Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia

utworzone przez | 11 lipca 2023 | Aktualności

Komarów-Osada, 2023-07-11

GNUPP.6845.28.2023

WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA DZIAŁAJĄC

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia. Szczegóły w załączonym wykazie:

 

Lp.

 

Numer działki, obręb geodezyjny

 

Powierzchnia

Opis nieruchomości  

Cena wywoławcza

 

Tytuł własności

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Termin wnoszenia czynszu Aktualizacja opłaty  

Uwagi

1.

 

445/1

Dub

 

 

0,49 ha

Nieruchomość położona jest na terenie planowanego użytku ekologicznego Perespa

Nie dotyczy

Księga wieczysta ZA1T/00044338/0

Teren łąk, pastwisk i łęgów.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nieruchomości będą przekazana w użyczenie na postawie umowy na rzecz Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

z przeznaczeniem na realizację projektu LIFE Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubleta w Polsce- etap I

na okres 10 lat

2.

 

445/2

Dub

 

0,21

Nieruchomość położona jest na terenie planowanego użytku ekologicznego Perespa

Nie dotyczy

Księga wieczysta ZA1T/00044338/0

Teren łąk, pastwisk i łęgów.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  (-) Stanisław Siek

   Sekretarz Gminy

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content