Paczki żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących

utworzone przez | 9 lipca 2015 | Ogłoszenia

Stowarzyszenie „Społeczna Inicjatywa CIS” informuje, że pozyskało z Banku Żywności w Lublinie produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej Gminy.        

Pomoc może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Informujemy, że żywność będzie wydawana wyłącznie w siedzibie organizacji, tj. Janówka Zachodnia 23, 22-435 Komarów-Osada (budynek Centrum Integracji Społecznej) w dniach 13-17 lipca 2015 r. w godzinach 16.00-20.00.

O kolejnych terminach wydawania żywności informować będziemy na bieżąco. 

Stowarzyszenie „Społeczna Inicjatywa CIS”, zaprasza do udziału w cyklicznych działaniach dotyczących zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej oraz warsztatach edukacyjnych.

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...
Skip to content