Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia

utworzone przez | 11 lipca 2023 | Aktualności

Komarów-Osada, 2023-07-11

GNUPP.6845.28.2023

WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA DZIAŁAJĄC

na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344) podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do użyczenia. Szczegóły w załączonym wykazie:

 

Lp.

 

Numer działki, obręb geodezyjny

 

Powierzchnia

Opis nieruchomości  

Cena wywoławcza

 

Tytuł własności

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Termin wnoszenia czynszu Aktualizacja opłaty  

Uwagi

1.

 

445/1

Dub

 

 

0,49 ha

Nieruchomość położona jest na terenie planowanego użytku ekologicznego Perespa

Nie dotyczy

Księga wieczysta ZA1T/00044338/0

Teren łąk, pastwisk i łęgów.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nieruchomości będą przekazana w użyczenie na postawie umowy na rzecz Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego

z przeznaczeniem na realizację projektu LIFE Implementacja Krajowego Programu Ochrony Dubleta w Polsce- etap I

na okres 10 lat

2.

 

445/2

Dub

 

0,21

Nieruchomość położona jest na terenie planowanego użytku ekologicznego Perespa

Nie dotyczy

Księga wieczysta ZA1T/00044338/0

Teren łąk, pastwisk i łęgów.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

  (-) Stanisław Siek

   Sekretarz Gminy

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content