Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Transmisja obrad Rady Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 636

Stosownie do art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 2018 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), informujemy, że obrady Rady Gminy Komarów-Osada są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Nagrania obrad są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.komarowosada.bip.lubelskie.pl w zakładce Transmisja Online oraz na stronie internetowej gminy www.komarow.pl

„ŚWIADKOWIE CZASU” EDUKACJA HISTORYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 23

Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie prowadzi dalsze działania w ranach projektu "W poszukiwaniu siebie", środki na realizacje tego projektu jednostka OSP pozyskała z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W zajęciach dydaktycznych pod hasłem „Świadkowie Czasu” biorą udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z gminy Komarów-Osada. Jednym z realizowanych zadań są zajęcia dotyczące historii regionu,  prowadzone przez historyka- regionalistę Pana Roberta Kowalskiego. Działania realizowane w ramach projektu wprowadzają młodych ludzi w świat życia społeczności lokalnej, poszerzają wiedzę o regionie, zwyczajach we własnej rodzinie i najbliższym otoczeniu. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjnej nowatorskiej formie, dzieci wraz z prowadzącym oraz opiekunami biorą udział w pieszych wycieczkach  po okolicy podczas, których  poznają swoje miejsca zamieszkania dowiadują się ciekawych historii, a nawet poznają nie odkryte i nie poznane historie zakątków swoich miejscowości.

Czytaj więcej: „ŚWIADKOWIE CZASU” EDUKACJA HISTORYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dzień Seniora 2018

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 601

Siła i mądrość Wasza napędza wszystko …Dziękujemy!

To słowa wypowiedziane przez Panią Wójt, która podkreśliła ogromny potencjał, jaki stanowią seniorzy w naszej społeczności, ich doświadczenie i zasługi w pracy dla dobra i rozwoju naszej gminy. W imieniu organizatorów podziękowała licznie zebranym seniorom za to, że są dla nas ciągle inspiracją i wzorem, życzyła im długich lat życia w dobrym zdrowiu i radości.

Czytaj więcej: Dzień Seniora 2018

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Śniatyczach na podium powiatowego konkursu języka angielskiego

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 274

8 listopada 2018r. w Zespole Szkół w Krasnobrodzie odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Polsce w Języku Angielskim „What do you know about Poland?” zorganizowany pod honorowym patronatem burmistrza Krasnobrodu Pana Kazimierza Misztala. Szkołę Podstawową w Śniatyczach reprezentowało 3 uczniów: Krystian Jarmoła, Dawid Kozioł i Jakub Orkiszewski, którzy wykazali się wiedzą z różnych dziedzin: kultury i sztuki, historii, literatury, sportu, geografii, kuchni oraz innych ciekawostek o Polsce. Opiekunem konkursu był dyrektor szkoły Pani Renata Koper. W kategorii klas IV-VI, uczniowie uplasowali się na 2 miejscu. Cieszymy się, że mamy młodych ambasadorów, którzy potrafiliby za granicą opowiedzieć o naszym kraju. Gratulujemy uczniom sukcesu!

Czytaj więcej: Uczniowie Szkoły Podstawowej w Śniatyczach na podium powiatowego konkursu języka angielskiego

RADOSNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 687

W słoneczny niedzielny dzień przed Urzędem Gminy licznie zgromadzili się mieszkańcy, poczty sztandarowe szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i partii politycznych.

W marszowym brzmieniu Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej wszyscy przeszli do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny. Po Mszy w miejscach pamięci złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Czytaj więcej: RADOSNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 271

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, art. 39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 4, 5 a, 6, 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737)  Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu:

- Antoniówka numerem 232 o powierzchni 3,52 ha, cena wywoławcza 127.000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

- Antoniówka numerem 378 o powierzchni 0,58 ha, cena wywoławcza 20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Przedmiotowa działka jest w posiadaniu osoby trzeciej na podstawie umowy dzierżawy, która wygasa z dniem 31 maja 2019 roku.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1316341

