Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązujące od 1 lipca 2013 r.

utworzone przez | 27 czerwca 2013 | Ogłoszenia

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Komarów-Osada obejmuje zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z zapisami art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) w zamian za uiszczaną na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawcą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Komarów-Osada wybranym w drodze przetargu jest firma ECLER Wywóz nieczystości Dariusz Gałan, Łaszczówka ul. Promienna 19, 22-600 Tomaszów Lubelski.

W załączeniu informacja dotycząca zasad zbiórki odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Komarów-Osada od 1 lipca 2013 roku wraz z informacją o nr konta na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nowy_system.pdf 

Strażacy z Gminy Komarów-Osada na pielgrzymce w Krasnobrodzie

W niedzielę 24 września 2023 roku druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnejz jednostek: Komarów-Osada, Śniatycze, Dub, Ruszczyzna uczestniczyli w XVI pielgrzymce diecezjalnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie. Pomimo deszczowej aury na spotkanie licznie...

Kronikarze OSP w Kraśniku

W dniu 22 września 2023 roku w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku odbyły się warsztaty kronikarskie dla kronikarzy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa lubelskiego. Podczas...

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 26 września 2023 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Komarów Osada o numerze 591/6...

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.
Skip to content