Dotyczy systemu zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych środków niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie

utworzone przez | 2 lipca 2015 | Ogłoszenia

W ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR na terenie całej Polski w punktach sprzedaży w których zostały zakupione produkty zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Dzięki Systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do ich punktu sprzedaży.

Poniżej zostały załączone materiały informacyjne, które mają na celu wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania z odpadami opakowaniowymi po wykorzystanych środkach ochrony roślin. 

Plakat

Ulotka

Pismo

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.
Skip to content