Więcej artykułów…

 1. Planowane wyłączenia prądu
 2. Ostrzeżenie meteorologiczne
 3. Będzie wydawana żywność unijna
 4. Planowane wyłączenia prądu
 5. Serdecznie dziękuję wyborcom!
 6. Wybraliśmy naszych przedstawicieli
 7. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego
 8. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
 9. Nowy sprzęt ratowniczy dla Jednostek OSP
 10. Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie gruntów Wspólnoty wsi Śniatycze
 11. Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Śniatycze
 12. Wspólnota Gruntowa Wsi Śniatycze dla wszystkich mieszkańców Śniatycz
 13. Wybory samorządowe
 14. Decyzja Wojewody Lubelskiego dotycząca ustalenia działek stanowiących grunty Wspólnoty Gruntowej wsi Śniatycze
 15. Decyzja Wojewody Lubelskiego dotycząca Wspólnoty wsi Śniatycze
 16. Aktywni seniorzy w Gminie Komarów-Osada
 17. Sto Serduszek na Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
 18. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
 19. Dzień Edukacji Narodowej
 20. Izba Tradycji w Śniatyczach ma swoją stałą lokalizację
 21. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 22. Duże pieniądze na drogi
 23. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 24. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 25. Dotacja dla Ciebie na wymianę pieca i … .
 26. Nowy samochód dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
 27. Święto Pieczonego Ziemniaka
 28. Kroniki strażackie wyróżnione w Warszawie
 29. Program "Czyste Powietrze" – spotkanie informacyjne w dniu 08.10.2018 dotyczące możliwości otrzymania wsparcia
 30. Zapraszamy na Święto Pieczonego Ziemniaka
 31. Podziękowano Skarbnikowi Gminy za wieloletnią pracę
 32. Złote Gody 2018 – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 33. Informacja Komisarza Wyborczego Zamość I z dnia 25 września 2018 r. dotycząca terminu losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 34. RODO Klauzula informacyjna
 35. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji wyborczych
 36. Uczczono pamięć ofiar wojennych w Dubie
 37. Zarządzenie Nr 39/18 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 38. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie składu, miejsca, dni i godzin pełnienia dyżurów przez Wojewódzką Komisje Wyborczą w Lublinie
 39. Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie
 40. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących wznowienie pasa drogowego drogi gminnej nr 116078L
 41. Skutecznie dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców!
 42. Usuwamy azbest!
 43. Podziękowanie dla dowódcy płk. Marcina Maja
 44. Gminno-Parafialne Święto Plonów Komarów-Osada 2018
 45. Ostrzeżenie meteorologiczne
 46. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 47. Podpisano umowę na zakup sprzętu dla strażaków ochotników
 48. 98 Rocznica Bitwy pod Komarowem
 49. Zapraszamy na Gminno-Parafialne Święto Plonów
 50. Wesołe niedzielne popołudnie ze strażakami
 51. Rodzinny Piknik Strażacki w Antoniówce
 52. Ostrzeżenie meteorologiczne
 53. Krajobrazowy Szlak Rowerowy Gminy Komarów-Osada otwarty
 54. Ostrzeżenie meteorologiczne
 55. Zapraszamy na obchody 98 Rocznicy Bitwy pod Komarowem
 56. Zapraszamy na piknik turystyczny
 57. Zapraszamy do udziału w konkursie na "Najładniejszy Ogród Przydomowy w Gminie Komarów-Osada 2018 r."
 58. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 59. Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej realizuje projekt „Aktywność i Integracja na Ludowo”.
 60. Sołecka rywalizacja
 61. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło mapę żłobków i klubów dziecięcych
 62. Zatrudnianie pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych
 63. Zakończenie roku przedszkolnego
 64. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 65. Ostrzeżenie meteorologiczne
 66. Dni Komarowa
 67. Zostało opublikowane zapytanie ofertowe na wykonanie „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 68. Spotkania w Śniatyckiej Izbie Tradycji
 69. Obwieszczenie Starosty Zamojskiego
 70. Ostrzeżenie meteorologiczne
 71. Uwaga na barszcz Sosnowskiego!
 72. Ostrzeżenie meteorologiczne
 73. Poezja Pokoleń
 74. Dotyczy stosowania środków dezynfekcyjnych do zwalczania ASF
 75. Zawiadomienie
 76. Zawiadomienie
 77. Zapraszamy na "Komarowski Uśmiech Lata"
 78. Trwa konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika - III edycja
 79. Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Janówce Zachodniej obchodziło Jubileusz 5-lecia działalności
 80. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 81. Informacje dotyczące świadczeń w okresie zasiłkowym 2018/2019
 82. Ostrzeżenie IMGW – burze z gradem
 83. „Na zdrowie” Piknik Rodzinny
 84. Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 85. Rządowy program "Dobry Start" - 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów niezależnie od wysokości osiąganego dochodu
 86. ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
 87. Piknik Sołecki 2018
 88. Bezpłatne badania kolonoskopowe
 89. Zarządzenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów
 90. „Szkoły XXI wieku w Gminie Komarów-Osada”
 91. Wakacyjne impresje malarskie „Malowany Komarów”
 92. Mieszkańcy ze sportowym duchem
 93. Magiczna Noc Świętojańska w Gminie Komarów-Osada
 94. Izba tradycji przy OSP w Śniatyczach
 95. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych
 96. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 97. Gmina Komarów-Osada została objęta "strefą żółtą - obszar ochronny" w związku z wystapieniem afrykańskiego pomoru świń
 98. Ostrzeżenie meteorologiczne
 99. Przegląd Piosenki Dziecięcej u przedszkolaków w Zubowicach
 100. Pożarniczo – sportowe zmagania mieszkańców Gminy Komarów-Osada
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30