10- Lecie istnienia Centrum Integracji Społecznej

utworzone przez | 25 lipca 2023 | Aktualności

20 lipca w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia powstania CIS.

Pani Kierownik CIS Beata Pietras-Rudy powitała zaproszonych gości i przedstawiła osiągnięcia jednostki na przełomie minionych 10 lat. CIS został utworzony w 2013 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne związane z wysokim bezrobociem w naszej gminie.

W sześciu warsztatach 30 uczestników bierze udział w zajęciach tematycznych związanych z nabyciem umiejętności potrzebnych do znalezienia zatrudnienia na rynku pracy.

Wielu uczestników podczas realizacji Programu Zatrudnienia Socjalnego ukończyło kursy, które pozwoliły im uwierzyć w siebie, podnieść kwalifikacje i stworzyło lepsze warunki zatrudnienia.

W ramach reintegracji społeczno-zawodowej przez okres 10 lat w zajęciach uczestniczyło 228 osób, 50 osób usamodzielniło się, a 6 osób osiągnęło wiek emerytalny.

Na co dzień uczestnicy wykonują prace zlecone przez gminę, a także przez zleceniodawców indywidualnych. Wykonują prace koparko-ładowarką, usługi remontowo-budowlane, malowanie mieszkań, pielęgnację zieleni, koszenie trawy, cięcie i rąbanie drewna, świadczą usługi opiekuńcze dla osób prywatnych. Uczestnicy sprawują opiekę nad dziećmi w autobusach szkolnych.   

Dużą popularnością i uznaniem cieszą się usługi cateringowe, zamawiane są wyroby kulinarne i przetwory, a także imprezy okolicznościowe (chrzciny, komunie, rocznice itp.).

Następnie głos zabrała Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska, która podkreśliła, że wszystko co wydarzyło się w ciągu tych 10 lat było z myślą o ludziach i w trosce o osoby bezrobotne dotknięte różnymi problemami społecznymi. Zaakcentowała, że CIS jest oazą otwartości, akceptacji i wsparcia ponieważ zmienia życie ludzi na lepsze dając im nadzieję i perspektywę na lepszą przyszłość. Pogratulowała sukcesu uczestnikom, pani kierownik, instruktorom i pracownikom biura. Dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania CIS. Zaproszeni goście gratulowali aktywnej działalności CIS i w ciepłych słowach docenili osiągnięcia.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

– Wojewodę Lubelskiego reprezentował Pan Jacek Stefański- Kierownik Oddziału Informatyki i Obsługi Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Zamościu,

– Marszałka Województwa reprezentowała Małgorzata Romanko- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie,

– Pan Marian Hawrylak- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu,

– Pani Marta Szmołda- Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Delegatura w Zamościu,

– Pani Barbara Sadowska i Pani Dagmara Szlandrowicz z Fundacji Pomocy Wzajemnej ’’Barka’’ w Poznaniu,

– Ksiądz Franciszek Nieckarz – Proboszcz Parafii w Komarowie,

– Pan Dariusz Szykuła- Wójt Gminy Adamów,

– Pan Jerzy Pałczyński- Przewodniczący Rady Gminy wraz z radnymi,

– Kierownicy CIS

  • Pani Magdalena Drożdż z Jacni,
  • Pani Ewelina Gajak z Nielisza,

– Pani Iwona Pełypyszyn- Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie wraz z pracownikami,

– Pani Marzanna Mikuła- Kierownik GOPS w Komarowie-Osadzie wraz z pracownikami,

– Pani Ewelina Dołba- wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie,

– Pani Anna Powroźnik- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Antoniówce,

– Pani Anna Koszel- Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach,

– Pan Józef Pawliszak- były Kierownik CIS w Komarowie-Osadzie,

– Pracownicy i uczestnicy Centrum, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi, Przewodniczące KGW, druhowie OSP, mieszkańcy Janówki,

– Pan Janusz Bogatko w wykonaniu, którego usłyszeliśmy regionalne utwory,

– Pani Urszula Pakuła, która prowadziła uroczystość.

W podziękowaniu za wsparcie przy tworzeniu i funkcjonowaniu CIS uczestnicy dla zacnych gości przygotowali jubileuszowy tort, który został pokrojony i rozczęstowany wśród obecnych na uroczystości.   

Życzymy kolejnych lat prężnego i dynamicznego rozwoju.

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości.  

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content