Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

utworzone przez | 7 września 2023 | Aktualności, Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości treść przekazanego Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 września 2023 r., znak WOOŚ.420.10.2023.LP, którym zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Skarbu Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKiA Oddział w Lublinie działając przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fragmentów infrastruktury związanej z budową drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne odcinek realizacyjny nr 6: węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe”.

Pełna treść Obwieszczenia w sprawie dostępna jest pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&action=details&document_id=1924974

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content