OD 2024 r. JEST NOWE ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE, KTÓRE WYPŁACA ZUS

utworzone przez | 1 lutego 2024 | Aktualności

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które weszło w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Przyznanie świadczenia będzie zależne od określonego poziomu potrzeby wsparcia, bez względu na dochód (brak kryterium dochodowego).                 

Świadczenie wspierające będzie wprowadzane w trzech etapach począwszy od 1 stycznia 2024 roku, a skończywszy na finalnym jego wdrożeniu, które nastąpi 1 stycznia 2026 roku. Oznacza to, że osoby
z niepełnosprawnościami – w zależności od przyznanej im liczby punktów oceny potrzeby wsparcia – będą uzyskiwać prawo do świadczenia wspierającego w kolejnych latach. W pierwszej kolejności obejmie ono osoby o najwyższym poziomie potrzeby wsparcia.

Jak wnioskować o świadczenie?

1. Pierwszym krokiem jest uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Wniosek o wydanie takiej decyzji można złożyć do:

  • wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności lub
  • powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W formie elektronicznej – za pomocą systemu PIU EMP@TIA lub w formie papierowej.

2. Drugi krok – po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia – to złożenie wniosku o świadczenie wspierające.

Wniosek o świadczenie wspierające należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • platformę PUE ZUS,
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mrpips.gov.pl,
  • bankowość elektroniczną.

Osoby ubiegające się o świadczenie wspierające będą mogły w siedzibie lub oddziałach ZUS uzyskać pomoc zarówno w założeniu profilu na PUE ZUS, jak i w wypełnieniu i wysłaniu wniosku przez Internet.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Komarowie-Osadzie,
Marzanna Mikuła

Święto Rodziny  u przedszkolaków w Zubowicach

,,Mama, Tata i Ja” - to najczęściej przedstawiany przez dzieci obraz Rodziny.  W naszym przedszkolu od kilku lat organizujemy spotkanie piknikowe dla członków rodzin naszych przedszkolaków, by celebrować tak naprawdę aż trzy okazje: Święto Mamy, Święto Taty i...

Warsztaty florystyczne

W Samorządowym Domu Kultury, w ramach Treningu Pamięci, odbyły się kolejne warsztaty florystyczne dla seniorów. Warsztaty prowadziła Pani Justyna Kwika. Uczestnicy tworzyły piękne bukiety, śmiało puszczając wodze kreatywności i fantazji. Powstałe kompozycje czarowały...

Specjalistyczna odzież ochronna dla OSP Śniatycze

Informujemy, że zgodnie z umową nr LWOSP/376/2024 z dnia 18 marca 2024 r. o realizację zadania publicznego dofinansowanego z Budżetu Województwa Lubelskiego, OSP Śniatycze zakupiła 2 kpl. specjalistycznej odzieży ochronnej, w tym: ubrania ochronne, buty, rękawice i...
Skip to content