Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 280
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) w związku z § 24 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz.U.2014 r. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza pisemny przetarg ograniczony dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada (wybór formy uzasadniony zabezpieczeniem interesu społeczności lokalnej) na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

- Komarów Osada numerem 80 o powierzchni 0,51 ha (powierzchnia ogólna działki 22,50 ha);

- Komarów-Osada numerem 57 o powierzchni 1,30 ha (powierzchnia ogólna działki 60,57 ha);

- Dub numerem 25 o powierzchni 0,29 ha.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 303
Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 13 marca 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży:
-  Antoniówka numerem 4 o powierzchni 0,24 ha;
- Śniatycze numerem 1030 o powierzchni 0,25 ha;
- Śniatycze numerem 1031 o powierzchni 0,25 ha.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z póz. zm.) upływa z dniem 1 maja 2019 roku.
Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.
Treść informacji dostępna jest również pod adresem https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1362271

                                             Wójt Gminy Komarów-Osada
                                              (-) Wiesława Sieńkowska
                                         

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczanych do dzierżawy

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 264
Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 13 marca 2019 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy:
- działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Dub numerem 93 o powierzchni 2,76 ha;
- działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Śniatycze numerem 190 o powierzchni 0,39 ha.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy został wywieszonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada na okres 21 dni tj. od dnia 13.03.2019 roku do dnia 03.04.2019 roku.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.
Treść informacji dostępna jest również pod adresem https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1362266

                                                           Wójt Gminy Komarów-Osada
                                                             (-) Wiesława Sieńkowska

Dodatkowe pieniądze na drogi

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 412

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało naszej gminie środki finansowe w kwocie 721 000,00 na odbudowę dróg uszkodzonych w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych.
W dniu 11 marca 2019 r. Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska otrzymała z rąk Marszałek Sejmu Pani Beaty Mazurek i Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, promesy na odbudowę dróg gminnych:

 • Odbudowa drogi gminnej nr 116058L od km 0+000 do km 0+500 w miejscowości Zubowice, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.
 • Odbudowa drogi gminnej nr 110917L od km 0+000 do km 0+880 w miejscowości Ruszczyzna, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 r.

Bardzo cieszymy się z pozyskanych środków, gdyż z pewnością przyczynią się one do poprawy stanu infrastruktury drogowej w naszej gminie.
Na najbliższej sesji Rady Gminy, radni zdecydują o wprowadzeniu tych zadań do budżetu gminy i zabezpieczeniu udziału własnego.

Czytaj więcej: Dodatkowe pieniądze na drogi

Kobiety Lubelszczyzny

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 649

„Piękno jest w Tobie” te słowa były mottem spotkania poświęconego „Kobietom Lubelszczyzny”, które zostało zorganizowane z okazji Dnia Kobiet, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej: Kobiety Lubelszczyzny

Życzenia dla sołtysów

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 415

W Dniu Sołtysa składamy podziękowania i słowa uznania za pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Informacja o bezpłatnym szkoleniu "OZA - Szansa na innowacyjne rolnictwo"

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 306

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Lublinie w dniu 21 marca 2019 roku w Centrum Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli organizuje bezpłatne szkolenie poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Szkolenie skierowane jest do rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Czytaj więcej: Informacja o bezpłatnym szkoleniu "OZA - Szansa na innowacyjne rolnictwo"

"Oddając krew ratujesz czyjeś życie…”

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 310

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Komarowie-Osadzie serdecznie zapraszają mieszkańców naszej gminy do udziału w akcjach poboru krwi, które odbędą się w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie.
Akcje pobierania krwi będą się odbywać wg poniższego harmonogramu w godzinach 10.00-13.00.
HARMONOGRAM akcji w roku 2019:
07.04.2019 r.
16.06.2019 r.
25.08.2019 r.
24.11.2019 r.
Krwi nie można niczym zastąpić ani jej sztucznie wyprodukować, dlatego tak ważna jest ofiarność ludzi o dobrym sercu. Ten płyn jest niezbędny np. w przeszczepach, w leczeniu niedokrwistości, a także przy większości operacji chirurgicznych. Według szacunku w całym kraju potrzeba ok. 1500 litrów krwi dziennie.
Jak się przygotować do oddania krwi?
- przyjdź wypoczęty i wyspany,
- przynajmniej dzień wcześniej wypij ok. 2 litrów płynów (woda, soki, herbata),
- nie pij alkoholu 2 doby przed oddaniem krwi,
- zjedz lekki posiłek, unikaj produktów tłustych, smażonych,
- weź ze sobą dokument tożsamości(dowód osobisty lub paszport, prawo jazdy) ze zdjęciem i numerem PESEL.

                                                               Zapraszamy

Dbajmy o nasze zdrowie!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 332

Na terenie gminy Komarów-Osada w dniu 4 marca 2019 roku zostały wykonane bezpłatne badania mammograficzne u kobiet od 50-69 roku życia w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie. W ramach akcji przepadało się 35 pań.
Regularne prowadzenie badań u kobiet pozwala zadbać o ich zdrowie oraz zapobiec, jak również wykryć we wczesnym etapie groźną chorobę, jaką jest nowotwór piersi.

Dbajmy o nasze zdrowie!

