Zawiadomienie o konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2024 rok”

utworzone przez | 31 stycznia 2024 | INFORMACJE I KOMUNIKATY

Komarów-Osada, 2024.01.31

OŚR.6140.2.2024

Zawiadomienie

o konsultacjach projektu

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2024 rok”

Stosownie do art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  ochronie  zwierząt (Dz.U. z 2023 r., poz. 1580 ze zm.), Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze Gminy Komarów-Osada do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2024 rok”.

Opinie o programie można składać pisemnie, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.30 do 15.30 ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@komarow.pl .

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 11a ust. 8 przytoczonej na wstępie ustawy, wydanie opinii o projekcie niniejszego programu następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu programu, t.j. do dnia 21 lutego 2024 roku. Niewydanie opinii w tym terminie uznaje się za akceptację programu.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komarów-Osada pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96 na stronie internetowej pod adresem www.komarow.pl oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada.

Data podania do publicznej wiadomości 31.01.2024 r.

z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

/-/  Stanisław Siek

Załączniki

Zawiadomienie o konsultacjach

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komarów-Osada na 2024 rok”

Formularz konsultacji projektu

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content