Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

Załączniki:

 1. Regulamin udzielania i rozliczania dotacji. pobierz PDF
 2. Wniosek o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. pobierz PDF pobierz WORD
 3. Wzór umowy o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. pobierz PDF pobierz WORD
 4. Wniosek o wypłatę dotacji. pobierz PDF pobierz WORD
 5. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. pobierz PDF pobierz WORD
 6. Rozliczenie dotacji. pobierz PDF pobierz WORD
all4web
odśwież

A+ A A-

Nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 195

Na prośbę Ministerstwa Klimatu i Środowiska informujemy o rozpoczętym naborze Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie spraw objętych działaniami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

W załączeniu zaproszenie Ministra Klimatu i Środowiska do udziału w naborze.

Czytaj więcej: Nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej

W naszej gminie będą nowe przydomowe oczyszczalnie

 • Justyna Jednacz
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 509

W dniu 11 czerwca odbyło się uroczyste podpisanie 16 pierwszych umów dotacyjnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dotacje udzielone przez Gminę wpłyną na polepszenie czystości środowiska i pozwolą wielu rolnikom spełnić wymogi dostosowywania gospodarstw rolnych do minimalnych wymagań związanych w dopłatami bezpośrednimi oraz płatnościami w ramach zrównoważonego gospodarowania na gruntach rolnych i leśnych.

Czytaj więcej: W naszej gminie będą nowe przydomowe oczyszczalnie

Krew to najcenniejszy dar, jaki możesz ofiarować drugiemu człowiekowi!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 166

Klub Honorowych Dawców Krwi w Komarowie-Osadzie informuje, że 12 czerwca 2022 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie w godzinach 10.00  – 13.00 odbędzie się akcja krwiodawstwa. Zachęcamy wszystkich do dzielenia się tym, co mamy najcenniejsze - naszą krwią.

 

Uwaga !!! Został już tylko niecały miesiąc na złożenie deklaracji czym ogrzewamy nasze domy.

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 330

Przypominamy, że do dnia 30 czerwca 2022 r., każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. Natomiast dla nowego źródła ciepła lub spalania paliw, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Czytaj więcej: Uwaga !!! Został już tylko niecały miesiąc na złożenie deklaracji czym ogrzewamy nasze domy.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 220

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z Uchwałą Nr XXVII/215/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu II...

Więcej artykułów…

 1. Zdrowo bo sportowo
 2. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 3. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie
 4. Komunikat meteorologiczny
 5. Najlepsze życzenia dla Wszystkich Dzieci!!!
 6. Gminny Dzień Matki
 7. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
 8. Ostrzeżenie meteorologiczne
 9. Dzień Matki
 10. Informacja dotycząca lotniczych prac geofizycznych na terenie Gminy Komarów-Osada
 11. Gminne zawody sportowo pożarnicze grupy A
 12. Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
 13. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 14. Komarowska Przestrzeń Seniora
 15. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 16. Informacja Wójta z konsultacji społecznych dotyczących trasy przebiegu linii kolejowej CPK przez Komarów-Osada
 17. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 18. Budowa linii kolejowych - konsultacje społeczne
 19. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 20. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 21. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 22. Ostrzeżenie meteorologiczne
 23. Dzień Strażaka
 24. Ważna informacja dla mieszkańców
 25. 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 26. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 27. Uwaga !!! Obowiązek złożenia deklaracji czym ogrzewamy nasze domy
 28. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 29. Ostrzeżenie meteorologiczne
 30. Zostały wręczone odznaczenia państwowe
 31. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 32. Życzenia Wielkanocne
 33. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 34. Ostrzeżenie meteorologiczne
 35. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 36. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 37. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 38. Ostrzeżenie meteorologiczne
 39. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 40. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – rozstrzygnięty
 41. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z s. w Sitnie wypełnia wnioski o dopłaty bezpośrednie
 42. Ostrzeżenie meteorologiczne
 43. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 44. Dzieci powitały WIOSNĘ
 45. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
 46. Krew to najcenniejszy dar, jaki możesz ofiarować drugiemu człowiekowi!
 47. Ważne !!!
 48. Darmowa pomoc drogowa dla pojazdów z Ukrainy
 49. Pomóżmy potrzebującym mieszkańcom Ukrainy
 50. 11 Marca - Dzień Sołtysa
 51. Koncert charytatywny "Lubelskie z Ukrainą"
 52. Komunikat dotyczący wścieklizny
 53. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 54. Komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
 55. 8 Marca - Dzień Kobiet
 56. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 57. Pismo Dziekana OIRP w Lublinie wraz z komunikatem dotyczącym udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej uchodźcom
 58. PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA ” – EDYCJA 2022
 59. Pomagajmy mądrze
 60. „Bułeczki Nadziei” trafiły do potrzebujących
 61. Uwaga! KONKURS!!!
 62. PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ” – EDYCJA 2022
 63. Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada
 64. Oświadczenia majatkowe osób pełniących funkcje publiczne
 65. Bułeczki pełne Nadziei
 66. Wójt zachęca do szczepień
 67. XIX Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
 68. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 69. Niezwykła Sala
 70. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 71. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 72. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 73. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 74. Zapisy do Samorządowego Przedszkola w Zubowicach
 75. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 76. Szczepieniobus w gminie Komarów-Osada
 77. Rekrutacja 2022/2023 do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie
 78. Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Lublinie
 79. Ostrzeżenie meteorologiczne
 80. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 81. Informator o poradniach specjalistycznych i punktach konsultacyjnych dla rodzin z województwa lubelskiego
 82. Efekty realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 w Gminie Komarów-Osada
 83. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 84. Ostrzeżenie meteorologiczne
 85. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 86. Ostrzeżenie meteorologiczne
 87. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 88. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 89. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zdań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2022
 90. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 91. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 92. Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy Komarów-Osada
 93. Ostrzeżenie meteorologiczne
 94. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 95. Do ZUS można już złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze
 96. Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 97. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 98. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 99. Szkolenie dla rolników!
 100. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30