WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

utworzone przez | 6 listopada 2023 | INFORMACJE I KOMUNIKATY


Informuję, że został przedłużony termin do 17 listopada 2023 r. na składanie wniosków o szacowanie szkód, powstałych w wyniku tegorocznej suszy, które należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem ministerialnej aplikacji dostępnej pod adresem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign .
Więcej informacji dotyczących zmian w zakresie udzielania pomocy producentom rolnym znajduję się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/termin-skladania-wnioskow-suszowych-przedluzony .


                                                Wójt Gminy Komarów-Osada
                                                /-/ Wiesława Sieńkowska

Komunikat meteorologiczny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje komunikat meteorologiczny dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Warszawie podaje prognozę niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla województwa lubelskiego.

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 15 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu...
Skip to content