Uwaga Rolniku! Trwają rolne badania ankietowe. Ostatnie dwa tygodnie na udział w badaniu.  

utworzone przez | 2 sierpnia 2023 | Aktualności

Do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:  Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Udział w badaniu jest obowiązkowy. Rolnicy wylosowani do udziału w badaniach ankietowych, otrzymali w tej sprawie list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się:

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content