Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat

utworzone przez | 1 lipca 2015 | Ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Dla Pań w wieku od 50 do 69 lat.

Finansowane przez NFZ co 24 m-ce. Bezpłatnie i bez skierowania.

oraz dla Pań w wieku od 40-49 lat i 70-75 lat.

Badania dla Pań w wieku od 40-49 lat i 70-75 lat wykonywane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji.

Wzór skierowania do nabycia Urzędzie Gminy Komarów-Osada.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr. tel. 58 666 24 44.

 

Badania odbędą się w dniu 7.07.2015 roku przy Urzędzie Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 listopada 2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Kraczew o numerze 74/2 o...

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby andrzejkowe, połączone z tańcami, wprawiły wszystkich w dobry humor. Nie zabrakło wspólnych tańców i śpiewów, a o dobrej zabawie świadczyły...

Ogłoszenie w sprawie naboru do komisji konkursowej

Nabór członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2023 roku

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XLII/356/2022 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przyjęcia...
Andrzejki Seniorów

Andrzejki Seniorów

To był wyjątkowy wieczór. Uczestnicy z dużym poczuciem humoru przedstawiali dowcipy, skecze, bajki. Zabawy i wróżby...

Skip to content