Uwaga Rolniku! Trwają rolne badania ankietowe. Ostatnie dwa tygodnie na udział w badaniu.  

utworzone przez | 2 sierpnia 2023 | Aktualności

Do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:  Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie. Udział w badaniu jest obowiązkowy. Rolnicy wylosowani do udziału w badaniach ankietowych, otrzymali w tej sprawie list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się:

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 16 kwietnia 2024 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia: - Krzywystok o numerze 335/1 o...

INFORMACJA WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA W SPRAWIE BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO DLA WYBORCÓW W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024

Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości informacje o bezpłatnym transporcie do lokali wyborczychw dniu 7 kwietnia 2024 roku.
Skip to content