Ogłoszenia

Komunikat meteorologiczny

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Komunikat meteorologiczny

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Komunikat meteorologiczny

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.  

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje ostrzeżenie meteorologiczne dla województwa lubelskiego powiatu zamojskiego.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 23.03.2022 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 23.03.2022 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Komarów-Osada na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Treść obwieszczenia wraz z załącznikami w załączeniu Plik Plik źródłowy   Załączniki Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia 04.03.2022 r., znak: DNS-NZ.7016.27.2022 Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z...

Nabór wniosków na usuwanie azbestu!

Nabór wniosków na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informuję o rozpoczęciu VI - ostatniego naboru wniosków (Zgłoszeń lokalizacji) na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego"...

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie informuje, że w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.  można składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1...

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!

Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!

Przypominamy właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację w tym zakresie można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej w swojej gminie zgodnie z...

Trwa nabór chętnych na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Trwa nabór chętnych na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Miło mi poinformować, że Gmina Komarów-Osada uzyskała deklarację otrzymania środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. W związku z tym planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Komarów-Osada....

Nie zgadzamy się na projektowane linie kolejowe przez naszą gminę

Nie zgadzamy się na projektowane linie kolejowe przez naszą gminę

Szanowni Państwo Informujemy, że podczas sesji Rady Gminy Komarów-Osada w dniu 17 listopada 2021 r. zostało przyjęte stanowisko w sprawie negatywnej opinii dla przebiegu projektowanych Linii Kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska – Zamość –...

Poznaj plany przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy Komarów-Osada

Poznaj plany przebiegu linii kolejowej przez teren Gminy Komarów-Osada

Centralny Port  Komunikacyjny zlecił Firmie Egis Poland Sp. z o.o. partnerowi konsorcjum z Egis Rail Sp. z o.o. oraz JAF-GEOTECHNIKA, realizację Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki – Krasnystaw i nr 56...

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Komarów-Osada informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 109/2021/D/OZ z dnia 12.08.2021r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota...

Aplikacja o zagrożeniach!!!

Aplikacja o zagrożeniach!!!

Możesz pobrać bezpłatną aplikację na telefon komórkowy Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO), która poinformuje o zagrożeniach. RSO jest  powszechną usługą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie obywateli o...

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie informuje, że w terminie w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w...

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST!!!

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST!!!

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje o naborze wniosków na usuwanie w 2021 roku wyrobów zawierających azbest. Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych proszone są w terminie do 9 lipca 2021 roku złożyć w...

TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

Informujemy, że Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 –  pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą...

Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących tych dokumentów

Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z przeprowadzeniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących tych dokumentów

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada: Uchwały Nr XXVII/216/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie...

Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tej zmiany

Ogłoszenie Wójta Gminy Komarów-Osada o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Komarów-Osada oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej tej zmiany

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komarów-Osada Uchwały Nr XXVII/215/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie...

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CENY WODY

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CENY WODY

Komarów-Osada 30.04.2021       INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CENY WODY W związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 26 marca 2021 roku Znak: LU.RZT.70.56.2021.MW z dniem 26 kwietnia 2021 roku...

WAŻNE! Informacja dla hodowców drobiu

WAŻNE! Informacja dla hodowców drobiu

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w załączeniu ulotka oraz informacja dla hodowców drobiu dotycząca stosowania środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia HPAI do gospodarstwa.

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

ROZEZNANIE RYNKU – SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Gmina Komarów-Osada zamierza udzielić zamówienia publicznego na usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu „Rewitalizacja centrum miejscowości Komarów-Osada”, wspófinansowanego w ramach Osi...

Doradztwo Rolnicze. Informacja dla rolników

Doradztwo Rolnicze. Informacja dla rolników

Informujemy, że rolnicy z terenu gminy Komarów-Osada mogą korzystać z usług doradztwa rolniczego poprzez kontakt telefoniczny z doradcami Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie....

