Uwaga rolnicy!

utworzone przez | 25 lipca 2023 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że System Monitoringu Suszy Rolniczej wykazał deficyt wody w uprawach zbóż jarych na terenie gminy Komarów-Osada. Rolnicy, którzy mają straty spowodowane deficytem wodnym, mogą od 21 lipca 2023 r. zgłaszać straty za pomocą aplikacji suszowej „Zgłoś szkodę rolniczą 2023” dostępną pod linkiem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign .

Zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej na terenie Gminy Komarów-Osada według III okresu raportowania (tj. 11.04.-10.06.2023r.)  zagrożenie wystąpienia suszy odnotowano na I kategorii gleby (gleba bardzo podatna na suszę – oznaczona na mapie kolorem żółtym) w uprawach zbóż jarych.

Link do wykazu: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0620032/

Link ma mapy kategorii glebowych: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Ponadto informuję, o możliwości dodatkowego szacowania strat spowodowanych suszą przez komisję. Szacowanie to odbywa się na wniosek rolnika tak jak w przypadku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w terminie umożliwiającym ich szacowanie.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                               /-/ Wiesława Sieńkowska

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content