorologiczne
 14. Szczepieniobus w gminie Komarów-Osada
 15. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 16. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 17. POZNAJ HISTORIĘ NASZEJ GMINY!
 18. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 19. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 20. Informacja o planowanym naborze wniosków
 21. Informacje o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów i Janówka
 22. Szczepieniobus w gminie
 23. 24.12.2021 r. (Wigilia) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Komarów-Osada
 24. Otwórz się na pomoc
 25. Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 27 z dnia 22 listopada 2021 roku
 26. Masz pomysł, zgłoś go!
 27. Dzień Pracownika Socjalnego
 28. Nagrody i tytuł „Człowieka Roku 2021 Gminy Komarów-Osada” przyznane
 29. Komunikat meteorologiczny
 30. Szczepieniobus w gminie Komarów-Osada
 31. Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
 32. Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
 33. Radośni Seniorzy
 34. Dzień Seniora
 35. Narodowe Święto Niepodległości
 36. Krew to najcenniejszy dar, jaki możesz ofiarować drugiemu człowiekowi!
 37. Nowy dowód osobisty - informacja
 38. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 39. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 40. Zaszczytny tytuł dla naszej gminy !
 41. ŚNIATYCZE WCZORAJ I DZIŚ
 42. Ogólnopolski Konkurs Testowy w KRUS
 43. Ogłoszenie o unieważnieniu ustnego przetargu ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy
 44. Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2021/2022
 45. Ostrzeżenie meteorologiczne
 46. Zaproszenie do składania wniosków
 47. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 48. Wybrano nowy Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Komarowie-Osadzie
 49. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 50. Dzień Edukacji Narodowej
 51. Apel Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego w sprawie szczepień
 52. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 53. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia
 54. MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM
 55. Ogólnopolski konkurs kronik OSP
 56. Ogłoszenie o konsultacjach projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
 57. Nowy dowód osobisty
 58. Weź udział w grze terenowej
 59. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
 60. Rozsmakuj się w Ziemi Zamojskiej
 61. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 62. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 63. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 64. Rozporządzenie nr 24 Wojewody Lubelskiego z dnia 10 września 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów biłgorajskiego i zamojskiego
 65. Uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej
 66. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 67. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 68. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 69. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 70. Wyścig kolarski
 71. WSPANIAŁY JUBILEUSZ
 72. „Uchwała antysmogowa” dla Województwa Lubelskiego
 73. Dżoja szuka przyjaciela!
 74. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 75. Wiktoria Bitwy pod Komarowem
 76. Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 77. Szczepieniobus w gminie
 78. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 79. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 80. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 81. UWAGA!!!
 82. Informacja o zakażeniach koronawirusem
 83. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 84. Dobry Start 300+ dla ucznia
 85. Powiatowe Święto Plonów 2021
 86. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 87. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 88. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo
 89. Ostrzeżenie meteorologiczne
 90. 101 ROCZNICA ZWYCIĘSKIEJ BITWY POD KOMAROWEM
 91. Plakat 101 Rocznica Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem
 92. Szczepieniobus w gminie Komarów-Osada
 93. Zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi
 94. Ostrzeżenie meteorologiczne
 95. Ostrzeżenie meteorologiczne
 96. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 97. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 98. 101 ROCZNICA ZWYCIĘSKIEJ BITWY POD KOMAROWEM
 99. Zgłaszanie szkód w uprawach spowodowanych przez grad oraz deszcz nawalny w dniu 9.08.2021 r.
 100. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30