WIĘKSZE PIENIĄDZE Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA DLA ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE (DO 5 HA)

utworzone przez | 11 sierpnia 2023 | Aktualności

WIĘKSZE PIENIĄDZE Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA DLA ROLNIKÓW POSIADAJĄCYCH MAŁE GOSPODARSTWA ROLNE (DO 5 HA)

Rolniku możesz otrzymać 225 euro do 1 ha, jeżeli posiadasz gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych do 5 ha i złożyłeś na 2023 r. wniosek o przyznanie płatności.

Aby otrzymać płatności dla małych gospodarstw koniecznie do 31.08.2023 roku złóż elektronicznie w aplikacji „eWniosekPlus” skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Więcej informacji w sprawie uzyskasz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content