Dzień Ziemi w przedszkolu

utworzone przez | 28 kwietnia 2023 | Aktualności ze szkół

W piątek 21 kwietnia dzieci z Samorządowego Przedszkola w Komarowie- Osadzie z siedzibą w Zubowicach wzięły udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątamy dla Polski”. Celem akcji była nie tylko troska o środowisko naturalne w  najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Z dużym zaangażowaniem dzieci sprzątały teren przylegający do przedszkola. W poniedziałek – w drugim dniu obchodów odbyły się gry i zabawy ekologiczne. Dzieci ubrane w kolory Ziemi (niebieski i zielony) rozmawiały o potrzebie segregacji odpadów, procesie i znaczeniu recyklingu,  o znaczeniu  postaw ekologicznych w życiu codziennym. Wykonały piękne prace plastyczne oraz przedstawiły krótką część artystyczną. Zwieńczeniem tych działań jest zbiórka odpadów pod hasłem ,, Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” we współpracy z biurem Green Office Polska, która potrwa do 10 maja.

Zapraszamy zainteresowanych do włączenia się w zbiórkę elektrośmieci.

Dzień Ziemi to jeden z wielu realizowanych projektów w przedszkolu, które dostarczają dzieciom wiele radości i zadowolenia.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content