Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Dzień Matki

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 1915

27.05.2010 r. „Dzień Matki jest raz w roku, szczęśliwy i pełen uroku” - pod takim hasłem swoje święto obchodziły Mamy z Gminy Komarów – Osada w Powiecie Zamojskim.

Czytaj więcej: Dzień Matki

Puchar Ziemii Zamojskiej i Memoriał Mariana Cecha

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 3512

Iście olimpijskie zmagania miały miejsce w Komarowie-Osadzie podczas Pucharu Ziemi Zamojskiej i Memoriału Mariana Cecha. Patronat nad zawodami objął Starosta Powiatu Zamojskiego Pan Henryk Matej. 21 lutego 2010 roku przyjechali do Komarowa, by walczyć o miejsca medalowe miłośnicy narciarstwa biegowego z Tomaszowa Lub, Zamościa, Komarowa, Zubowic, Łosica, Suśca i Wólki Łosinieckiej. W zmaganiach sportowych wzięło udział 87 zawodników startujących w 7 kategoriach wiekowych z podziałem na dziewczęta i chłopców. Duże słowa uznania należą się seniorkom i seniorom, którzy licznie stawili się na linii startu i w pięknym stylu Justyny Kowalczyk pokonali odpowiednio 5.000 i 10.000 m. 

Czytaj więcej: Puchar Ziemii Zamojskiej i Memoriał Mariana Cecha

Ogłoszenie o konkursie ofert

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 15584

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXIII/196/09Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2010” oraz Zarządzenia Nr 2/09 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 18 stycznia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 r. zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada oraz w zakresie oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i  sportu oraz zadań z zakresu oświaty i wychowania – dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Komarów-Osada oraz opieka w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie ofert

Pomagać niepełnosprawnym

 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 2393

Osoby niepełnosprawne z gminy Komarów Osada i ich rodziny mogą liczyć na jeszcze bardziej skuteczną pomoc Stowarzyszenia „W Dobrej Wierze” z Wolicy Brzozowej. Członkowie organizacji przez 8 miesięcy zdobywali umiejętności, które teraz chcą wykorzystywać.

Czytaj więcej: Pomagać niepełnosprawnym
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30