Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Fundusze na rozwój działalności gospodarczej dla MŚP

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 240

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje że Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą „Fundusze na rozwój działalności gospodarczej dla MŚP – przegląd możliwości wsparcia w 2019 r” w dniu 31 stycznia 2018 roku
Spotkanie informacyjne przeznaczone jest dla przedsiębiorców z sektora MŚP chcących rozwijać swoja firmę.
Więcej informacji i rejestracja pod adresem:
https://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-888-spotkanie_informacyjne_w_zamosciu_pt.html

Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 238

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje że Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu zaprasza na spotkanie informacyjne pod nazwą „Fundusze na rozpoczęcie działalności gospodarczej” w dniu 28 stycznia 2018 roku
Spotkanie informacyjne przeznaczone jest dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Więcej informacji i rejestracja pod adresem:
https://rpo.lubelskie.pl/wydarzenie-887-spotkanie_informacyjne_w_zamosciu_pt.html

Podziękowanie za długoletnią pracę Pani Alicji Wysłockiej

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 516

„Chociaż droga każdego człowieka jest inna,
zawsze istnieje  pewien punkt, w którym wszystkie się zbiegają”                           
                                                                                 Paulo Coelho

Pani Alicja Wysłocka podjęła decyzję o przejściu na emeryturę, dlatego w dniu 18 stycznia 2019 roku dziękowano jej za 42 lata 11 m-cy 13 dni pracy dla dobra mieszkańców naszej gminy.
Pani Alicja Wysłocka do pracy w Urzędzie Gminy Komarów-Osada została przyjęta 15 stycznia 1976 roku na stanowisko instruktora ds. budownictwa. Zajmowała się sprawami inwestycyjno- budowlanymi i gospodarki komunalnej gminy, czuwała nad prawidłowością realizowanych inwestycji i remontów.
Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński, Zastępca Wójta Gminy Stanisław Siek podziękowali Pani Alicji Wysłockiej za wieloletnia pracę  na rzecz środowiska lokalnego. Życzyli dużo dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, by czas wolny pozwolił na realizację planów i zamierzeń, które dotychczas nie mogły się ziścić bo „najpiękniejsze jest to, co przed nami, co nam przyjdzie dopiero przeżyć”. Do życzeń dołączyli się koleżanki i koledzy z pracy.
Pani Alicja Wysłocka podziękowała wszystkim za wieloletnią współpracę, za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę.

Czytaj więcej: Podziękowanie za długoletnią pracę Pani Alicji Wysłockiej

Sto lat niech żyją nam Babcie i Dziadkowie!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 324

 Wszystkim Babciom i Dziadkom z okazji ich święta
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności,
pogody ducha i uśmiechu na twarzy.
Życzymy Państwu, aby Wasze wnuki były dla Was
źródłem nieustannej radości, bezinteresownej miłości i życzliwości,
oraz powodem do dumy!      

         

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pałczyński

Wójt Gminy

Wiesława Sieńkowska

 

