Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 641

Czternaście par małżeńskich z gminy Komarów-Osada świętowało w piątek 8 września 2017 roku Złote Gody,  jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie odbyło się spotkanie z dostojnymi Jubilatami.

Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonali Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska i Zastępca Wójta Gminy Stanisław Siek. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Nie zabrakło również symbolicznego toastu i poczęstunku. Uroczystość swoimi występami uświetniła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie oraz Klub Seniora „Legenda” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie.

Czytaj więcej: Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Będą wydawane paczki żywnościowe

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 391

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa CIS informuje, że w ramach umowy z Bankiem Żywności w Lublinie w sprawie nieodpłatnego przekazania artykułów spożywczych będzie wydawać  żywność unijną w dniach:  

od  11 września  do 14 września  2017 r.   w godzinach 16:00 – 18:00, w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej 23.

Uroczyste otwarcie przedszkola

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 686

Data 4 września 2017 roku wpisała się na stałe w historii naszej gminy. Tego dnia odbyła się wyjątkowa uroczystość – OTWARCIE PIERWSZEGO W GMINIE PRZEDSZKOLA, które powstało dzięki środkom pozyskanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w wysokości 846 965,08 zł oraz zaangażowania środków własnych gminy w wysokości 149 463,72 zł.

W tym ważnym dla nas dniu swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Zamojski Pan Henryk Matej, Radni Gminy Komarów-Osada, Proboszcz Parafii w Zubowicach, dyrektorzy gminnych jednostek samorządowych, sołtysi, oraz najważniejsi: dzieci wraz z rodzicami.

Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie przedszkola

Dożynki gminno-parafialne - święto ludzi utrudzonych pracą na roli, pracą, której dziełem jest nasz chleb powszedni

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 750

Dożynki - to czas dziękowania Panu Bogu za plony i dary ziemi, a rolnikom czas oddania hołdu za miłość do ziemi i podziękowań za trud ich ciężkiej pracy.

Dożynki gminno-parafialne rozpoczęła msza święta dziękczynna odprawiona przez księdza proboszcza Franciszka Nieckarza.

Wójt gminy w swoim przemówieniu dziękowała rolnikom za całoroczny trud i wysiłek włożony w pracę na roli. Życzyła rolnikom, by problemy dotyczące wsi zostały jak najszybciej rozwiązane, aby rolnicy za swoje plony- owoce ciężkiej pracy otrzymywali godziwą zapłatę. Wyraziła wdzięczność tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wzrostu dobra wspólnego, dziękowała za dotychczasowe zaangażowanie, troskę o ład i piękno tego „swojego” i tego „wspólnego”. Prosiła o współpracę we wspólnym budowaniu pozytywnego wizerunku gminy.

W czasie uroczystej Mszy Świętej, w intencji rolników z całej gminy, złożono chleb – symbol ciężkiej pracy rolnika, wpleciony w życie człowieka od wieków, darzony wielkim szacunkiem. Jako pierwsi chleb złożyli starostowie dożynek, Państwo Alicja i Dariusz Panasowie, a następnie przedstawiciele poszczególnych sołectw: Antoniówka, Dub, Huta Komarów, Janówka Wschodnia i Zachodnia, Komarów-Osada, Kadłubiska, Komarów-Wieś, Księżostany i Księżostany-Kolonia, Krzywystok i Krzywystok-Kolonia, Ruszczyzna, Sosnowa-Dębowa i Kraczew, Śniatycze, Komarów Górny, Komarów—Dolny,  Tomaszówka, Wolica Brzozowa, Wolica Brzozowa-Kolonia,  Wolica Śniatycka,  Zubowice i Zubowice Kolonia oraz Klub Seniora „Legenda”.

Następnie w tradycyjnym, barwnym korowodzie prowadzonym przez Wielopokoleniową Orkiestrę Dętą i Starostów uczestnicy dożynek przeszli do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie, gdzie odbyła się dalsza część dożynek oraz kiermasz „To i Owo na Ludowo” współfinansowany przez Powiat Zamojski.

Czytaj więcej: Dożynki gminno-parafialne - święto ludzi utrudzonych pracą na roli, pracą, której dziełem jest...

Działać dla dobra mieszkańców - rozmowa z Wiesławą Sieńkowską, Wójtem Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 284

W załączeniu publikujemy artykuł - rozmowa z Wiesławą Sieńkowską, Wójtem Gminy Komarów-Osada, który ukazał się na łamach czasopisma Panorama Lubelska wydanie sierpień 2017.

