Ogłoszenia

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2019 ROKU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2019 ROKU

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Komarów-Osada informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku....

Nieodpłatna pomoc prawna (2)

Nieodpłatna pomoc prawna (2)

Informujemy, że na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać  mieszkańcy powiatu.   LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych

Urząd Gminy Ul. Rynek 15  22-435 Komarów-Osada                                                                            Komarów-Osada, 17.07.2018 r.   RGO.V.6830.2.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 1. Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza do składania ofert na...

Planowane wyłączenia prądu w miejscowości Wolica Śniatycka i Dub

Planowane wyłączenia prądu w miejscowości Wolica Śniatycka i Dub

Planowane wyłączenia prądu w miejscowościach Wolica Śniatycka i Dub   Data rozpoczęcia                      Data zakończenia Godziny Obszar Stacja 16.05.2018 8:00 16.05.2018 11:00 3 Wolica Śniatycka Wolica Śniatycka: 2, 3 16.05.2018 8:00 16.05.2018 11:00 3 Dub Dub: 2,...

Będzie wydawana żywność unijna

Będzie wydawana żywność unijna

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa CIS informuje, że będzie wydawana żywność unijna wyłącznie w dniach: od 26.03.2018 r (poniedziałek) do 28.03.2018 r. (środa) w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej 23. Informujemy...

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2018 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada, w zakresie oświaty i wychowania .

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację w 2018 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Komarów-Osada, w zakresie oświaty i wychowania .

                                                                                  Komarów-Osada, 2018-01-23 RGO.V.524.3.2017    INFORMACJA   Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na...

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

W załączeniu prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych przekazana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie z dnia 23.01.2018 r.

Komunikat Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Komunikat Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR

Informujemy, że od 1 lutego 2018 roku siedziba Zamojskiego Biura Powiatowego - komórki organizacyjnej Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, mieścić się będzie przy ul. Szczebrzeskiej 71. W załączeniu komunikat w...

Ulotka informacyjna dla hodowców zwierząt gospodarskich

Ulotka informacyjna dla hodowców zwierząt gospodarskich

Na prośbę Głównego Lekarza Weterynarii publikujemy ulotkę informacyjną dotyczącą stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych w leczeniu zwierząt gospodarskich oraz zagrożeń płynących z nadmiernego i nierozważnego stosowania antybiotyków u zwierząt. W załączeniu...

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie z przeznaczeniem na realizację świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń związanych z ochrona zdrowia

Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie z przeznaczeniem na realizację świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń związanych z ochrona zdrowia

W dniu 5 stycznia 2018  roku przeprowadzony został przetarg nieograniczony ustny na dzierżawę pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie z przeznaczeniem na realizację świadczeń zdrowotnych lub innych świadczeń związanych z ochrona zdrowia....

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację w 2018 zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – dowóz dzi

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację w 2018 zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – dowóz dzi

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania – dowóz dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016., poz. 1817), Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na...

Planowane wyłączenia prądu w miejscowości Komarów-Osada

Planowane wyłączenia prądu w miejscowości Komarów-Osada

Planowane wyłączenia prądu w miejscowości Komarów-Osada w związku z przebudową linii energetycznej. Data rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja 19.12.2017 8:00 15:30 19.12.2017 9:00 16:30 2 Komarów-Osada ul. Maja 3 - część Komarów-Osada ul. Piłsudskiego...

Bezpieczne zachowania na upały

Bezpieczne zachowania na upały

W związku z występowaniem wysokich temperatur na terenie województwa lubelskiego w celu uniknięcia niebezpiecznych skutków zachęcamy do zapoznania się poradnikiem postępowania w czasie niebezpiecznych upałów.    Informacje i ostrzeżenia LUW w Lublinie: (Kliknij linki...

Informacja o planowanych wyłączeniach prądu

Informacja o planowanych wyłączeniach prądu

Urząd Gminy Komarów – Osada informuje, że na stronie PGE Dystrybucja zawarte są informacje odnośnie planowanego wyłączenia prądu na terenie Naszej Gminy. Data rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja 2017-07-28 08:00 2017-07-28 15:00 7 Dub Dub: 1, 2, 3, 4,...

Półkolonie letnie dla dzieci w wieku 8-13 lat

Półkolonie letnie dla dzieci w wieku 8-13 lat

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza do udziału w projekcie "Letnia Akademia Wiedzy i Aktywności w Ziemi Zamojskiej". W ramach projektu organizowane są półkolonie letnie dla dzieci w wieku 8 - 13 lat, w terminach 24.07.2017 – 01.08.2017 w...

Prośba o wypełnianie ankiety – Lokalny Program Rewitalizacji

Prośba o wypełnianie ankiety – Lokalny Program Rewitalizacji

Szanowni Państwo, Gmina Komarów-Osada na podstawie Uchwały Nr XXIV/172/17 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 1 lutego 2017 roku przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023. W celu oceny stanu obecnego obszaru zdegradowanego (określonego...

Premie na rozpoczęcie działaności pozarolniczej

Premie na rozpoczęcie działaności pozarolniczej

Rolniku, jeżeli chcesz założyć pozarolniczą działalność gospodarczą możesz otrzymać wsparcie w wysokości 100 tys. zł w postaci bezzwrotnej premii na jej rozpoczęcie.W I kwartale 2017 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski. Jednym z kryteriów uzyskania wsparcia jest...