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce. Kto może otrzymać pomoc? Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi...

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CENY WODY

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CENY WODY

Komarów-Osada 6.07.2020   INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY CENY WODY   W związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Lublinie z dnia 5 czerwca 2018 roku Znak: LU.RET.070.1.198.2019.JB  z dniem 5 lipca 2020 roku...

Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem?

Jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem?

Koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną...

Niebezpieczny koronawirus!

Niebezpieczny koronawirus!

W związku z odnotowana serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w Chinach oraz pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach Główny Inspektor Sanitarny przekazuje zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem. Do...

Zwrot Podatku Akcyzowego

Zwrot Podatku Akcyzowego

Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie informuje, w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Do wniosku należny dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w...

Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta

Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta

Centrum Rozwoju Lokalnego, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach...

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku

Utraciłeś dokumenty Zastrzeż je w banku. Nie pozwól ukraść swojej tożsamości. Zastrzegać utracone dokumenty powinni wszyscy - nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W...

Przedsiębiorco! Uzyskaj wpis do Rejestru-BDO

Przedsiębiorco! Uzyskaj wpis do Rejestru-BDO

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)? BDO jest narzędziem, które umożliwi skuteczną kontrolę rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się tym samym do efektywniejszego wspierania organów inspekcji ochrony środowiska w...

Nabór 2019 Agroenergia

Nabór 2019 Agroenergia

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia” W ramach powyższego programu Rolnicy indywidualni mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 40% kosztów kwalifikowanych...

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych!!! (2)

Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych!!! (2)

Informujemy, że ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U.z2018 r. poz.2244) wprowadzono zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Minister Finansów w drodze...

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic (2)

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic (2)

Zasady zachowania się podczas burz i nawałnic Słuchaj prognoz pogody i komunikatów lokalnych mediów, jeśli jedziesz samochodem postaraj się zatrzymać i przeczekać, omijając miejsca pod drzewami lub konstrukcjami, które mogą zostać przewrócone lub uszkodzone, zachowaj...

NA UPAŁY NIE MA RADY?  SĄ!!!

NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!!

NA UPAŁY NIE MA RADY?  SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE: PIJ DUŻO WODY – podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów – z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, dodatkowo np. słaba...

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2019 ROKU

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO W 2019 ROKU

Na mocy Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zamojskiego działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać mieszkańcy powiatu. Punkty mieszczą się w budynku Starostwa Powiatowego w Zamościu, przy...

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU

Działając na podstawie art. 13a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Gmina Komarów-Osada informuje o planie postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku....

Nieodpłatna pomoc prawna (2)

Nieodpłatna pomoc prawna (2)

Informujemy, że na terenie powiatu zamojskiego działają 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną mogą otrzymać  mieszkańcy powiatu.   LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ZAMOJSKIEGO

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych

Urząd Gminy Ul. Rynek 15  22-435 Komarów-Osada                                                                            Komarów-Osada, 17.07.2018 r.   RGO.V.6830.2.2018 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 1. Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza do składania ofert na...

Planowane wyłączenia prądu w miejscowości Wolica Śniatycka i Dub

Planowane wyłączenia prądu w miejscowości Wolica Śniatycka i Dub

Planowane wyłączenia prądu w miejscowościach Wolica Śniatycka i Dub   Data rozpoczęcia                      Data zakończenia Godziny Obszar Stacja 16.05.2018 8:00 16.05.2018 11:00 3 Wolica Śniatycka Wolica Śniatycka: 2, 3 16.05.2018 8:00 16.05.2018 11:00 3 Dub Dub: 2,...

Będzie wydawana żywność unijna

Będzie wydawana żywność unijna

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa CIS informuje, że będzie wydawana żywność unijna wyłącznie w dniach: od 26.03.2018 r (poniedziałek) do 28.03.2018 r. (środa) w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Janówce Zachodniej 23. Informujemy...

Skip to content