Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia

utworzone przez | 11 lipca 2023 | Aktualności

Komarów-Osada, 2023-07-11

GNUPP.6845.28.2023

WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA DZIAŁAJĄC

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia. Szczegóły w załączonym wykazie:

 

Lp.

 

Numer działki, obręb geodezyjny

 

Powierzchnia

Opis nieruchomości  

Cena wywoławcza

 

Tytuł własności

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Termin wnoszenia czynszu Aktualizacja opłaty  

Uwagi

1.

 

445/1

Dub

 

 

0,49 ha

Nieruchomość położona jest na terenie planowanego użytku ekologicznego Perespa

Nie dotyczy

Księga wieczysta ZA1T/00044338/0

Teren łąk, pastwisk i łęgów.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nieruchomości będą przekazana w użyczenie na postawie umowy na rzecz Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

z przeznaczeniem na realizację projektu LIFE Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubleta w Polsce- etap I

na okres 10 lat

2.

 

445/2

Dub

 

0,21

Nieruchomość położona jest na terenie planowanego użytku ekologicznego Perespa

Nie dotyczy

Księga wieczysta ZA1T/00044338/0

Teren łąk, pastwisk i łęgów.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  (-) Stanisław Siek

   Sekretarz Gminy

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.

Nowe nawierzchnie drogowe

Informuję, że nabierają tempa prace związane z modernizacją infrastruktury drogowej w Gminie Komarów-Osada! Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 miliony 250 tysięcy. Nowe nawierzchnie asfaltowe ucieszą mieszkańców miejscowości: Dub, Komarów-Osada (ul....

Dodatkowe pieniądze na oczyszczalnie

Na wniosek Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej zwołano sesję nadzwyczajną, na której Radni zabezpieczyli dodatkowe środki w kwocie 527 409,20 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Decyzja wynika z faktu, że zainteresowanie mieszkańców...
Skip to content