Treść artykułu dostępna jest również pod adresem: http://www.panoramalubelska.pl/wiadomosci/562,komarow-osada-dzialac-dla-dobra-mieszkancow

Komunikat dotyczący utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 175

Na prośbę Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Lublinie publikujemy komunikat dotyczący utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które dniem 1.09.2017 r. przestają istnieć.

Poznaj historię, która zmieniła losy ludzkości. Obudź w sobie dumę do Polskości!

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 671

Pielęgnujemy pamięć o zwycięskiej bitwie pod Komarowem, bo to ważna lekcja historii dla młodego pokolenia, które należy uczyć historii na podstawie naszych wielkich zwycięstw. W minioną niedzielę przywróciliśmy naszej pamięci największą bitwę kawaleryjską, stoczoną pod Komarowem podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, bo uważamy, że kultywowanie pamięci o wydarzeniach sprzed 97 laty to nasz patriotyczny obowiązek a zarazem wyraz narodowej dumy ze zwycięstwa, które miało istotny wpływ na tryumf w Bitwie Warszawskiej i dalszy przebieg wojny polsko-bolszewickiej.

Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Czytaj więcej: Poznaj historię, która zmieniła losy ludzkości. Obudź w sobie dumę do Polskości!

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Dub, oznaczonej numerem działki 203/3 o pow. 0,9834 ha

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 237
Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) w związku z § 6 ust. 1, 7 § 25 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza ROKOWANIA  po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż:
 1. Nieruchomości położonej w obrębie Dub, oznaczonej numerem działki 203/3 o pow. 0,9834 ha, cena wywoławcza 23.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100).
 2. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Komarów-Osada na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku znak GN-Z.7510.1.89.2013.MG.
 3. Cena nieruchomości, którą będzie zobowiązany zapłacić nabywca zostanie ustalona w wysokości uzyskanej  w wyniku rokowań i wymagalna będzie w terminie do zawarcia aktu notarialnego.  
 4. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Komarów-Osada Nr X/64/2003 z dnia 5 grudnia 2003 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z 2004r. Nr 16, poz. 483  ze zmianami z przeznaczeniem pod tereny upraw rolnych.
 5. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży.
 6. Przeniesienie własności nieruchomości nastąpi w formie aktu notarialnego i przy przenoszeniu prawa własności mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2052 z późn. zm.).
 7. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i  jest wolna od zobowiązań.
 8. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości został przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2017 roku, drugi przetarg w dniu 07 lipca 2017 roku. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 9. Aby wziąć udział w rokowaniach należy w terminie do 03 października 2017 roku wpłacić zaliczkę w wysokości 4.600,00 zł (słownie: cztery tysięcy sześćset złotych) na konto Urzędu Gminy Komarów-Osada w PBS Zamość o/Komarów Nr 28 9644 0007 2001 0050 0539 0001 (w tytule wpłaty należy wpisać dane uczestnika rokowań oraz numer i obręb działki, której wpłata dotyczy). Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został ustalony nabywcą nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań w sposób wskazany przez uczestnika rokowań.
 10. Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 06 października 2017 roku. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, przy ul. Rynek 15, w sali nr 9

