INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

utworzone przez | 7 maja 2024 | INFORMACJE I KOMUNIKATY

Sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania opryskiwacze, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie poprzez przesłanie pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: dorit-lublin@piorin.gov.pl lub zgłosić bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin .

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content