Więcej artykułów…

 1. Przeciwdziałajmy nieuczciwym praktykom
 2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 roku o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczy
 3. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
 4. Postanowienie Nr 62/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej Nr 3 ds. Przeprowadzenia Glosowania w obwodzie w gminie Komarów-Osada
 5. Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu na dokonanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Komarowie-Osadzie, w wyborach ponownych do Rady Powiatu w Zamościu zarządzonych na dzień
 6. Ostrzeżenie meteorologiczne
 7. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie terminu losowania do składu obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 3 w Komarowie-Osadzie.
 8. „ŚWIADKOWIE CZASU”- DZIAŁAŃ CIĄG DALSZY
 9. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁTWORZENIA PROJEKTU „INKUBATOR WYOBRAŹNI”
 10. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I dotycząca wyborów ponownych do Rady Powiatu w Zamościu zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.
 11. Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada – wodociąg Komarów-Osada i Janówka
 12. Obwieszczenie Starosty Zamojskiego z dnia 14 lutego 2019 roku o okręgu,wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zamościu w wyborach ponownych do Rady Powiatu w Zamośc
 13. Zarządzenie Nr 30 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie wyborów ponownych do Rady Powiatu w Zamościu
 14. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 15. Ostrzeżenie meteorologiczne
 16. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Komarów-Osada rozstrzygnięte!
 17. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 10 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
 18. Konkurs historyczny na prezentację multimedialną „Świadkowie czasu”
 19. Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie
 20. Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań
 21. Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
 22. Fundusze na rozwój działalności gospodarczej dla MŚP
 23. Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 24. 77 rocznica wysiedleń mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 25. Propozycje na ferie zimowe w Gminie Komarów-Osada
 26. Ostrzeżenie materorologiczne
 27. Zawiadomienie o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2019 rok”
 28. Fundusze na rozwój działalności gospodarczej dla MŚP
 29. Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 30. Nie narażaj życia - Nie pal śmieci
 31. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 22 stycznia 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r. (2)
 32. Podziękowanie za długoletnią pracę Pani Alicji Wysłockiej
 33. Sto lat niech żyją nam Babcie i Dziadkowie!
 34. Postanowienie Nr 5/2019 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Komarów-Osada (2)
 35. Ostrzeżenie meteorologiczne
 36. 77 Rocznica Wysiedleń Gminy Komarów-Osada
 37. Będzie wydawana żywność unijna
 38. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 39. Wyrazy głębokiego współczucia
 40. 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Komarów-Osada
 41. Rozmawiamy o bezpieczeństwie - Debata społeczna – porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ
 42. Komunikat dla rolników
 43. Ostrzeżenia meteorologiczne
 44. Zmiany w 2019 r. Karta Dużej Rodziny dla rodziców dzieci dorosłych!
 45. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie terminu losowania kandydatów do składu komisji obwodowej Nr 8 z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Śniatyczach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada zarządz
 46. Nieodpłatna pomoc prawna
 47. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych
 48. Informacja o naborze członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
 49. 27 Finał WOŚP w Gminie Komarów-Osada
 50. Informacja o terminie losowania numeracji list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
 51. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 52. 100 Urodziny Pana Bronisława Michaliny
 53. Wspólne kolędowanie
 54. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 55. Ostrzeżenie meteorologiczne
 56. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 57. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 58. Ostrzeżenie meteorologiczne
 59. Pasja twórcza Seniorów
 60. Ostrzeżenie meteorologiczne
 61. Spotkanie opłatkowe w przedszkolu w Zubowicach
 62. Serdeczne życzenia dla Mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 63. Barwny kiermasz Bożonarodzeniowy 2018
 64. Ostrzeżenie meteorologiczne
 65. Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
 66. Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Przedszkolu
 67. Świąteczna paczka
 68. Świąteczne warsztaty dla Seniorów
 69. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Komarów-Osada w 2019 roku
 70. „Śpiew prosto z serca”
 71. Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny
 72. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 73. Informacje dla rolników utrzymujących świnie
 74. Obelisk z Kraczewa odnowiony
 75. Pierwsza sesja nowej VIII kadencji Rady Gminy Komarów-Osada
 76. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 272 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
 77. Dzień pracownika socjalnego
 78. Chwyć czerwoną nitkę, żeby nigdy nie zabrakło krwi!
 79. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 80. Ostrzeżenie meteorologiczne
 81. Transmisja obrad Rady Gminy Komarów-Osada
 82. „ŚWIADKOWIE CZASU” EDUKACJA HISTORYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
 83. Dzień Seniora 2018
 84. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 85. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Śniatyczach na podium powiatowego konkursu języka angielskiego
 86. RADOSNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
 87. Informacja o pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Komarów-Osada
 88. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 89. Ostrzeżenie meteorologiczne
 90. Planowane wyłączenia prądu
 91. Ostrzeżenie meteorologiczne
 92. Będzie wydawana żywność unijna
 93. Planowane wyłączenia prądu
 94. Serdecznie dziękuję wyborcom!
 95. Wybraliśmy naszych przedstawicieli
 96. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego
 97. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
 98. Nowy sprzęt ratowniczy dla Jednostek OSP
 99. Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie gruntów Wspólnoty wsi Śniatycze
 100. Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Śniatycze
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30