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1191214

Więcej artykułów…

 1. Informacja o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 2. Zakończyły się półkolonie letnie w ramach projektu "Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej"
 3. Od 1 września będą przyjmowane wnioski na stypendia szkolne dla uczniów
 4. Zaproszenie do udziału w I edycji konkursu dla mieszkańców woj. lubelskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubelskim”
 5. Konkurs fotograficzny "Pocztówka z Ziemi Zamojskiej"
 6. Szlakami gry terenowej „Granie w zaczytanie”
 7. Paczki żywnościowe
 8. Pasje Pana Adama Wawrzonka
 9. Piknik Rodzinny „Komarowski Uśmiech Lata”
 10. Nasze sukcesy
 11. Ważne informacje dla osób pobierających świadczenie 500+, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 12. Ważne dla mieszkańców!
 13. Zaproszenie do udziału w XVIII Biegu Sobiborskim
 14. Zaproszenie na uroczyste obchody 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
 15. Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającej na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"
 16. Piknik Rodzinny „Komarowski Uśmiech Lata”
 17. Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku od 50 do 69 lat
 18. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 19. Uwaga na barszcz Sosnowskiego!
 20. PIKNIK CZYTELNICZY „Z KSIĄŻKĄ W TLE”
 21. Mobilny Punkt Informacyjny w Komarowie-Osadzie
 22. WIDZISZ - REAGUJ
 23. Bezpłatne badanie mammograficzne
 24. Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora
 25. Nowe nawierzchnie asfaltowe na drogach powiatowych na terenie naszej gminy
 26. Dobra informacja dla mieszkańców Swaryczowa, Tuczap, Duba i Tomaszówki
 27. Planowane wyłączenia prądu
 28. Niezwykła integracja mieszkańców Gminy Komarów-Osada
 29. Gmina na Igrzyskach w Krasnobrodzie
 30. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017
 31. Badanie Wzroku i Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego
 32. Zapraszamy do udziału w spotkaniu dotyczącym opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023
 33. Weź udział w IV Gminnych Mistrzostwach Grillowania i zdobądź tytuł Mistrza Grillowania.
 34. Zawody sportowo pożarnicze MDP już za nami
 35. Umowa już podpisana
 36. Gminne Święto Sportu
 37. Dzień Matki 2017
 38. Dyplom Uznania dla Wójta Gminy Komarów-Osada
 39. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Pocztówka z Ziemi Zamojskiej”
 40. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu
 41. OGŁOSZENIE
 42. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH
 43. Pani Kamila Skroban – kobieta z pasją
 44. Biegamy dla zdrowia
 45. Darmowa pomoc prawna
 46. Zapraszamy do udziału w akcji Polska Biega
 47. Informacja o spadku temperatur!
 48. Obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 49. W Gminie Komarów-Osada startuje projekt „Strefa 60+”
 50. 100 lat Pani Janiny Gmitruk vel Dmitruk
 51. Zniesiono zakaz wypuszczania kur z kurników
 52. Darmowa Pomoc Prawna
 53. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 54. Zdobądź aż 36 000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie firmy!
 55. Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+
 56. Komunikat
 57. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY
 58. Komunikat w sprawie pomocy producentom mleka i świń
 59. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży
 60. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 61. Szkolenie dla rolników!
 62. Ogólnopolska zbiórka krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych pn. „spoKREWnieni służbą”
 63. Gimnazjalni Matematyczni Geniusze
 64. 8 Marca Międzynarodowy Dzień Kobiet = Równouprawnienie
 65. Spotkanie Zarządu Gminnego ZOSP RP
 66. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 67. Będą wydawane paczki żywnościowe
 68. AZBEST 2017
 69. Pomysł + dotacja - sukces na rynku pracy!
 70. Otwarto Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny z Rehabilitacją w Komarowie-Osadzie
 71. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000
 72. Zapraszamy do współtworzenia projektu "Moje dziedzictwo"
 73. Bartek Zarębski - poszukujący fotograf
 74. Odbył się Gminny Przegląd Zespołów Kolędniczych
 75. Dawcy Krwi - Dawcami Życia
 76. Preferencyjna pożyczka na instalację odnawialnych źródeł energii
 77. Memoriał Mariana Cecha
 78. Zebrania strażackie – zakończono
 79. Bezpłatne porady prawne
 80. Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada
 81. Memoriał Mariana Cecha Narciarski Piknik Rekreacyjny Komarów-Osada 29 stycznia 2017
 82. Rozstrzygnięto konkurs na realizację w 2017 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 83. Będą prowadzone statystyczne badania rolnicze
 84. 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 85. Strzelcy manewrują...
 86. Druhowie strażacy uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo-opłatkowym
 87. Program na Ferie Zimowe z Domem Kultury w Komarowie-Osadzie
 88. Wywiad z Wójtem Gminy Komarów-Osada Wiesławą Sieńkowską
 89. Z kolędą w Śniatyczach
 90. 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 91. Zmiana zasad wycinki drzew
 92. Razem po dotacje
 93. Na terenie gminy Komarów-Osada odbędzie się trening praktyczny organizacji proobronnych
 94. Warsztaty plastyczne i konkurs bożonarodzeniowy
 95. Zasłużeni dla Gminy Komarów-Osada
 96. Wyrazy wdzięczności i serdeczne podziękowania
 97. Uroki zimy w gminie
 98. 100 lat Pani Jadwigi Leszczyńskiej
 99. Radosne spotkanie ze świętym Mikołajem
 100. XIV Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych - Komarów 2016
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30