Uwaga Rolniku! Trwają rolne badania ankietowe. Ostatnie dwa tygodnie na udział w badaniu.  

utworzone przez | 2 sierpnia 2023 | Aktualności

Do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:  Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Udział w badaniu jest obowiązkowy. Rolnicy wylosowani do udziału w badaniach ankietowych, otrzymali w tej sprawie list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się:

Zaproszenie

Lokalizacja: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie, ul. Narutowicza 34.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr LVIII/463/2024 z dnia 11 marca 2024...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content