Bezpłatne porady dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

utworzone przez | 31 października 2023 | INFORMACJE I KOMUNIKATY

15 listopada br. w godzinach 7:30 do 15.30 w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie już po raz ostatni będzie można skorzystać z bezpłatnych porad dotyczących Programu „Czyste Powietrze”, prowadzonych przez Fundację Zarządzania i Innowacji w Lublinie na podstawie umowy o współpracę z Gminą Komarów-Osada w ramach projektu „Sojusznicy Czystego Powietrza dla Lubelszczyzny” realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Celem poradnictwa jest indywidualne wsparcie właścicieli domów jednorodzinnych w procesie aplikowania o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Porady na terenie gminy były prowadzone raz w miesiącu od lipca br.

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...
Skip to content