Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie

utworzone przez | 7 września 2023 | Aktualności, Ogłoszenia

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości treść przekazanego Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 6 września 2023 r., znak WOOŚ.420.10.2023.LP, którym zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Skarbu Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez GDDKiA Oddział w Lublinie działając przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fragmentów infrastruktury związanej z budową drogi ekspresowej S17 Piaski-Hrebenne odcinek realizacyjny nr 6: węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe”.

Pełna treść Obwieszczenia w sprawie dostępna jest pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&action=details&document_id=1924974

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content