Więcej artykułów…

 1. Będzie wydawana żywność unijna
 2. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 3. Wyrazy głębokiego współczucia
 4. 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Komarów-Osada
 5. Rozmawiamy o bezpieczeństwie - Debata społeczna – porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ
 6. Komunikat dla rolników
 7. Ostrzeżenia meteorologiczne
 8. Zmiany w 2019 r. Karta Dużej Rodziny dla rodziców dzieci dorosłych!
 9. Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie terminu losowania kandydatów do składu komisji obwodowej Nr 8 z siedzibą w Świetlicy wiejskiej w Śniatyczach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada zarządz
 10. Nieodpłatna pomoc prawna
 11. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych
 12. Informacja o naborze członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert
 13. 27 Finał WOŚP w Gminie Komarów-Osada
 14. Informacja o terminie losowania numeracji list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
 15. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 16. 100 Urodziny Pana Bronisława Michaliny
 17. Wspólne kolędowanie
 18. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 19. Ostrzeżenie meteorologiczne
 20. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 21. Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 22. Ostrzeżenie meteorologiczne
 23. Pasja twórcza Seniorów
 24. Ostrzeżenie meteorologiczne
 25. Spotkanie opłatkowe w przedszkolu w Zubowicach
 26. Serdeczne życzenia dla Mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 27. Barwny kiermasz Bożonarodzeniowy 2018
 28. Ostrzeżenie meteorologiczne
 29. Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 12 grudnia 2018 r. dotyczące wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
 30. Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Przedszkolu
 31. Świąteczna paczka
 32. Świąteczne warsztaty dla Seniorów
 33. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Komarów-Osada w 2019 roku
 34. „Śpiew prosto z serca”
 35. Zapraszamy na Kiermasz Świąteczny
 36. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 37. Informacje dla rolników utrzymujących świnie
 38. Obelisk z Kraczewa odnowiony
 39. Pierwsza sesja nowej VIII kadencji Rady Gminy Komarów-Osada
 40. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 272 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Komarów-Osada
 41. Dzień pracownika socjalnego
 42. Chwyć czerwoną nitkę, żeby nigdy nie zabrakło krwi!
 43. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 44. Ostrzeżenie meteorologiczne
 45. Transmisja obrad Rady Gminy Komarów-Osada
 46. „ŚWIADKOWIE CZASU” EDUKACJA HISTORYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY
 47. Dzień Seniora 2018
 48. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 49. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Śniatyczach na podium powiatowego konkursu języka angielskiego
 50. RADOSNE OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
 51. Informacja o pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Komarów-Osada
 52. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 53. Ostrzeżenie meteorologiczne
 54. Planowane wyłączenia prądu
 55. Ostrzeżenie meteorologiczne
 56. Będzie wydawana żywność unijna
 57. Planowane wyłączenia prądu
 58. Serdecznie dziękuję wyborcom!
 59. Wybraliśmy naszych przedstawicieli
 60. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa lubelskiego
 61. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
 62. Nowy sprzęt ratowniczy dla Jednostek OSP
 63. Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie gruntów Wspólnoty wsi Śniatycze
 64. Postanowienie o sprostowaniu omyłki w decyzji Wojewody Lubelskiego uchylającej decyzję Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Śniatycze
 65. Wspólnota Gruntowa Wsi Śniatycze dla wszystkich mieszkańców Śniatycz
 66. Wybory samorządowe
 67. Decyzja Wojewody Lubelskiego dotycząca ustalenia działek stanowiących grunty Wspólnoty Gruntowej wsi Śniatycze
 68. Decyzja Wojewody Lubelskiego dotycząca Wspólnoty wsi Śniatycze
 69. Aktywni seniorzy w Gminie Komarów-Osada
 70. Sto Serduszek na Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości
 71. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
 72. Dzień Edukacji Narodowej
 73. Izba Tradycji w Śniatyczach ma swoją stałą lokalizację
 74. Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 75. Duże pieniądze na drogi
 76. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 77. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Komarów-Osada zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 78. Dotacja dla Ciebie na wymianę pieca i … .
 79. Nowy samochód dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
 80. Święto Pieczonego Ziemniaka
 81. Kroniki strażackie wyróżnione w Warszawie
 82. Program "Czyste Powietrze" – spotkanie informacyjne w dniu 08.10.2018 dotyczące możliwości otrzymania wsparcia
 83. Zapraszamy na Święto Pieczonego Ziemniaka
 84. Podziękowano Skarbnikowi Gminy za wieloletnią pracę
 85. Złote Gody 2018 – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 86. Informacja Komisarza Wyborczego Zamość I z dnia 25 września 2018 r. dotycząca terminu losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
 87. RODO Klauzula informacyjna
 88. Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji wyborczych
 89. Uczczono pamięć ofiar wojennych w Dubie
 90. Zarządzenie Nr 39/18 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 10 września 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 91. Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie składu, miejsca, dni i godzin pełnienia dyżurów przez Wojewódzką Komisje Wyborczą w Lublinie
 92. Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie
 93. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących wznowienie pasa drogowego drogi gminnej nr 116078L
 94. Skutecznie dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców!
 95. Usuwamy azbest!
 96. Podziękowanie dla dowódcy płk. Marcina Maja
 97. Gminno-Parafialne Święto Plonów Komarów-Osada 2018
 98. Ostrzeżenie meteorologiczne
 99. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 100. Podpisano umowę na zakup sprzętu dla strażaków ochotników
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30