Informacja dotycząca obowiązku meldunkowego

utworzone przez | 21 czerwca 2013 | Ogłoszenia

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2012 r weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1407) oraz dwa rozporządzenia :

  • w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencje ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL ,
  • w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

W związku z powyższym informujemy, że przedmiotowa ustawa umożliwia jednocześnie zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu. Wystarczy tylko wizyta w urzędzie w którym nastąpi zameldowanie. Akty wykonawcze do ww. ustawy określają sposób postępowania w tej procedurze osób wykonujących obowiązek meldunkowy oraz organów ewidencji ludności.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Informacja o jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Komarów

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2023r. poz.537.), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągu zbiorowego...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content