Uwaga rolnicy!

utworzone przez | 25 lipca 2023 | Aktualności

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że System Monitoringu Suszy Rolniczej wykazał deficyt wody w uprawach zbóż jarych na terenie gminy Komarów-Osada. Rolnicy, którzy mają straty spowodowane deficytem wodnym, mogą od 21 lipca 2023 r. zgłaszać straty za pomocą aplikacji suszowej „Zgłoś szkodę rolniczą 2023” dostępną pod linkiem:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign .

Zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej na terenie Gminy Komarów-Osada według III okresu raportowania (tj. 11.04.-10.06.2023r.)  zagrożenie wystąpienia suszy odnotowano na I kategorii gleby (gleba bardzo podatna na suszę – oznaczona na mapie kolorem żółtym) w uprawach zbóż jarych.

Link do wykazu: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0620032/

Link ma mapy kategorii glebowych: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Ponadto informuję, o możliwości dodatkowego szacowania strat spowodowanych suszą przez komisję. Szacowanie to odbywa się na wniosek rolnika tak jak w przypadku pozostałych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w terminie umożliwiającym ich szacowanie.

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                               /-/ Wiesława Sieńkowska

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content