Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obowiązujące od 1 lipca 2013 r.

utworzone przez | 27 czerwca 2013 | Ogłoszenia

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Komarów-Osada obejmuje zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z zapisami art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, ze zm.) w zamian za uiszczaną na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonawcą usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Komarów-Osada wybranym w drodze przetargu jest firma ECLER Wywóz nieczystości Dariusz Gałan, Łaszczówka ul. Promienna 19, 22-600 Tomaszów Lubelski.

W załączeniu informacja dotycząca zasad zbiórki odpadów komunalnych obowiązujące na terenie Gminy Komarów-Osada od 1 lipca 2013 roku wraz z informacją o nr konta na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

nowy_system.pdf 

Nie dla czadu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje jak reagować na zagrożenie czadem. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami. Czym jest czad? Czad - tlenek węgla (CO) to silnie trujący, bezbarwny, bezwonny i niedrażniący gaz. Ma nieco mniejszą gęstość niż powietrze,...

Działania oszczędnościowe Gminy

Gmina Komarów-Osada, podobnie jak inne samorządy w całej Polsce, mierzy się z ogromnym wzrostem wydatków bieżących, co spowodowane jest m.in. spadkiem dochodów bieżących w zakresie PIT, wzrostem cen energii i gazu oraz wysoką inflacją. Ponadto z dniem 17 października...

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników „Zasad ochrony...

Warsztaty w ramach projektu Moje Miejsce na Ziemi Zamojskiej

Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska zaprasza mieszkańców gminy Komarów-Osada do udziału w warsztatach eko – 29 listopada. W związku z otrzymanym dofinansowaniem, które Stowarzyszenie LGD Ziemia Zamojska pozyskało z Fundacji ORLEN w ramach programu Moje Miejsce na...
Skip to content