Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Podziękowano Skarbnikowi Gminy za wieloletnią pracę

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 354

26 września 2018 roku podczas obrad sesji Rady Gminy Komarów-Osada Wójt Gminy, radni, sołtysi, pracownicy, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy podziękowali odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy  Pani Jadwidze Wróblewskiej.

Pani Jadwiga Wróblewska pracowała w Urzędzie Gminy Komarów-Osada przez 43 lata. Na stanowisko Skarbnika została powołana 1 października 1990 roku. Funkcję tę pełniła  nieprzerwanie przez 28 lat.

Pani Wójt Wiesława Sieńkowska w imieniu własnym, Przewodniczącego Rady Gminy  Jerzego Pałczyńskiego i całej społeczności gminnej złożyła najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią efektywną pracę, profesjonalizm, wzorowe, rzetelne wypełnianie obowiązków zawodowych, rozważne i odpowiedzialne zarządzanie finansami gminy, merytoryczne wsparcie realizowanych działań na rzecz mieszkańców, wszelką pomoc i owocną współpracę ze wszystkimi podmiotami Gminy, życzliwość i pozytywną energię wnoszoną w codziennych kontaktach.

Dziękując Pani Jadzi za wieloletnią współpracę wszyscy życzyli dobrego zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi ciekawymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd zamierzeń.

Pani Jadzia ze wzruszeniem podziękowała wszystkim za wspólną wieloletnią pracę, za życzenia i kwiaty.

Czytaj więcej: Podziękowano Skarbnikowi Gminy za wieloletnią pracę

Informacja Komisarza Wyborczego Zamość I z dnia 25 września 2018 r. dotycząca terminu losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 404

W dniu 27.09.2018 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

Czytaj więcej: Informacja Komisarza Wyborczego Zamość I z dnia 25 września 2018 r. dotycząca terminu losowania...

RODO Klauzula informacyjna

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 197

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pani Ewa Górna
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji wyborczych

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 289

Zgłoszenia przez pełnomocników wyborczych  lub osoby upoważnione kandydatów do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i ds. ustalenia wyników głosowania, w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. są przyjmowane w pokoju nr 2 w godzinach pracy urzędu gminy.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 21 września 2018r. o godz. 15:30.

Organem właściwym do powołania obwodowych komisji jest Komisarz Wyborczy w Zamościu I.

Uczczono pamięć ofiar wojennych w Dubie

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 680

Od wielu lat w trzecią niedzielę września na cmentarzu parafialnym w Dubie odprawiana jest uroczysta Msza św. w intencji pomordowanych i poległych w czasie II wojny światowej. Tę piękną uroczystość zainicjował Śp. Ks. Józef Tucki, miejscowy proboszcz wraz z Dyrektorami szkół w Dubie i Kotlicach. Delegacje złożyły biało czerwone wiązanki kwiatów i zapaliły symboliczne znicze.

 

