Projekt LOWE w Gminie Komarów-Osada

utworzone przez | 12 marca 2021 | Aktualności

Od 18 stycznia br. trwają bezpłatne zajęcia w ramach projektu pn. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji LOWE na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: modeLowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II – efektywne polityki publiczne rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Gmina Komarów-Osada jako jedna z 20 gmin w kraju otrzymała grant na kwotę 183 896,00 złotych na jego realizację. Ośrodkiem LOWE jest Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie – Osadzie. Odbiorcami działań utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w naszej gminie są osoby dorosłe, w tym rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci realizujących obowiązek szkolny. Mimo utrudnień związanych z pandemią w kursach, szkoleniach, warsztatach uczestniczyło ponad 100 mieszkańców naszej gminy. Zakończyły się zajęcia z psychologiem „Kompetencje społeczne kluczem do kompetencji rodzicielskich” oraz warsztaty „Rękodzieło moja pasja”.  Trwają szkolenia z matematyki, informatyki, języka angielskiego i spotkania z kosmetyczką.

Poniżej fotorelacja z przeprowadzonych zajęć.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

GMINNE OBCHODY 80 ROCZNICY WYSIEDLEŃ MIESZKAŃCÓW GMINY KOMARÓW-OSADA

Rada Gminy, Wójt Gminy, Samorządowy Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie zapraszają mieszkańców na uroczystość upamiętniającą 80 Rocznicę Wysiedleń Mieszkańców Gminy Komarów-Osada. Uroczystość odbędzie się w dniu 09 grudnia 2022 roku w miejscowości...

Informacja o jakości wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę zlokalizowanych na terenie gminy Komarów-Osada

Zgodnie z zapisem art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (tekst jednolity Dz.U.2020r. poz. 2028), Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do wiadomości informację o jakości wody z wodociągów...

Andrzejki w szkole

Koniec listopada to czas organizowania zabaw połączonych z wróżbami i przepowiedniami. Także dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce podtrzymując tradycje, uroczyście obchodziły andrzejkowy dzień czarów i zabaw. Tego dnia nie zabrakło konkursów przygotowanych przez...
Skip to content