Projekt LOWE w Gminie Komarów-Osada

utworzone przez | 12 marca 2021 | Aktualności

Od 18 stycznia br. trwają bezpłatne zajęcia w ramach projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: modeLowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – efektywne polityki publiczne rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Gmina Komarów-Osada jako jedna z 20 gmin w kraju otrzymała grant na kwotę 183 896,00 złotych na jego realizację. Ośrodkiem LOWE jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie. Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w naszej gminie są osoby dorosłe, w tym rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny. Mimo utrudnień związanych z pandemią w kursach, szkoleniach, warsztatach uczestniczyło ponad 100 mieszkańców naszej gminy. Zakończyły się zajęcia z psychologiem „Kompetencje społeczne kluczem do kompetencji rodzicielskich” oraz warsztaty „Rękodzieło moja pasja”.  Trwają szkolenia z matematyki, informatyki, języka angielskiego i spotkania z kosmetyczką.

Poniżej fotorelacja z przeprowadzonych zajęć.

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content