Informacja o wyborze partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027

utworzone przez | 28 kwietnia 2023 | Aktualności

Gmina Komarów-Osada jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Priorytet 10 Lepsza Edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne działając w oparciu o art. 39 ust. 2 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) informuje o wyborze partnera do projektu w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne .

W wymaganym terminie złożono jedną ofertę.

Na partnera projektu została wybrana:  Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie, ul. Fabryczna 3 lok 3, 20-301 Lublin

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.
Skip to content