Finał konkursu na plakat „Nałogi – złudna wolność”

utworzone przez | 11 marca 2021 | Aktualności

Finał konkursu na plakat „Nałogi – złudna wolność”

Organizatorzy konkursu plastycznego na plakat „Nałogi – złudna wolność” podsumowali prace nadesłane na konkurs. Uczestnikami konkursu były dzieci i młodzież szkolna od klas I do VIII. Wpłynęły 42 prace z terenu gminy Komarów-Osada, przedstawiające problematykę związaną z  nałogami. Autorzy włożyli dużo starań w swoje prace i bardzo trafnie przedstawili tematykę konkursu.

Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze plakaty, które zostaną nagrodzone w następującej kolejności:

W kategorii kl. I-II

I miejsce – Mateusz Koper kl. I

II miejsce – Szymon Krystian Presz kl. IIa

III miejsce – Aleksandra Mazur kl. II

Wyróżnienie – Krystian Złomaniec kl. IIb

W kategorii kl. III – V

I miejsce –  Natalia Mazurek kl. IIIa

Natalia Saczek kl. IIIa

II miejsce –  Amelia Lewicka kl. III

Martyna Schab kl. V

III miejsce – Gabriel Michnowicz kl. III

 Alicja Puzio kl. IIIa

W kategorii kl. VI – VIII

I miejsce –  Klaudia Skiba kl. VIa

Maura Więcek kl. VIIa

Hubert Zasuwa kl. VIIb

Mateusz Sołoducha kl. VIIc

II miejsce – Gabriela Macheta kl. VIIa

Paulina Dec kl. VIb

Gabriela Sokołowska VIIc

III miejsce – Bartłomiej Saczek kl. VIa

 Jakub Gajewski kl. Via

Wyróżnienie – Michał Łagowski kl. VIIc

   Klaudia Drygaś VIIIb

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Organizatorzy konkursu:

Samorządowy Ośrodek Kultury,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komarowie-Osadzie.

 

 

 

Obwieszczenie o wynikach wyborów na Członków Rad Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 200 w Komarowie-Osadzie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Zamojskim.

NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH DO GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA Gminy KOMARÓW – OSADA DO 2030 R.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr L/413/2023 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Komarów-Osada wyznaczono obszar rewitalizacji składających się z jednostek: Komarów...

PODSUMOWANIE Z PRZEBIEGU WARSZTATÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ SPACERU BADAWCZEGO

W dniu 15 września 2023 r. o godz. 10.30 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie (ul. Rynek 15) odbyło się otwarte spotkanie rewitalizacyjne dla mieszkańców gminy, w szczególności wyznaczonego obszaru rewitalizacji, tj. miejscowości:...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.
Skip to content