Czytaj więcej: Uczczono pamięć ofiar wojennych w Dubie

Więcej artykułów…

 1. Harmonogram dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie
 2. Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych obejmujących wznowienie pasa drogowego drogi gminnej nr 116078L
 3. Skutecznie dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców!
 4. Usuwamy azbest!
 5. Podziękowanie dla dowódcy płk. Marcina Maja
 6. Gminno-Parafialne Święto Plonów Komarów-Osada 2018
 7. Ostrzeżenie meteorologiczne
 8. INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
 9. Podpisano umowę na zakup sprzętu dla strażaków ochotników
 10. 98 Rocznica Bitwy pod Komarowem
 11. Zapraszamy na Gminno-Parafialne Święto Plonów
 12. Wesołe niedzielne popołudnie ze strażakami
 13. Rodzinny Piknik Strażacki w Antoniówce
 14. Ostrzeżenie meteorologiczne
 15. Krajobrazowy Szlak Rowerowy Gminy Komarów-Osada otwarty
 16. Ostrzeżenie meteorologiczne
 17. Zapraszamy na obchody 98 Rocznicy Bitwy pod Komarowem
 18. Zapraszamy na piknik turystyczny
 19. Zapraszamy do udziału w konkursie na "Najładniejszy Ogród Przydomowy w Gminie Komarów-Osada 2018 r."
 20. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 21. Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej realizuje projekt „Aktywność i Integracja na Ludowo”.
 22. Sołecka rywalizacja
 23. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło mapę żłobków i klubów dziecięcych
 24. Zatrudnianie pracowników w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych
 25. Zakończenie roku przedszkolnego
 26. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 27. Ostrzeżenie meteorologiczne
 28. Dni Komarowa
 29. Zostało opublikowane zapytanie ofertowe na wykonanie „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 30. Spotkania w Śniatyckiej Izbie Tradycji
 31. Obwieszczenie Starosty Zamojskiego
 32. Ostrzeżenie meteorologiczne
 33. Uwaga na barszcz Sosnowskiego!
 34. Ostrzeżenie meteorologiczne
 35. Poezja Pokoleń
 36. Dotyczy stosowania środków dezynfekcyjnych do zwalczania ASF
 37. Zawiadomienie
 38. Zawiadomienie
 39. Zapraszamy na "Komarowski Uśmiech Lata"
 40. Trwa konkurs na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika - III edycja
 41. Centrum Integracji Społecznej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Janówce Zachodniej obchodziło Jubileusz 5-lecia działalności
 42. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 43. Informacje dotyczące świadczeń w okresie zasiłkowym 2018/2019
 44. Ostrzeżenie IMGW – burze z gradem
 45. „Na zdrowie” Piknik Rodzinny
 46. Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o odwołaniu przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości
 47. Rządowy program "Dobry Start" - 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów niezależnie od wysokości osiąganego dochodu
 48. ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
 49. Piknik Sołecki 2018
 50. Bezpłatne badania kolonoskopowe
 51. Zarządzenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów
 52. „Szkoły XXI wieku w Gminie Komarów-Osada”
 53. Wakacyjne impresje malarskie „Malowany Komarów”
 54. Mieszkańcy ze sportowym duchem
 55. Magiczna Noc Świętojańska w Gminie Komarów-Osada
 56. Izba tradycji przy OSP w Śniatyczach
 57. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjnych
 58. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 59. Gmina Komarów-Osada została objęta "strefą żółtą - obszar ochronny" w związku z wystapieniem afrykańskiego pomoru świń
 60. Ostrzeżenie meteorologiczne
 61. Przegląd Piosenki Dziecięcej u przedszkolaków w Zubowicach
 62. Pożarniczo – sportowe zmagania mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 63. Uwaga Rolnicy!!! Można zgłaszać straty w uprawach spowodowanych suszą
 64. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 65. Wakacyjne impresje malarskie "Malowany Komarów"
 66. Ostrzeżenie meteorologiczne
 67. ,,Dzień Rodziny” w Samorządowym Przedszkolu w Zubowicach
 68. Gminne zawody sportowo pożarnicze grupy A
 69. Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie- Osadzie rozpoczęła realizację projektu „W poszukiwaniu siebie”
 70. Informacja o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy Komarów-Osada
 71. Prognoza niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
 72. Promujemy zdrowy styl życia
 73. Zapraszamy pasjonatów czynnego wypoczynku do udziału w Gminnym Święcie Sportu
 74. Debata społeczna – porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ
 75. Matka – to słowo, które oznacza miłość
 76. Ankietowe Badania Rolne
 77. Serdeczne życzenia z okazji Dnia Matki
 78. 27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
 79. Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „100 lat Polski Niepodległej”
 80. Gminny Dzień Strażaka połączony z 60-leciem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadłubiskach
 81. Akcja Cała Gmina Biega 2018
 82. Ostrzeżenie o burzach z gradem
 83. Ostrzeżenie o burzach z gradem
 84. Trening mieszkaniowy – drogą ku samodzielności
 85. „POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych
 86. Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu
 87. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
 88. Uroczyste obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 89. Spotkanie historyczne „Byliśmy w transportach Dzieci Zamojszczyzny”
 90. BEZPŁATNE BADANIA USG DLA KOBIET
 91. Odbyły sie bezpłatne badania mammograficzne
 92. Zapisy do Samorządowego Przedszkola w Zubowicach
 93. Przedszkolaki powitały wiosnę
 94. Źródliskowe torfowisko kopułowe Śniatycze/Komarów – unikalny w skali europejskiej obiekt przyrodniczy
 95. Warsztaty kulinarne w Samorządowym Przedszkolu
 96. Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny
 97. APEL O POMOC DLA RODZINY POSZKODOWANEJ W WYNIKU POŻARU DOMU
 98. Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada o uchyleniu decyzji z dnia 19 grudnia 2017 r., znak GKN.6824.2.536.2016 Starosty Zamojskiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Antoniówka
 99. A wszystko z myślą o kobietach ...
 100. „Festiwal smaków” w Komarowie-Osadzie
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30