Ulotka informacyjna dla hodowców drobiu dotycząca grypy ptaków (HPAI)

Ulotka informacyjna dla hodowców drobiu dotycząca grypy ptaków (HPAI)

W załączeniu Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zagrożenia występowaniem wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Więcej informacji dotyczących wirusa grypy ptaków dostępne na stronie Państwowego...

Będą wydawane paczki żywnościowe

Będą wydawane paczki żywnościowe

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa CIS informuje, że w dniach: 05.12.2016 r. od godziny 13:00 do godziny 16:00, 06-08.12.2016 r. od godziny 16:00 do godziny 18:00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej 23, będą wydawane paczki  żywnościowe....

Przygarnij psa

Przygarnij psa

Poszukujemy odpowiedzialnych właścicieli dla bezdomnych psów. W ostatnich latach problem bezdomności  psów na terenie gminy bardzo się nasilił, dotyczy wielu zwierząt, które zwłaszcza  z powodu bezmyślności, braku odpowiedzialności lub niekontrolowanego rozrodu są...

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokali użytkowych

 WÓJT GMINY KOMARÓW-OSADA OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na najem lokali użytkowych, wymienionych w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 05.10.2016 r. pod pozycją Nr 1, zlokalizowanych...

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina

Na prośbę Rzecznika Praw Pacjenta Pani Krystyny Barbary Kozłowskiej informujemy o kolejnej edycji kampanii społecznej pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”. Kampania skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z...

Będą wydawane paczki żywnościowe

Będą wydawane paczki żywnościowe

Stowarzyszenie „Społeczna Inicjatywa CIS” informuje,  że pozyskało z Banku Żywności w Lublinie produkty żywnościowe w formie paczek dla osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej Gminy. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do...

Informacje o wyłączeniach prądu na terenie gminy

Informacje o wyłączeniach prądu na terenie gminy

Planowanie wyłączenia prądu na terenie Gminy Komarów-Osada Data rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja 2016.10.18 12:00 2016.10.18 13:30 1 Komarów-Osada Wodociąg Komarów 9 2016.10.21 08:00 2016.10.21 09:30 1 Śniatycze Śniatycze 2 2016.10.29 08:00...

Informacje dotyczące możliwości finansowych oraz udziału w projektach

Informacje dotyczące możliwości finansowych oraz udziału w projektach

W załączeniu informacje dotyczące preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zaproszenie do udziału w projekcie "Twój lepszy start", "Czas dla młodych - program aktywizacji osób młodych". Preferencyjne pożyczki Twój lepszy start Czas dla...

Ogłoszenie dotyczące wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustanego nieograniczonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie przy ul. Rynek 12 przeznaczonej do dzierżawy na realizację świadczeń zdrowotnych lub

Ogłoszenie dotyczące wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustanego nieograniczonego w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie przy ul. Rynek 12 przeznaczonej do dzierżawy na realizację świadczeń zdrowotnych lub

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015 r. Dz. U.  poz. 1774) w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15 na czas 21 dni to jest od dnia 06...

UMCS wydaje opinie o innowacyjności technologii

UMCS wydaje opinie o innowacyjności technologii

Centrum Innowacyjności i Komercjalizacji Badań UMCS w Lublinie informuje o możliwości wystawiania opinii o innowacyjności - dokumentu wymaganego do aplikowania o środki zewnętrzne dla przedsiębiorców. Opinia o innowacyjności technologii jest niezależną opinią eksperta...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 27 lipca 2016 roku został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu: - Antoniówka numerem 583 o...

Informacja

Informacja

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje że dysponuje lokalami użytkowymi w budynku Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie ul. Rynek 12, z przeznaczeniem na realizację świadczeń zdrowotnych i innych związanych z ochroną zdrowia. Do oddania w najem posiada pomieszczenia na...

Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjnego

Zapraszamy do Mobilnego Punktu Informacyjnego

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej...

„Gra w Życie – Kontynuacja”

„Gra w Życie – Kontynuacja”

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej wspólnie z partnerami: Warsztatem Terapii Zajęciowej w Komarowie – Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej oraz PHU „Dreams” Zdzisława Cyc z Komarowa – Osady rozpoczęło realizację projektu „Gra w Życie – Kontynuacja” w ramach...

Zapraszamy na Gminne Święto Sportu!

Zapraszamy na Gminne Święto Sportu!

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie zaprasza 12.06.2016 r. o godz. 11.00 na Gminne Święto Sportu jest to impreza rekreacyjno-sportowa, podczas której będą przeprowadzane konkurencje sportowe, drużynowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży  i dorosłych....

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 27 maja 2016 roku o przyjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada zmiany dokumentu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 27 maja 2016 roku o przyjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada zmiany dokumentu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”

                                                          Komarów-Osada, 2016.05.27 RGO.042.3.2014   Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 27 maja 2016 roku o przyjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada zmiany dokumentu: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy...

Informacja dotycząca planowanych wyłaczeń prądu na terenie gminy

Informacja dotycząca planowanych wyłaczeń prądu na terenie gminy

Urząd Gminy Komarów – Osada informuje że na stronie PGE Dystrybucja zawarte są informacje odnośnie planowanych wyłączeń prądu na terenie Naszej Gminy. Data rozpoczęcia Data zakończenia Godziny Obszar Stacja 2016.05.13  08:00 2016.05.13 13:00 5 Wolica Śniatycka Wolica...

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 6.05.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 6.05.2016 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”

                                               Komarów-Osada, 2016.05.06 RGO.042.3.2014  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 06.05.2016 roku Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Skip to content