Dotyczy systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych środków niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie

utworzone przez | 2 lipca 2015 | Ogłoszenia

W ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR na terenie całej Polski w punktach sprzedaży w których zostały zakupione produkty zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Dzięki Systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do ich punktu sprzedaży.

Poniżej zostały załączone materiały informacyjne, które mają na celu wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania z odpadami opakowaniowymi po wykorzystanych środkach ochrony roślin. 

Plakat

Ulotka

Pismo

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

ZOSTAŃ ŚNIEŻNYM ANIOŁEM

Zima zawsze niesie ze sobą wiele wyzwań, a odśnieżanie dla wielu osób stanowi poważny problem. Zachęcamy do zostania „Śnieżnym Aniołem”. Zrób dobry uczynek w postaci pomocy drugiemu człowiekowi i odśnież jego chodnik, posesję. W ten sposób propagujemy dobro oraz...

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.
Skip to content